Skip to main content

Full text of "Iasgaireaċt Ṡéamuis ḃig"

See other formats


foercrt x1nish"Cexcs.JV y m \/ r/fA si; / / 1 V /i 
• ■ 


/ >f 


'.IP 


// 
J.P.CRAIG iAS5AiueAóc séAtrmis 1^15 V Af5Aij\eAcc léAminr I15 le 

séAtnus 'a cneA5 DUBLIN : 
SEAL-Y, BRYERS & WALKER. 

Middle Abbey Street. 
1904. All Rights Reserved. TB«2iT 

PRINTED BY 
SEALY, BRYERS AND WALKER, 
MIDDLE ABBEY STREET, 
DUBLIN. 

1543. 3. '04. 180361 
w> Ar5Ai]\eA<x f éAminr I15 I-^eAlo5Aí. 
"UA1K a bí tnife mo g^fu^ bí *ouil 

rhó|\ jv\n i^f5-Aipe-Aóc ^Atn, 

a~5 u V nuxMf d cuijApeA'ó mo 

riiAtAip x\nn cob-Ai|\ ,<Mf\ m-AiT>ín 

mé p-A óoinne c^nn^ tiif^e, bu*ó 

rhimc n^c -ocioc^inn n& b^ite 50 t>cí 

^m T)iníie^, ^5Uf Ann pin geibinn 5|MOf- 

xMl rh<\ic 'oe'n CfLdlc. Aóc ní jvdb 

mo|\^n triple a beic liom, nA bí me co ti-olc 

p^'n ^m peo, inne-An 50 f^b me nx\oi 

mbli-ó*ón-A t)e ^oif, ní fAb méi*o aija bit 

lonnam, ^up peuTMim ^ f^*ó n^c bpuit me mop^n 

níof mó ^rnú. Act ip cutn<\ fceocú, be^s nx\ móf\, 2 1-Af5-cMf\e-Aóc SéAtnuif thg. 

*oe-Af no tníopu^fi, bí nÁif\e rhófA of\m a^u^ 5Affv<\í An 
bAite Ag 5Ái|\ig mA^At) opm map nAó jvAb opm 50 póit 
acc ^a cócaí, Aguf ^n gAóc A5 peAT>AlAig aij\ tno 
tuifAgne^ó^ mAjA béAt) sioffAC Ann ! SiomAit) UA1|\ a 
CAom me An v>Á fúit AtriAc Af ino ceAnn teif nA 
bpífcí a fAgAil, acc mÁ óAom fém pn a f\Ab AgAm aija 
a fon. ÍC t)í T)o cof c Aguf nA bot)Afung pmn ! " a 
'oeife^t) mo rhAÚAifi — 50 tToeAnAit) T)ia cj\ócai|a aiji a 
n-AnAtn ! — fl t)f\íf cí, 50 T>eAjAbtA ! tlí ciocxvó teA£ 
Cfvtnpe a p5AotA*ó mAfi but) cói|\. ,) 

Aóc ttia bí mipe beAg fém bí me peAn-ceAnncA 50 
triAic. tTI-Ai , oín ArhÁm, Agup mé a nxnAi'ó CAom mójA 
CAoince a cti|A CAfiAtn, *o'imcig me AtnAó a ófitnnn- 
iuJat) fAtfiAf\CAn, A^uf cé CAfAt) oj\m a gcút ctoi*óe 
H;eAC, A^ap ia*o A5 itnific Cfunpí, acc T)onnAÓA'ó T)aII 
Agup ConAittfn nA gCop Cam. 

r< ITlAip e, f é t)o beAtA, a SéAmtnp t)i5 ! " Af\f\a Con- 
Aittín. 

"5° F A ^ ^^ a^Ac/' AffA mipe ; u acc fílim 50 
bpuil me corhAif\ a belt co móf\ Leac-féin." 

" Co mó|\ liompA, a SéAtntnp ? — Aguf ca bptnt X)o 
bfAípcí, Atincó?" Af\r a ConAilUn. 

" UÁ aw fiAf?funge ojac, a 510UA nA gcof CAtn ! ?' 
Af\p a mif e. 

" Seo, f eo, a SéAtnuip ! Ha bi'óeA'ó peA^s oj\c 
tiom. Hi f\Ab me acc A5 •oeÁnA'ó sjunn. ITIa cá 
riA cócaí o|\c fém, ní ftnl 5Afúf\ A1|\ Ar\ baite co m^it 
miocAlAó le-AC. Ca bptut cú A5 got Atnú ? " 

" ^5 E ^ & C|AtnnniugA*ó f ArhAj\CAn, n Aff a rnife. " Afiú, tei5 "01111111, tu-féin Agtif *oo 6111*0 pArhAftCAn ! 
UÁ tnife ^guf *Oonn^óvVó v\nn peo Ag 50I a lApg-Aip- 
e^cc, Agtif ui f e co tru\it o.>^r a gol Litin ? " 

'"ÓfeAtfiáii a tni-pce tiom, ,J Aff\A mife ; "but) rh&tt 
liom bpeit aij\ cupU\ 5^105 le cujv pA cobAjv' 
' te cufA jm cobv\|A ? " AjtfA CoruMllín. 

11 SeAó" AftfA mif e. " 11í béit> tnmll Aifi bit OftAinn 
bjieit Aif geAtogAí 50 teoji te tiAft LÁrhA. Cá ne^jiu 

AC 11 fA CfJUIÚAtl Atl01f. ,J 

" Sp^é^g-AX) Aifl ge^log-Aí ! ,; Aff4 CotiAiLUn. " tlí 
béitnrm ^5 cup m'^rn AmAriiA A5 bjieit ojAttV 

" ÍK\ifce rruMfe, 50 bj?uil eugUN rfióf ofunfvv a Con- 
Aitlfn," AffA *OonnAó«vú. " nAó mofiAti eile ACá le 
pAgAil jv\ CfjtutAti 50 jróil." 

" í)puil pop A£A€ All poll móp C|uiinn acá f*UAf- 
at)aí A15 v\n cfevMi bv\lloi5 ? n AjtfA CotiAiLtfn. 

" Cá piof A5AITI 50 mAiC," AftfA Donn^CAT). 

" t)At, cá An poll pn lÁn acú ? " 

" Láti *oe geAlo^Aí ? " AftpA T)onru\ó*vó. 

" t,Án *oe bjuc b|\éAó<\ ! " AffA CoruMllín. 

11 A^tif 50 'oe'n *oóig a tnbéij\t?e*Mn 111*0 optú ? M 

" C15 Imn bpeit oj\tú le *ouU\nru\í Annf iia puill 
riiófiA Ati Áic A bptul An c-uipge jtó-'óomAiti le bpeit 
optu le n-Aji LátftA." 

" Sítpnnp e -gup rhAit Ati j\u*o pilleoc ? ,; Aftf\A 
T)onnAÓA*ó. 

"1p cinnce 50 mbéAt) pe CAice," Af\fA ConAillín, 
" *o-á mbé^t) ce^nn *oeÁnc^ AgAinr!." 

1 Tlí fuil p<Mc A rhuill A •óe^nA*ó, M A|\f -a 'OonnAóAt) ; Ce^-o lAf5^i|ieAcc SeArntnf ^15, ^aIo^ai. 5 

; A^Uf T)a rnbéAt) nA fio$A AgAmfA ní bén!)inn C1115 
btmiAice *oa 'óeÁnGó." 

Acc te fgeut fAX)A a •óeSn<\t> 5^1^1*0, pu-AftAf nA 
po^A ^E U V fitine^t) ^n pilleoc. 5 e ^N urmiT) Arm r m 
cpí ptACAí fAtM, A^uf ciii|\mui , o xmt Aip acati ceAnn 
acú. fuAifi me-frém An OAnnA teif nA bfic a cuf 
^nn, A^uf nl ju\b a bfAT) 50 fu\t)trmi*o A15 *.\n 

CffttlUAn. 

" C.Vn áic a *ocoifeocAmui*o, a SéAtrmif 7" AffA 
CotuMllín. 

'"ÓeArtiAn fnof AgAm," a^a mipe, "miif *océit)trii-o 
fUAf 50 t>Áff An cf|iucAin Agtlf ia*o A CAbAifC tmn 
AmjAf. ,J 

" 'ÓeÁtip-ái'ó pn cfiif," App a ConAittín. " SnibAili5it) 
Lift.!" 

SuibAiltrmi*o linn Ann fin, A^Uf níoj\ fCAT>inin*o 50 
jWAbmuiT) A15 bÁpp An cfputAin. ÍM fe pA cuAiftim An 
n-<\on-"óeti5 ó ÓI05, A^uf W An gfiAn A5 foitlfiugAt) 
50 ^lofrivAf — beit) ctnrhne 50 *oeo A5AITI aiji An Lá- 
at)aí — ionAf 50 "ociocat) leAC nA bfic a feiceAt Aif 
com ^n pintl. t)í luú&Aip rhóf OfiAinn, Ajjup feu*OAnn 
cú a beit cmnce tu\j\ CAillnunT) mofVAn AmA 50 ftAt>- 
mui*o a$ obAif. 

Úoipg 'OonnACAt) Agtif ConAilUn teif nA "otitAnnAi, 
Aguf |\oirhe leAC-UAife An ÓU115 bi leAt *o 111 fin T)e 
ge^ff bfic riiAite A15 T)onnACAT). í)í ce,\nn acíí A^uf 
CfeiT)itn 50 ju\b unnfA nA unnfA 50 leic Aifi meiCAn 
Ann. t)i feACUAf nA ocuaj\ Aif An bfuu\c A15 ConAilUn, 
acc n! ju\b fuvo co móf le cui*o *ÓonnACAix), acc mAfi 6 'iA^A^eAóz SéAtntiif X)i%. 

fin féin, fílpe^ 511^ bó a bí «Aige Ac^n u<aifi a ^c^itpe^t) 
f é ge^log t^ji a giMtdinn. 

tlic ^n ^m^ peo ca jtAb mipe ^cc ^5 bpeic ^ja 
ge^lo^í te mo lÁrfiA, a^u^ c^ tne cinnce v\ac \\aX) 
tnof^n níof lúg via CÚ15 cé-AT) ^cú, beo bexMte^c, jm 
c^nn^ ^5-Atn. Siotn^i'ó uam^ ó foin ^ ftn^oicig 
me ,<Mfi ^n Ld-^tMí, ^5«f a\\ An bjAóT) ^ bí ojmi 

SeAtos^í ^uf ^t) ^5 auncA bol^-b^n ^uf ^5 
caoc^vó ^níof ofAtn. 

TXdfi liom-f?éin, " CxS tno f\áit <acú peo ^5^tn, n ^Stif 
fuit) me fíof cujajmc 50 leop aij\ bj\u^c ptnlt. Ai|\ 
ball, nuaif a canaic me an fSfiof a bí an beific eile 
ag 'oeÁnat) aif na bjuc mójia, T)úbaifAC me tiom-f?éin 
na^ cói|A T>arh ftiróe 50 bptngmn ceann no beif\c 
pofca; t)í me a$ p maoiciugat) maf\ peo. a^up mé ag 
ama^c afceac £aoi 'n bjuiac a \\aX) me mo fuit)e m\\, 
a^uf co cmnce a^tif ca me beo bí p,ánaí bjuc n^ 
Itnge j:aoi mo t)á ftnl nac bpácaf afiiarh a leici*o a 
mí na t)eálcamne ! 

" Acpú, áóf\ú ! a^uf a mtnfinín milip ! " a^a mife 
ag ama^c fíof aip, " X)a bjruiginnpe 5f\eim fubaill 
Ofic cui|Apinn 50 cufiamac ap ceac p a canna tú ! " 

" t)ptixM|A cú mofian, a Séamuif ? " ajAfa Conaillín 
a^uf é as ceacc AnuA^ cafv<\m 50 T>cí'n poll a bí c^ob 
b'fíof *ox\m. 

" TZÁ An CAnriA corhxM|A a beit lionet ^5^m, n ^f^ 
mife. 

" tTlxMfe, a ThAMgT)e^n n^ 5^ 01 ^ e • " ^VV^ ^E ^iti^c ge^lo^vM. 7 

^fce^c. " go -oé T)e<\np^f cú leip a bpuit arm pn *oe 
geAlo^í 5f4nr»-A ? V 

" Cuifip'o tne A.\fce.\c jv\ cob.\jA uvo,'' *.\fijv\ mife. 

( 'X)é&t) fé co triAit <\5v\c 1^*0 a cu|\ Afceaó a bpoll 
rhónAt), n AfflA CoruxilUn Ag bpeic Aip -Ati c<\nriv\. 

11 5° 'oé'n *ooru\p v\ bpml cú ^5 50I a "óeÁruvó, A 
CoruMlLitV' -AjAf^ rmpe. 

" ^5 got *°^ 5Cv\ca*ó aííxaó f a cpptifcAti ^ *Mf , n ajtf a 
Coru&ilUri. 

" 1K\ le-Ag tneujA opcú ! " *.\jif\\ tnife, " na nu\ le^^nn 
c-Aitpt) tnife cú-féin Afce-Aó aift t)o gAotf^n ! " 

"tlí ptnt zú aóc 45 X)eÁt\AX) gpinn, a 6é^mtnf. IJ 

"ttd ru\c bptiit? Coirhe«vo cú-féin xmja fgop aiji bit 
xMfi eusUV' -c\|Af a tnife. 

"ÍTI-cMfe c-Á £iof A15 An cfAogAt ofim 511^ tnófi an 
nÁif\e t)uic, a Sé^mtnf, a letti*o *oe fSfiop a 'óe&fiA'ó," 
-AjAf^ CoruMltín. 

" íl^ó cutru\ t)iiicfe ! " a\\\*a tnipe. 

"tlí béit) bfev\c fv\ cpfttitAti ^n blu\tK\in peo Ó115- 
Airm." 

"Sírm le^c, «xnoip, A^uf nok biu\ij\ mé, a CotuulUn !" 

"tD'fe-ÁpfA a -o'frói^pe-át) fe tunc lexeme TMobcA pn, 
^S^f ^^ic aM|\ |\u*o ínce^cc níop mó." 

" D05 te^c, a CoruMllín, Aguf n^ botMjung mé ! 
JZÁ me ^5 50I a toipugAt) xMja n*\ bpic rhó\u\ Anoif," 
-AjAf a.\ tnif e. 

t)e^5 -Af bí tmpe, meAjvMtn 50 fi^b eu^l^ ^ cuifip xMj\ 
ConaitUn poriiAm,A5tir, te fseul pvo^ a t>e:\n&v 5^1*0, 
■o'imág f e leif fíof 50 *ocí 'n pott móp a óí c-Aob 8 1x\f5^it\e.<\cc Sé^mtnf "Dig. 

b'fíof TMtfi. Hti^i|\ a fUxMji me-fém f-ditt 'óe^c me 
^fce^c x\|\ A\y> f^oi'n bfiii^c 50 bfeicmn av\ fiab 
tn'og-AnAc ^5 coff ug<<vú, x^uf m^f béxvó x\n u-^vó of m, bí 
fe nA Unge 50 foc^if f iMimne<Aó tn^p bí fe. U115 tne 
Aif mo flAW, ^guf *o , pof5^it me ^m^c ^n *out 50 "ocí 
50 t)Cioc^t) Uom mo "óófui 4 cuja f fí-o. Ann fin ttng me 
fíof xMj^ ^n bfUMó, ^uf cuip me ^n cftAC 50 pMóite^c 
-Af ce^c f ^n tnfse, ^a cuxMpim f Lac 50 leit, no m^|A f m, ó 
n^ ce^nn. 510UA x\1|a gioc^ c^ff^mn me av\ *out 50 
n-An-f?A*OAt^c níof com^f Aige ^uf níof corh^fVAige 
T)ó 50 bftuMf me p^ *úeifexvó A^zeAC am(\ a ce^nn é, 
a^u^ tApp av\ X)Á eiceoig mójvA . , . ! " TZÁ zú 
gtnce A^Am -Anoif , a mtnf nín ó ! " ^ff a mif e ^5 ceAnn^t) 
iif , ^guf tm c^fifVAinc ^5Uf T),a f cjva£aiIc 50 mb'ei^e^n 
•o-Atti f^ "óeifie^vó a got ^f ce^c pan uip ge ! 

tluAi|\ x\ tannic ^n beipc eile mé-pém pa cppuc, Agup 
mé ptiuc fu^f 50 T)cí mo MfC^, fit piAX) gup fío^xMt), 
no truvo^vo tup^e a clinic opm, ^gup pint) cu^m xmja 
óop-anáifvoe \at>. Ace, put a bpu^ip pi,<vo £at> tiom,bí 
at\ bfe-AC móf, beo be^ice^c, ^pctng \*a óx\nn,<\ «As^mp^. 

" A tí)-<Mg*oe^n mitif ! — Arh^pc, a T)onn^c^it) ! " a\\\*a 
Con^itlín as ^rh^pc A^zeAC ai\\ An X)\\eAC bpéAg, ^gup 
é co móf fm 50 ]\aX) fé T)úb<ditce pu^p ^nnf ^n c^nn^, 
^gup a óeArm corhxMf a beic fi^f\ ^5 n-a pubAtt. 

u> ÓeArh^n 5f eim ^up i^pg^ifie f ópptngexxc azá ionn^c, 
a Sé<Amtnp ! " a\\\*a X)onn^c^*ó. u Hí ftnt ionncú feo 
xxgAinne act: ge^tog^í SjwmV' ^f fé, ^5 CAt-d'o ^n 
méi*o AtriAfuig fe-fém -áfue^c f^ c^nn^, ^E U V f^^ 
Con^ittín ^n cte^f ceu*on^ te n-A ctn'o-f-An. 1f mxMú JeAlo^A*. 9 

An bfeAC An bfeAC x>ub 50 mbeifteAf Aifv bf eAC geAl. 

"TyimtigmiT) Ann fin A^uf nuAi^miT) Atl ffutAn ó 
bun 50 bÁff , Aguf bí An IÁ corhAif A belt CAitce nuAif 
a fui"ómuiT) fíof pa "óeifeAt) leif x\a bfic a fAnnAt) 
eA*Of Amn. OAicmuiT) Cf umn ^nn f m 50 bf eicpeAti f mn 
cé co^fAX) An ceAT) bf eAC. Úaja f Amn mif e Ati Cf Ann Ab 
pui"oe, Aguf CÓ5 me 50 lutgAifeAC An bfeAC but) trio, 
Agur CA1Ú me AmAC Aif An leunA é. t)ut) é rm An 
fumAÓAn ceu*onA a tAff Amn aiviaó f a cffuú A1|\ nu\i*oin 
mé, Agur nAf pÁg cuinnce Ain mo cfÁtriA tu\f plmc 
fe. Ace bi me fÁfCA 50 leof Anoif nuAif a bí fé A5 
p|\eAbAT)Aig pAoi mo -óá fin I Aip An feufi §U\f. ÍH 
melt) b|\éA§ Ann, A$uf bi re punuA 50 leit Aif tneÁCAn 
mA bi fe unnr a. 

ÚAimc CotiAillín mo t)iAit)-re, Aguf C05 fefeAn Afi 
•oajuia b|\eAC but) mó, aóc ca fw\b Ann aóc siliTnn beAg 
fgAltCA le CAOib mo óeAtm-fA. Cwf 'OonnAÓAT) a 
tÁm pA CAnnA Ann pn Agup U05 fé ahiac ^eAff bpeAC 
rriAit. Ú 01 f 15m 1*0 Ann fin Af Aif Afipu, A^uf caj\ 
fCA*omui*o 50 fw\b leAt "úuifin bfeAC A15 acau xmine 
A^Amn. 

u *ÓeÁnrAit) fm 5fuute, n Aftf\d CotiAilUn. "Hi full 
Annf An cuit) eite acu geAlogAí : ^Á&p&mmT* An 
c-iomlAn acú A15 SéAmuf t)eA$, A^uf ceA*o Ai$e a 
5cun f a cobAf mA 'fé a toil é." 

CtiAtnuro TiA bAile Ann pn, Aguf acc Ab é 50 ju\b An 
bpeAC mófi le ceifemc AgAmf a if *oóice 50 bptugmn 
An cflAc 50 ceAtm ueic. 1f cmnce 5«fb é a fÁbAil 
mé, Aguf fiomAró tu\if ó fom a f mAOicij me guf b é, 10 UfgxMfe^cc Séx\tnuif "Dig. 

pofC-A, a cuif r\A bfífcí oftn, tn^p n^c T)e-AC<Ait) fe-AC- 
CAin t&\\ mo ceAnn 50 f Ab fiA*o Of\m. 

A -oc^oib nA ngeAtog, a n-Áic -a gcuf jm cobAf *o' 
Áif*oig me liom f i^f An CAOjVAn A^uf f UAf 50 bÁff An 
Cftnc iat>, Aguf guf "óói|\c me An c-iomtAn acú, eA*OAf 
be^s A^uf ™°F > ^rce-AC a toe be^s uAisneAC a -ocusAnn 
fnvo toe riA mt)feAC t)ui*óe Anoif Aif. II.J|ui]\ f AlArm A1|\ A^ubAH. 

1f p^T)A An IÁ Anoif ó fUAif mife nA bpíftí, Aguf 
fiomAit) ÁftugA*ó a clinic Aif An cfAogAt ó'n tÁ-AT)Aí 
Af rhAfuig me An bfeAC móf . Ctn^e^'ó nA f^oite mé, 
acz xr\A cm\\eAV cAn mof An teigmn a •o'feogtuim mé. 
ÍH me fcHomtACAC Aguf fó-eAtA*óAm:A a 5Comnint)e> 
Aguf , a n-Áic a got n-A fgóite, if é An ftm a gnitiinn 
50 mime, tinge a gcút ctoit>e, ha -a gotfUAf a ^cfAnn 
-Agiíf f-Ati-Aóc Ann fin 50 r>zVn Ufí ó ólog. 

UÁ cturhne ifiAic AgAm 50 •oe-AóAi'ó me, uAif AttiÁin, 
Aif cuAifc AnnfAif mo rhACAif-rhoif, Aguf triAf n^c 
f-Ab mofiAn Aitne A^Am Aif buACAittí nA n-Áice bí mo 
6f\oit)e bfifce as bo^ATJAig cajac tiom-pém. teif An 
fífinne a f a"ó bí me A5 f pAifceA.f acc f An bAite trióf 
feAóc-Ain r\A níof mó ^An futc, 5A11 cui"oeACCA, 5AII 
ptéipúf. Ca fAb oif\e-AT) -Aif5iT) A^Am A$uf ceAn- 
noóAt) \\otA\\, Aguf mAf fin *oé b'eigeAn T>Am pAnAóc 
fA'n bAite. Cof uAif, nuAif a X)éAt> An Aimpf triAit 
Aguf An gfiAn A5 foittfiugA*ó, fiubAitfmn Arrive An Cuif\ SaLarm a^ a tlub-All. 11 

be^l^c-mó^ A^uf fiiAf 50 X}Á\\\\ An cpuic. AmAnn^i 
eile fu\óAinn fíof A coif ru\ h-Abru\ ^uf Itngpnn p^oi 
f5^it nA gCfVAnn 45 éif ce-ACC le ceol ru\ n-eun ^guf 
45 ax\\a\\c a\\ n<\ bjuc ^5 léimnig. 

t)í me U\ Aríiáin mo Unge jmoi ófu\nn map but) 
gjAAt^c nuAiji -a clinic vé ^nn mo ce^nn AfhApc Afce^c 
p\oi bf\u^c -An puill móijA v\ fA^b me mo f mt)e ^\ip, ^guf 
50 *oé, T)o bAfiarh-Ail, ^|\ le^g me mo ftnl Aip ^cc 
bfuvo^n ! Co cinnce av ZÁ me beo, bi pe co ipAVA le 
U\rhcfu\rm f uipce a^uv co p«MfiAf\ le *oo USif\c ! Úuic 
me a tigf-ÁT) xM|A ^n butnaice leif, a^uv toipg me ^5 
pm^oiaugAt) 50 *oé'n *oóig *\b pe-Á^ bpeic a^. 
T)e^rhv\n *oubv\n A bi ^^m ru\ bev\U\c a ftpAgAil muf\ 
troe,\npinn ce-dnn av yeAn biOfw\n mó^ c*.\m a bi ^5 
cuinneilc r tu\p mo bjAífcí. Ace 50 De'n rh^ic a bé^vó 
-a n*oúb<\n T)e'n cfeofic fin le b|\eit a\\\ An 05*.\ru\c u*o ? 

p\ -óeifie^t) fiap tv\ll -o'éijAig me tno fe^jwo co 
j?AMCile^c Ay CAimc Uom, A^uy aMji fmbAl liotn, ir\Ay 
X)éAt> An gv\oc Ann, ha bv\ile-moif\ 50 bjrtnginn cuplA 
T)úbv\n ^gup jui^im. £)i me xMj\ C|aic le zeAnn ^t-Aif 
^gup leip au géibe^nn a bi Of\m ttnc me pee ux.\ij\ Aift 
beul mo cinn, A^uy cutMift 50 muipprm fe^nbe^n 
be^5 juuvó ntiA.Mf\ a léim me ^fce^c za\\ "015 ^n 
be^U\ig-moip. 

"tTUipe, fpfé^g^t) A\p -oo fv\l^ mójv\ ! " AftfA An 
zy e-Anbe^n, ^up í le-At a? cuig fA -015. 

" t)i "oo tof c ! ,J a\\va mif e, " ni |Ax.\b neA\\z A^Atn v^; íná 
A^^^J^t SéAtnup beag 45 Arh<\fic Ai-p na b|iic aj téimnij. Cwp Satan n aip -a llubalt. 13 

"tTlaipe, plóit> opu ! — Sé T)k\ ó pÁbait mé nap 
báiteax) tné ! " 

"£tnpc ! " ^|i|M tmpe. "Úanaic me bpax>an rmll- 
ceanac píop-a*oaí paoi bpuaó na h-abna, a^up bi 
oipeax) *oeippe opm nac bp-ACAfó me cti 50 fu\to me Ann 
T)o mnltAC." 

k> &s u V CA &F U1 ^ <An "OiAbAtt ag got leac anoip ? 
Af\pa An cpeanbean Agup í a^ "oariipa te fiop-feing. 

" Uá mé ^5 50I pa comne mo on 1*0 'Cuban/' ^ff a 
trnpe. 

" tTlaipe, if cti an bpeallan ceapc ! " Aftpa An cpean- 
bean bocc, ag arhapc optn-pém Agup teat-gáipe aip a 

tl-agait). 

"Ca ctn^e ?" Afipa mife. 

"t)puil f?iop agac 50 T)é "óeánpap cú ? " ^p pi. 

" 5° *°é f in ? ,J Aff-á tmpe. 

" Uá, pag spamín mait patainn a5upca1ta1ppub.aH 
l\n bpa*oam é ! " agtif bpip pl amaó a 5 5áipig inasaí) 
opm-péin. 

Accníop ótiif tmpe pmtn na póppuga-o mncí,a5up ^p 
50 bpat Uom na baite 50 bpuaip me cupta ptac *oe 
cópT)a bpé^g lái*oip, asup^ouban a tappneoóat) apceac 
capb. Ann pin, tU5 me nVagait) x\p aip aip an 
abainn, a$up nuaip a taimc me 50 *ocí'n aic a \\aX) 
m'o5anac na tuige, cmp me ctnceo^ aip an *oúban. 
Apueac tiom ann pmn 50 bpuac íia n-abna 50 
citnn pocaip, asup 50 h-an-paiciteac aip paT) 
tmg me píop aip mo bent a^ *opéitn leip ^n cuiceo5 a 
lexeme píop ai5 n-A poc, acc nuaip a *óeapc me 14 l-ars^ipe-Aóc SeAtntHf O15. 

a? ce^ó ! — *ÓeAtri^n Sfieim *oe'n X)\\AX)An a tM te peice-At ! 
UÁ -piof 415 av\ cfwogal Ojim n^c jaaí) f?iop ^s^m ceocu 
xM|A mo óe^nn nA a^ mo cof a a tM me mo fe^fxvo ; 
^5tif 6ui|A f é An oifexvo pn f eipge ofAtn ^uja c^ic me -a 
fi^b Ann mo tÁrh^ — *oúb^n, fu^im, a^uv tnle — Arrive 

Dut) "oe^f ah pioccúi|A mé ^n Uá-xVoaÍ xMja X)^uac n^ 
ti-^bn^ ^snf c^pfA ofm a cui|\pe^*ó ^n <aicit) a\\\ ha 
p|\éAC^í — 1f cmnce gujA rhóf\ xmi cjui^ige n^c ^ua^a^ 
fn^p-ftioc ojun. Aif f50j\ xmja bit, bí me mo feAVAtt 
Ann pn m-df\ uéxvó fCACx\n 51111^ ^nn 511^1 cuirhnig me 
£A t*ei\\eAX) a^ An Cfe^nbe^n be^g jui.<yó Oí me 
cmnce sujib í -a ctnf\ ^n mí-xvó of\m, 

THa CAifZAp XyeAn o|\c — 50 fpeif e^lc^ be^n fuaa'ó — 
Agtif cú ^s got a Mf5^i|\eACc, mo óorh-áijite -ouic 
nunc^ nA bAite. íll._s^n ^eAn %]\eAC. 

A troi-Ait) mo tifnvo-Ati bféAg p Uocca y leAmAW a caiII- 
eAt>, clinic ^n-*oúit jvan i^p s^ipe-dóc Ag^m, A^ur ní j^b 
a bpvo 50 -oe^cAi'ó me xmja toj\5 ptAC-Mf5Aif\e^ccA. 
t)í ne^ju: acú f eo /oa troiot -A15 pÁi*oín ^o^tzac, a^u^ 
AfzeAó tiom -AnnfxMf. 

"50 mbe^nntng T)ia *óuic I" a\\va pÁit)ín. 

" 50 mbe^nnvng T)ia ^tjf tntnjie -otm: !" a]\va mif e. 
" C|\eiT)im 50 bj:uil ne<Af\c ftAc^c ^ac? " An SeAr\ Í)f\e-Ac. 15 

" Cf iu\c-a ^cú ! " A\\fA p.M*oín, k% -A^uf if *ooice tiom 
uac T)|aoc ce^nn -aca a -qic c-fCf-A, a Sé-Aminf ? " 

" Hi fml mojvAn rruMt a n*Of oc ce^nn/' a^a mif e, 
a^ ^rh^jAC a\\[ via f utmí X)eA^A éATtzpomA a bi A}-$e f An 
puinneoi5. 

"Hi pint a t>At a trivMt lonncu fin," a^a fe,Af n-d 
fU\c. " t)juif 5v\|\ ^Uv\ lonncu — Ace Atru\fc oiftifeo?" 

"1f bfé,Ag Ati CftAC i," A\\yA mife a$ fm-Aoiciu5*.vó 
xM|A -An bjuvo-An a T)' imcig Oftn. 

"T)'feti'OfA fin -a fVA'ó, ,, a^a p,Ái*oín. "Uinne me í 
fin -ón Cfe-Acc-Ain feo c^fc *oo Óe-AgAn Ruat), acc, 
e<AT)fVAi nn-f ém. ní triAW Uom .a CAttalftc *uóV' 

" Ca cin^e fin ? " Aff\a mif e. 

" ~CÁ, rru\f n-AC mbi"óe-Ann ^n c-Aif^e^T) -Ai^e 50 mime, 
-a Sé-Aminf, -Aguf c-Á pof AgACf-A co m-Ait ax C15 UomfA 
mnfe Tunc tuAC bfóiffeAt) fe *o<Atfi ^n crlAC fin <a tAt>- 
xMfC *OÓ xMf c-Aijvoe." 

" 1f cmnce n,AC bfoiffe^t), -a pii-oin/' -Aff-A mife. 
" go *oé 'n f a*o <acá mnci ? " 

"U-Á fi occ *oq\oigte *oeii5, a Sé^muif, -Aguf m^ 
gl^CAnn cuf a í béit) conftAt) a^az innci." 

" Occ t)Cf oigte *oeu5 ! — T>Af fixvó, beiffe^vó fi fin 
-Af ce-Ac botos ! Ca rheut) azá oifti ? ,J 

"Hi ftfit oifti -aóc ^vn *oeic -A^uf fé pigne, -Aguf 
béifpx) fi Afce-Aó bjwvo-An co féi*ó te 5CAI05/' a^a 
P-ÁiT)in. 

t,e fseut f-A'OA -a t)e-Án-A*ó 5^1^1*0, ctun me-pém fiof 
-An c-Aipse-A'o, -A^uf fill a\\ fÁ£ me ^n fiop^ ce-Annvng 
me Iu-ac >An fe-Acc A^uf fé pigne "oe "oubAin. &nr\ a 16 l^rs^ifieACC SéAtnvnp "D15. 

tne^f5 r eo ^ ctnleo^Aí t>uoa, ctnleogAi 50f\m^, ctnt- 
eog^í 5lAfx\, ctnteog^í -oe^g^, ctnteo^Ai bume, ctnt- 
eog^i ó|\*ó^,^5tíf acavi ce^n^l cuileog t>a bjMc^p a^axti. 
X)j cui*o acú ce^ng-Ailce te pionn-At) ge^piA'ó, pionnxvó 
U1Ó05, A'5 u r ponrnvó tnuc; cuit) eile acu, a^u? m*o 
coijAigfce Af eiceo^Aí t)|Aeot^n, eiceo^-AÍ cjtA'óAn, ^up 
eiceogí bÁ|\*o-Al pMt)Ain ; cuiT) eile, ^gup uvo co mop 
te se^fAfi be^co^ ; cuitd eite, ^gup xAtu\pcA optú m<Ap 
bé«<vó piU*oe p^rhpAit) Ann ; A^up ^ te-Aivouipin tu niop 
mó *oe ómteog^í ppeipe^tc^ a f^b eiceogAí optú m^p 
X)éAX) míolco5-teAt^i|\ ^nn. 

A15 bpe^cxvo An lAe Iaza\\ nA mÁp ac bí me-pém xM|\ 
tno coip, mo mÁlA Aip mo t)puitn, ^sup mo plac bpé^g 
úp p^oi m'-AfgAit, ^up mé 45 c^pp-Amc nA h-AfinA co 
ciufc ^p clinic liom. t)í beAppA'ú bpé^g ^Aoice ^5 
éipig, ^5«f bí me ^5 pmAoiciug<vo tiom-f?ém ai\\ An 
mÁlA bpe^c a X)éAX) a^akx) t>]\aúa An rpAtnónA, nu^ip cé 
a ca^at* opm acz Se^g^n KluAt> ! Agup b'pupupc 
peiceAtgo |AAt3 ponn triAgAiT) ^ip nux\ip a popping pe ^n 
Sleup a bí opm-pém. 

" tTI-dipe, a *Óia nA n^f-Áf C-A, a SeAtntnp, ca bptnl cú 
^5 501 teip ^n tptAic rhitlcexMiAig pm ? f) a^a SeAg^n. 

"O me A£ 50I a iAf5Ai|Ae,Acc, n ^jAf^ trnpe. 

" ÍTI^if e, 50 vÁbAiUT) T)ia pinn ! " A|\f^ p ep e^n. " UÁ 
eu^U* rhóp opm n^c bptnl bpe<dc p^n *\bAinn n^c mbéit) 
Ann T)o rh-dlA poirhe linge n^ gpéine «Anocc ! " 

"1£euT)&nn cú a beic cinnce 50 n'oeÁnpM'ó me mo 
•oite-AU," A\\yA mipe. 

u lTlAipe, ge^U Aip T)\a, a Se^mtup ! p^g ^n pe^n 
óeAnn fém, n a\\^a Se^g^n. 
" 1TlAif e T)|ioc íriúnAX) Ai|i "do cficnceAnn be^5 3jiÁnA • t" 18 lAfSAi^eAcc SéxMnuif "Dig. 

" An f eAn ceAnn ? " AjvpA rmpe. 

u Se^t), a SéAtntiir. UÁ fiof a^ac nAC ceAfC bumc 
teir -An cfeAn-bpeAC aij\ euglA nAC mbeAt) An ceAnn 
eile fAn AbAinn te pó\\&t>." A^uf, leif fin, coifig fé A5 
fic-gAifUg, A^uf ^f 5° b^Ac tiom-f ém. 

HíojA rcAT> me 50 jrdb me aij\ bfuiAó via h-AbnA, A^uf 
bi cinnce r\&\\ caiU, me mop An aitia gup cuif me mo 
ftAC bféAg occ *ocfK)igce T)eu5 le ceile. Ann fin 
CAfifAinn me -Atn^c An fiuAim a^u? n^ ctnteosAi, A^uf 
ni f\Ab a bpvo 50 f)Ab me A5 g^eA'OA'ó An tufge mAf\ 
béxvó fitm aij\ bit Ann. 

t!)i riA bjAic A5 eif\ig co auc leip An feuji, A^uf ni 
b|\eti5 a fiÁt) 50 fiAb me t>a gCACAt) caja mo gUAtAmn 
50 ^AlAncA, acc leif An f ijunne a ÁT>rhAil ní j\Ab lonncú 
acc geAtogAÍ 5|AÁnnA nA|\ bpú a -ocó^Ait. 

Pa , úeif\eA , ó, CAimc pumACAn beA$ bpéAg Aniof ? 
&S U V ™ bpeicpeA cupA An ctiprA T)AmpA a funne pe 
ppi*o An tup^e ! ÚAnAic me 50 pAb An X)úX)An a bfAfCA 
50 rriAit Ann a foe, Agup £115 me An cptAC 50 ceAnn 
ceic T)ó. Acc, A1|A a fon pn, bí r e niop pigmne nA fit 
me. toifig fe A5 pj\eAbA*OAig, Agtif A5 tubAfmAig^ 
A5 téitnmg A^uf A5 boc-léimnig, A5 p lupAjuiAig-rtAp- 

AfinAlg A^Uf Ag CAbA1|AC OipeAT) pubAitl ua le b|\AT)An ! 

"UlAipe, 'OjAoc múnA'ó Ap t)o cpAiceAnn beAg gpÁnnA ! 
tnup 5Ctnf\fi*ó mife An gup Agtip An 5io*OAt ApAC ! }) 
A\\yA trnpe T)A cacat) cap mo gtiAlAinn. Acc CA'n Áic> 

T)0 bApAtflAlt, A|A CMC fe ACC fUAf A tnbApp cpMnn 

pMnnpeoige ! Agup teip An ii|\caía a ctnp me teif,b|\if 
mo flAC bf\éAg úfi nA *ÓÁ ctn*o ! Agtif fuAf A1|\ bÁ^fv 
An ójunnn bi An > OAmAncoif\ beAg Ag c\\ocav, Ag«f 
mo cui*o -oúbAn, |\tiAim,f\tiAim-ceAfCAlAA5tif tuteleif ! 19 IV_1at5 f iceogxc. 

A5 ce^cc ru\ b*\ite TMtfi péin av\ Cju\tnón,A pn, cé bí 
n^ f uit)e *\\\ t>Á CvMtijA *.\i5 An *oo|VAf <aóc Se^g^n ftu^t) 
-A^uf mo tru\t*MjurhójA. 

" Ctunpt) tne 5e,c\ll, n ^jajvx Se^g^n, " 511^ rh^fung 

" ITlAMfe, zá <\n pozA féit) ^Atnf^ jm tu\ coinne, n 
-Aff-A tno rh^c^ijA-íiiójA. 

u A|\ú, teigi-oit) *o*.\rh ! " Ajif^ tnife. u TL\c mófi ^n 
nii|\e *ouíb *\ beit ^5 nu\5<vó oj\tn A^uy ino f Lac E>f\é*.\g 
n-A t>Á ctnT) ! " 

" T)o ftac úji bfupce a henipn ? " AjtfZ, Se^g^n, ^gtif 
-aóxmi f Cut ^\nn *\ ce^nn co \nó\\ te ti-tnb ceijice. 1^f5" 
A)\\e fófAfunge^c a bí -Ann Se^g^n, a^u^ ó-a jt^b fW*o 
a^ bit xM|A -ootriAn a ctiijvpe^T) oif\e*vo pléipujvA xMj\ n^ 

CflÁÓCAll xM|\ £>JUVO*\n. 

"UÁíonc^f o|ac, a áe-dg-Ain," ,dpf\d tnipe, u ^\cu tm 
bjreicjre^ ^n bfuvo^n d jv\b me a bp\p ca ,4nn ? " 
" tDfVATMii ! " a^a SeA&dti. 
"Af\ú,bí*oo cofc, 4 Sé-Amtiif ? ,J ^hjm tno mAtA^- 

rhófi. *• 

'"Óe^tfi^n ptniT) b^éi^e Ann ! " a^va tnipe. 

" Rv\b moftAn tnéi*o ^tin?" Apr a Se^g^n. 

" Co cinnce av zá tne beo, a Se^g^in, bí pe co 
|AArh^|A le *oo co|\p, a^uv fuib^ll a\\\ co le,c\c^n le 
fSu^b ! " ^|Af a mif e. 20 lAr^A^eAóz Sé^mtnf "Dig. 

" &S U V 5° *° é ' n "oon^p a tA\mc o|ac ? " a^a Se^g^n. 

" Ac, ^ *ótnne, a oleic," AjAfM tnif e, " nu^ a jui5 f e 
A]\\ An T)úX)An fit me n^c ]\aX> Ann act: 50|\m^n, a^u? 
co Iuaú a\* C115 me )Ai[\\\Ait) a caúax) caja mo gtiALamn 
£115 f e boc-téim Atfi^m, AS^r bfUf mo flAZ wia\\ bpif pe^ 
fijrín co6<Ain !" 

"5° *oé'n ^ic a jvad cu ^5 i^p gAipe^óc ? " a^a 
SeA^An 50 h-An pome^nc^. 

" A15 poll via CAi[\\[A}ce tTlói|\e, n a^a mife, actz a 
n-Ááxz fin if xMg poll n-A pmnnf eoige x* £>í me. tyf tif\- 
upu xMtne xM|A Se^g^n 50 jvao fe-péin ^5 tofVAt ai\\ An 
V)\\AVAn y a^uv 6uif tnipe ^nn mo ce<dnn cte^p oe^5 
5|Ainn a imi|AC am(\. 

" An ctnceog n^ cinleo5 -d £>í ^g^c ? " ^ffM ScAg-dn. 

"Ctnteo5, Afi n-ooige," xxj\fM mipe. " C^ mbeitntin 
5Uice le ctnceo5^í. n 

" 50 'oe'n ce^n^t ? " A\\yA An ipeA\\ puAt>. 

"piormxvó 111605/' A\\ifA mife ^5 c-ApfiAinc >Am^6 tno 
te-Abx\f *oúb^n, ^tif ^5 ceif einc x>ó an ceann btró mó. 

" X)A\\ pAX) ! " AfifA SeA^An. CA\\ tabaifV f e fOCAt 

eite, ^5tif bí fe na feara*ó Ann fin maf\ beat) pean 
fcacan Ann aif\ pe^5 6Ú15 bumaice na níof mó. £a 
T)eM[\eAt> fiajA tatt, mtif5Ait re ^tif a^ fmbat na 
baite teif, ^5 pÁT) 50 f\ab caom rte'n 'oéi'oeat) aif. 
tluaijA a bí pe af arrive, bpip me-pém atna6 ^5 5^15 
co C1115 ap áoc^t) tiom, ionap 511^ fíl mo rhacaif\- 
rhóji na6 fAb fpt^nnc -A5^m. 

" 5° *oé n^ 5e^fji^6x\ acá ^5 ue^6c o^c ? " a^a mo 
^r 50 bfiÁt teif x\n pfiéACAn ! r 22 l-Afs-Airie-Aóc éé-Atntnr* X)^. 

" ptnrc, a gjvAnAí," ApyA rmre. " tlí \\aX) me -acc -a^ 
imi|AC cle-Af-A ^1|\ Se^g-An." 

" Ca ctnge rm, a biúe-Attin-Aig ? " -AfvjM fif e, -Aguf í 
^5 teigmc oijACí 50 fi-Ab pe-Ar^ íonc-Aó oi|\cí, -acc a 
n--Áic fm bí rí corh-Airv -a beic -A5 f^oilce-At) teif x\a 

" U-Á," AfifA mir e, " fíte-Ann Se-Ag-An n^ó T>ci5 le 
T)uine -Afi bit i<áí % 5Ai|AeAóc -a t>eÁriAt> acz é-féin, a^xm^ 
ni c-Ab-Aifipmn oifve-At) *oe f-ÁjMt) *oó 50 mbe-At) f?íop 
xMge -An mí-^T) -a clinic ofvtn -Amú." 

" Aguf 50 T)é , n mí-<Vó -a t-Aimc oric, ,a Sé-Atnuif ? " 

^tr^ r i r e - 

"Órvir me-fém -Atn-Aó -A5 5-Áifiig a\\ -Air, -A^ur' nu-Aifv a 
•o'mnir tne *ouite mA\\ za]\Ia X)Arh cub-Airv 50 *ocuic- 
pe-Aft fi a Unge leif n-A 5-Áip.ig. 

An urv-Atnón-A cetmn-A bí me-fém -A5 fiub.Al tiom-féin 
-Air\ bfvU-Aó n-A n-^bn-A, -Aguf, m,Ar\ 50 ftAb tne -An-turv r\Aó 
ttng me fíof jmoi torn coilmn -A^uf coipg me -A5 
lé-Ag-At) mo peÁpeA\\ r\UAmeAczA. Acc, -Air\ a fon pin, 
ó-An i?t)xMf\ me moftAn pu-Airhnif, n-A ní ]\aX) me 4. bp-AT) 
-A5 téite-AfvAóc 5tir\ cu-Al-Ait) me 5til*o-Af\ pp j:<a cu-Aifum 
cé-AT) ptAC nA m^fv fin u-Atn ! TVéirvig me mo fe-Af\A"ó 
50 c^pAi"ó -A^ur "oe^fvc me t-AfvC -aija ^c^n CAob, -acc ní 
jvAb *oume -Aif\ bit le peice-Al. t)í mojvAn *oe crannn 
móf\A C-Afvu p-A *oc-Aob /oíom, -A^tif ríop tiom 50 cmin 
poc-Aifv pfiíobc-A 50 fvAb me -aija bfvU-AC nA n-Abn-A. tlí 
fv^b poll via C^fvfvxMce ttloifve a bp^T) xmja fiub^t x\aíy\ 
-Ann pn. 

tluAifv <a puAirv me gl^n ^f -An coill, cé cípnn fvorh-Am 1x\f5 eiceo^Ao. 23 

aóc nVo^AnAo, SeAgAn UuAt) ! Agur é nA fui*óe aij\ 
f?íO|\-rhtillAC nA CAf\fAice, fU\c bpéAg iAf5AipeACCA 
^nn a t>Á lÁirh, A^ur é a^ CAfAfu\mc A^uf A5 CAf\f\Ainu, 
An méi*o a t>í ^nn a coj\p, a n-AgAi*ó fuiT) ínceAóc a £>í 
gtnce Aige. T)aja liom-f?éin, "UÁ An feAn bjAeAC A15 
SeAg^n cinnue 1 M Agup £>í me ^n íhiajica aiji £AT) nAé 
A^Am-fein a tn fé. 

" An bjuvoAn n^ 5Ub-*oub azá ^tnce a^az, a 
SeAgAm ? M -A|\f^ tnife, A5 ceAóc Atin cojvug TK\rh. 
Aóc óa -ocu^ An c-i-Af5^ipe Áifvo Of\m. t)í x\n *ouine 
boóc óonu\i|\ á beit pÁfuiigte aija X)Áp\\ getijA nA OAftjt- 
xMce tuu\i|\ — T)k\ Af pÁbAil ! — *o , éi|iig An coif u móji T)ub 
AtnAó Af An tnfse ! í)í SeAgAn -dg ceAnmvó co m-Ait 
Af CAinic teif, aóc ní ^Ab ^a\\ Arm ; bí ^n c-iAjn; ^5 
X)\\At é-£ém A^uf ^n cptAC a CAff4inc Tíe'n óaj^aic ! 

" A *Óia r\A n^^Afc^ ! a SeAgAm/' AjifA mif e jm 
•óei^e-dt), "50 "oé'n ceAnAl beicig a bjrtnl rú a bfMfCA 
' Ann ? — teis leir ! tei$ leif, a *óuine ! " Aóu bí re 
jió-rhAlt; bfur ^n cplAC tu *ÓÁ cui*o a tÁitfi SeAgAin, 
A^uf Af 50 bj\Ác teif ^n — ppéAÓAn ! SeAn ppéAÓAn 
tnof\ *oub a bí ^nn, cibé *oóig a T)eAó<MT) SeAgAn a 
X)^AyzA ^nn. 

Acc *oa bpeicj:eA cufA An cájija a tM aija SeAgAn An 
tiAif-A'o^í, A^ur é nA ftn*óe aiji imeAtl nA CAfjAAice, a 
íiaua Atnuig a LÁfi nA h-AbnA, An cftAC bfMfce Ann a 
LÁirh, A^uf An pfvéAÓAn bf\A*OAó Aif\ fiubAt te nA cin*o 
TmbAn, |\tiAim, A^uf t)Á|Afv nxi ftAice ! 24 l^rs^eacc SéAtntnf "Dig. 

V.j^jwm ^éATntns 1flpijv 

tjéit) cturhne ^o -oeo a^aim A^nA Ldete pteifiufA a 
Dme^t) ^Atn-pém a^ut m' unncAt ^5 lAf^AifeAoc -aij\ 
An AbAinn tílóif. fti-oeAt) fAffAinneACC bjieAC Agtif 
bf\At)An a scorhntn'úe Aif An AbAinn fin, A^uf bu*ó 
5|\^ú^6 T)o tn'unncAl ce^vo lAfSAifeAóCA a beit Aij;e 

ACAVi bllA'ÓAin o'tl í)Áff01f. SlOtTlxM'Ó UA1f A tlgeAt) 

fgetilA AnnfOftn-fem 50 ]\aX) peAf via tnt)fA*OAn — fin 
leAf-Aintn a bí acú ^1|\ tn'unncAl — A5 50I aítiaó 50 
luAt Aif m^iT)in -A iAf5Aif\eAóc, -Agiif fevmAnn zx\ a 
beic cmnce nAó gcAittmnf e mof An AtnA AgCAff AincAif. 

510UA beA^ tAob b'fíof *oo 'n ceAC bi cf Ann tnófi 
CAOftAinn a vzu^ax) fiA*o CfAnn SéAtntiif tílóif Aif, 
Aguf if é An ceAT> fut) a *óeÁnf At> nV unncAl A5 eifig 
*oó a\\\ tnAiT)ín, AtfiAfC AtriAC 50 bfeicfeA*ó fe An fAb 
An CfAnn fin A5 bo^AX) ; va mbéAt), T) , f?eu , of-d a beit 
cinnce 50 |\Ab neAf\c gAoite Ann, aóc muf mbéAt), óa 
\ka6ax) cof m' tmncAil aítiac An rhAi'oin fin. 

UfAtnón^ ArhÁin a n*oiAit) mof^n gAoite A^uf peAf- 
tAnnA } ftiAif tne-fém ctnf eAX), triAf but) gf AtAó, Aguf 
bi'óeA'ó fiof a^ac 50 f Ab lutgAif rhóf ofim é a pÁgAil ; 
nA ; Annf n^ h-AniAnnAí pléipufA feo, ni fAb a^aiti te 
got nA fgoite, Aguf btm é fin An f u*o aj\ rhAit Uorrif a 
A^uf aóaii f5^fAif e eite r>e mo feofc. 

"tTlAife, fe T)o beAtA, a SéAtnuif "D15 ! " Aff a nV 
tmncAt tiom-fém Aguf é aij\ teAnn a ótnfp A5 cup 
T>eif e Aif flAic rhóif lAf^Aif eAóCA a bi Ai$e. Cfidnti SéAmuif tílóip. 25 

"5° V^ mA1 ^ AgAc!" AffA mife. "Cferoim 50 
mbéix) L\ tnóp AmápAó A^Airm, a utitiCAit. n 

" "Óe^.truui fiof ^útn, A Sév\tnuip," Aftf4 m'unncAt. 
" U,\ Ati g^oc ,05 íp l:iigv\X) 50 móp, Agtif tru\ cuinni$e^nn 
pe leip, ní Déi"ó ptnix) Aif mv.M*oín o>oir,n. 

"Ha CAttaif v\i|i*o Aip, ,J AffA mo ríiAÚAfi-fftóp, "fin v\ 
cunn ^ ^corrinui'óe. A5 cup v\ ^céill iiaó tipuit pop 
^ 1 5 e 5° "oé'n cev\n^t U\e *.\ tiéit)eo.p aiw ! " 

r< Cc\ fiof Ai^e 50 nnAiú, ^ J|iv\nv\í," AjtfA mipe, " t\A ní 
•oóice 50 mbé^i) pe aj; cup pA mo coinne-pe. n 

" tUuMp a ci"óim Afi Jv\oc A5 50I pop," v\f\p.\ ^ev\p 
nA mt)p*.\TK\n, " ní tiTóeAnn uctk\c cmr A£Am ; aóc, ru\ 
•ói^it) pm, Uv\ rtule ttpé*\§ A5 éipig. Agtif if -oóice 50 
mt>éi*ó bev\ppv\x) be^^ 5*.\oiúe AgAinn 415 bpe^c^t) Ati 
Ue." 

RirmexVó Jjpne^t móp Ati oi'óóe pin : m' unnco.l 45 
cóipiu§v\t) puAf ttfuiAif iia li-i^p5.Mpe.\cr^, mo riu\c,.Mp- 
trióp Ag prnorh 50 h-UAfAt *.\ep^c Aifi teic ru\ cement), 
A£Uf me-péin ^5 cumneilc nev\pc pe^n-óv\innue teif 
v\n fteipc acú. 

"Dí CAitfn Aimfijte |v\ uev\c *o^pb Atnm fTlÁifte ttlóp, 
A.\5up 5í pipe 45 *oe*Sruvó péit) Ati upmpeopA pa comne 
Aoit) 1\iu\it) v\$up ru\ biu\c^\iUí vMmpipe eile a tin p.vn 
cev\c. JT^ -óeipeAt) tM Ati puipeAf péit>, A£Uf cinp 
1Yk\ipe ps^Ia bpéAg bjvAÓAin aiji ^n cábLa -^up bAfhAl 
bAitine op coirme aóati pe.\p. 

Dinne t>e^5 nunnce mACAtiUA, cóip cpoi"óev\rho.il, a 
51 Antl v\ot) RtiA'ó. v\cc nriA CÁ, Aif a pon pin, t)'pupiipu 
pe^p^ -^ cup xMp, v\5up Atifi pm tiiuippev\t) pe ^n 26 UfS^OAí^ ééAtnuif Í)15 

f-Aog-At rhófi. Siotn^it) cúfifA be^s 5|\mn a bi"óe-<vó 
e^T)^|A tn^ifie Thófv -Aguf Aot), ^ur bi^e^t) cuit) *oe 
tiA fcócAig eite T)A cAtAT) fu^f teif 50 fiAb fe ^5 
bjAAt Ai|\ tílÁifie, ^5Uf óuijAeAt) feo Aif ^n T>AOfVAit) am[\ 
jm*o é. 

Aifi rsojA xM|A bit, bí ce-Ann x>e nA bAtfiAil ^tif bí 
ceAn^l "oe geú|\b, no ball bui"óe, aija a tAoib A1|A &n 
zaoX) ^fcvng. t)í fior A15 ítl^i|\e 50 |Aó-rh^it n^ó f^b 
mojvAn Áijro x\15 Ao*ó aija >dn bAtti^l f in, ^cc bí cmnce 
5ti|Ab é f in An bAtfi At <a ctn|\peA*ó pi a ^corhntn-oe jAoirhe. 
t,e rseut jmtm a "úeÁnxVó sAifiiT), fui*ó n^ pifi -Apce^c 
AnnfxMjA An bjtAó^n, A^uf bí ^n tnle "úuine 50 h-^oib- 
ne^ó Aguf ^c^n juro A5 got ^nn cop ^ig 50 m^ic giif 
cuifv Aot) f óf^ugA'ú yA ball bui*óe, Agtif ^tifv toipig n^\ 

^5>Ainn A5 pté^f^A'ó Leip n^ 5^1^15, Agup ^uji tubAiji 5UJA 
f 50itc ^n cpe-Anbe^n p 4 óoijine^l — ^suf í a^ lexeme 
oi|\tí a beit 45 b^5^i|AC aija ttlÁifie f\ic >dn Atn^. 

" tTI-Aife (MOf\ cemce^n aija *oo fp^S^ mófVA ! " ^fif a 
Ao*ó, ^5 auncA ^ifi tí)Áif\e. " Y\aj\ ^A\\]\ me oju; 5 -an ^n 
bv\rhAt f aIaó pn <a cufA f\om^tn níof mó ? " 

" ITlAife, ói^cxMf ó ! nAé cú cá beA*o^ig ! " x\^jv\ 
tTlÁife. " Ót leAC T)o 6111*0 bjiAó^m ^nn fm ! UÁ^n 
fAite-Aó co ^l^n le^u-pém. ,í 

" U05 te^c ^f m' Arh^jAC é, n^\ b|Aifpit) me m\\ *oo 
ce^nn rhAot é ! ,J a^a Ao*ó. 

" Afiú, 50 *oé uá A1|A, a bfeAltAin ? " AffA 1TlAi|Ae. 

" UÓ5 te^u é ! Ctnjipe-A'ó f e f Arhn^f ^1|a ^n *oi^b- 
Alt ! " ^ff a Ao"ó, ^stif aóc ^b é 50 f Ab ^n cf eAnbex\n t)f^TMn Sóffiuige^ó. 27 

a^ cuja a ^céill 50 ]\aX) p Ag bv\5^i|\c Aift tílÁifie a 
leitit) -a 'óeÁnA'óÍ nl frill por 50 *oé t)eÁni-v\t) An tre^f 
miltueAnAÓ. Ace a troiAit) moju\n bistro *Mf\ focfung 
pi jm •óei^eAt) é. 

t1uxM|A a bi Am conlAZA Ann *otíb,\ifC mo m^c^if-mof 
at\ p^i"oipín Á^uv ctu\mui"o 111 U 5 a Itn^e. VI Jt>r\A*OAn fó|\|\ui5eAc. 

Ue.\ó bfé^g fgtÁCAi a bi a -oce^ó tno tfu\tAft-rnóif\e, 
Agtif cuaM-ó me-féin Agtif m' unncAtptAf AnfCAttAipe 

a ttnge. t)ut) é pn An Áic ^b pe^pf leir co*oUvó, *oe 
bfiig 50 -onocAT) leif An fe-AfúAinn a óttiinfcm am[\ í\a 

r^lÁZAh 

" t)éi*ó Lá tnójA AmÁfAAó AgAinn ? " a^va mif e. 

u Du'ó óorhAijA 50 tribeA*)," AffA m'unncAl, " ZÁ 
'ctnle bfé^g VAn ^mn Agtif cá fe a 5 ctif leir. éirc 
leif An feAjAtAinn fin ! " 

Stat A •oeAÓ^mtnT) a Itnge -o'p^muix) AóAn fti'OfAéi'ó 
pA óomne nA rriv\i*one. 

" Seo trio ftAC u\fs«Mf\e*\óCA — Agtip mo ótn-o "oúbAn 
— ^Stir mo ótn*o cuileog^í mó]\A — a^uv mo cui*o 
zo\)aca — «Astip mo píopA,'' AffA nVtmncAl leip-féin 
SO beAg. 

"Tli puil mof^n eusU\ 50 n'oeJmpAi'ó cú T)eA\\mAT) 
*oe fui*o am[\ bit? " ajajm mipe, ^5 c^b^ifc p^iT)eAf\ m^f 
ctnmmg fe Aifi An píop^. 

"Hi C15 bfifce a t>eÁnAt> s^n fnAtAT>, a ÓéAmtnp, 
" Úoifi5 rné ^5 b|tion5toi"oi5 -difi nA bjnvoAin." tDfWOAn Sóppuige^c. 29 

Agup ní Ú15 Mf5xMf e^cc a t>eÁn&t> ^An coic -oe'n piopA. 
Ca bptnl T)o cpumAn ? " AppA pepeAti. 

" UÁ pe A5 cpocAt) Alf bv\cAn op cionn leApA Aoit) 
ttuAi*ó, n v\-pf^ mipe. 

"^5 u r T)0 rhÁlA ? ,J 

"UÁ fe fíOp-ATMÍ A 5CÚI Atl T)OpAip. n 

" CAicpeAmui*o co*oIa*ó 50 ti-éA*ocpom, a SéAtntnp, 
n<\ CAitpeAmui-o a belt v\ip Aft ^coip 50 Iuac ? " A.\fAf^ 
nVunncAi. 

"HI oaoJaI mnnn, n AftfA mipe, " A^up te cui*oeAt) 'n 
H15 "óeÁnpAtrmi*o pspiop "oeAps Aifi ka bpA*OAin. t)pml 
cturhne a$v\c Aip All CeAtin móp A *o'imcig opAinn 
Anmpit) A15 poll nA péifue ? n 

" Ua mo pÁit, Aguf cá T)úil df T)ia A^Am, a ÓéAtnuip 
50 5Cuinneoc<Mt) cu púil níop $éipe Atiti "oo óeAnn 

AtTIÁpAC." 

"ttlAipe, ni puil fiof AgAm pAOi 'n ppéip," ^ff^ 
rmpe, " 50 *oe CAimc opm An Iá-a*oaí, t\A cmp me An 
cputru\n a bpApcA 50 triAic Arm, A^up puAip *\r\ biceArh- 
riAC Alf pmbAl put A f^b pop a^aiti ca 'r\ Áic a p^b me 
mo pe^p^ro." 

"1)1 bAppAi*oeACC ppucAip ope, a SéAtntnp," AppA rrV 
unncAl. 

" t)u*ó bpé^g ^n C-MP5 é, A^up but) rhóp ^n CfWAige 
dac bpiuMpmi'o speim Aip ! " AppA mipe. 

u t)i*óev\-ó Aige ! — bit)ev\t) Aigé, a SéAtmiip ! — Co-o- 
Itng a SéAmuip, cox)ltii§ ! M AppA trTunncAl A5 cuicim 
da co*oIa*ó. 

"t)éi"ó me mo cpAp codIaca Aifl Ati t)um,Mce/' ^pp^ 30 ^ÍAfSAipeAóz Sé^tnuif IÍ15. 

mif e a$ *of\ui*o tno fulA, Ace A}\\ a fon pn, ca jváti> 
tne a bjMt) mo cot)Uvó gUjA toipg me A5 bpi on 5101*01 5 
xMji n^ b|Ax\*OxMn, ^gtif 50 n-Áifug A^]\ An bp^'o^n mójv 4 
T)'imcig 0|\m An btiA*óAin fioime. 

Ú-AnxMce^f T>Am 50 jaao me-fém ^gtip rrVunncAt aij\ 
b|\u^c n^ h-^on^ A15 poll n^ péipce, a^u^ 5Uf\ éif\i5 
bfuvo^n fópjuiigeAC, actz n^|\ g^e^ming fe. 

"£uai]i cú ppe^b bjuvoAm ? " A]\\*a mipe, ^511^ rn ^ ^5 
bfii on 5101*015 tiom. 

" Ctnnmg 50 m^ic Aifi 5CÚI ! " a\\^a m' unncAl. " 1p 
cmnce 50 bj:iiAifi me pfie^b, ^5tif pjAe^b fige-Arh-AiL, 
aóz zá eu^lA mo óuifvp ofim 50 bjMCAit) pe finn — &i\\ 
5CÚI te^c ! " 

" Ca\ú t-A|AAif Afif c ! " a^a tnire. 

" ílí f tnt jmic a rhAit cAtAt> t^|\Aif 50 ce^nn CAtriAill 
big," -A|\f a tn'tmncAl. 

" Ca ctnge fin ? " -Afijw tnif e. 

"IZÁ," a\\\*a m'tmnaat, "triAf n^ó m-Ait te bfuvoAn 
éifug *óá «xMfv ^ rroi-Ait) a céite. X)a gc-AitpMnn op a 
cionn, 'o'fetmpvó fe éijug ^up -o'petmjM-ó n^c 
n-éifieocxvó ; A5Uf t>a n-éi|\eoóA*ó fréin, ní -oóice 50 
mbeijApe^'ó fe Aifi An •outran. Aip An AftbAji pin, a 
SéAmuif, cAitpe-Amtn*o f5t^r ce ^e^S tti^ic a tAtóAific 

T)0. 

"TtAb mojAAn méiT) Ann, a unnCAit?" 

" ttteit) ? — tlí fACA\t> me a teitiT) AjAiAtfi ! ~CÁ jiubAll 
A1|\ co teACAn te bent bAijulte, A5Uf ^óAn eiueos aija 
a "úfunm a *ouioca*ó teAC x>o \\aza a ójioca'ó aiji ! " 

Zx\^At> avíaI rhAit -oo'n X)\\A-OAn> ^stif ^nn fin toifig t)fA*OAn SófftngeAó. 31 

rrVtmncAl a$ caúa*ó caja Aif Af Aif aja if c ; Aguf , co 
cmnce Af cá tne beo D'eifAig mo bfATMn bféAg Aníof, 
jau5 aija An cmleoi^, Aguf fiof Leif, ^n méi*o a bi Ann 
a cofp, 50 cóm An ptntt. Cá jaad fe a bfA*o aija com 
^n ptnll 5tif\ moctng f e 50 ju\t) p«*o inceAcc concfAitce 
te nA foe, Aguf Af 50 bfu\c leif fiof An AbAmn. Huaija 
a fiubAil fe bófOAig A1|\ óeACfiAt) mite cumctng fe, 
Agiif Aniof leif An beAlAó ceu*onA aja Aif ! A5 ceAóc 
50 beut An puitt T)ó, "o'éijAig fe 50 bÁfjA An tup^e, 
A^tif a nTHAit) pocfwgA'o Anr\ fm CAtriAtt beAg cue; 
fe 1AUA15 eile fiof, Agtif Aniof, Ajuf fiof aja Aif AjAifc, 
ionAf 50 filfeA 50 fAb An feAn buAÓAill é-fém Afcuig 
Ann. 

Pa "oeipeAt) fiA|\ caII C115 fe boc-tenn ArhÁm ahiaó 
Af An uifge, Aguf fíl me-fém 50 f Ab fe aija fiubAl, 
aóc ni jAAb bAogAl Aif. 1f cof AtfiAil 50 fAb An "oubAn 
a bfAfCA Ann a ófumo^, fin maf DéijAfeA, Ann a 
CA|\bA*o uaccajaac, Aguf niuMf a fófftng m'unncAt pn, 
C115 fe uc*oaó mójA do. Úoipg fe aija An bumAice A5 
cocai|ac Aguf A5 ceAnnAt) Aifi An coijac millceAr.AC a bi 

f A01 nA f ÚlA. 

" UÁ eiiglA móf opm, n Aff a mif e, " 50 gcuijApi'ó An 
c-o^AnAó fin cjauait) 50 teo|\ o\\z." 

"£)eifim a *oubtAn Anoif 3 n AffA rrVunncAt, *OACiuncA 
bol^ bÁn Aif bÁff ^n uifge triAjA ciuncocA fCACAn. 
Ann fin leig f e fiof 510CA beAg eile An AbAmn é, acc, 
An T)A|mA bumAice ciuncuig f e bolg bÁn aja Aif é ; 
A^uf cf\eiT)im 50 fAb fe aija An *oóig fin Aif peAg uAife 
nA níof mó. 32 1^f5<dif\e,Acc SéAtntiif O15. 

"5oT)é bei|A of\c -A beit ^5 cuirmeilc a ómn of 
cionn avi tuf^e xMf ^n *oóig p in ? " ^pjM mif e. 

" te n^ tx^ó'OA'ó, ,, x^f-A m'unncAt. 

íf ÍTlxMf e, ní peicim 50 *oe , n T)óig a -quioc^'ó a 
h óeÁnAt>, n a^a tnife. 

" U^óTMtin ^n c-tiif^e i^vo," apfM tn'unncMl, ^5 
cioncA an bfiATMin -Af\ípc ^5«r ™ c<dffi4inc ^pce^ó 
cotri5-A|A<\ó T)o , n bjui-Aó. " Anoip , a Sé^muif ! C^ 
b£uil *oo óf\um<\n ? — X)eAn *oei]:f\e ! — 5° foodif\ le^c ! — 
Sin An T)óig ! — 5^ AC "o'-Arn — gt^c — iridic tú ! — mxMC 
tú ! — m^it — " 

" A ttl^ig*oe^n ThtnjAe ! " a^a Aot) RuxVó ^5 tnup- 
51^*0 50 cob^nn, ^sup a^ leigeinc tníte mufVo^fA ^p a 
ójvaic n^ psUSc^í Ai|t av[ JzeAt. 

u TZeAnn\ cearm ! a tmnC(Mt/ , ^jijm rmpe, -A^tif x\n 
Cfwm^n a X)^AyzA a teif An p|\ Ru^i-ó ^g^m, A^uf tné 
cinnce gufb é ^ n bfwvo^n tnó|A .a bí ^s^tn ! 

" D^n^tn Y *oo óopp, ^ bifce-ArhtiAig big ! U>Á tne 
potter ^5^c ! " a^a Acó tlu-A'ó ^5 bjieit ^-peitn muineit 
opm-frem, Aguf *oo mo 6\\AtAX> cotnóft pm 511 jirhup 5^11 
me jm *óeif\e<vú. 

" A ITUt^ í)e^nnuigte ! " a^a mipe nti-Aip a c^tixMc 
tne An mittcex\n^f a bí "oe-Ánc^ ^5-dtn. 

" 50 T)é nx\ ^eAr jvdó^ <ac^ ^5 te^cc opc, -a Sé^muif ?" 
x^ff a m'unnc^t a^ pjie^bxvó ^m^c a\* An leA\)A\t> ^uf 
AnuAf An fc-A'ó-Ai|\e tn^n bé<<vó ge-ApfixVó ^AnncAó Ann. 

" A, íia bí CAmnc ! " -Afif^ mife. " Y\a bí canine, a 
unncxMt ! "Dí tne ^5 bpioti5toi*oig ? ^giif ^5 |\>dbxMllig, 
^S^r ^5 i4f5<Mfie-Aóc, xx^tif fit me sti^b é An v\\ax)av\ 
mop-ATtA) a bí < A5-Am. n t>fv\on Cae. 33 

" ÍTVAnAtn, ímc bt?ACAi-ó me a leiciT) fin -oe lAf^- 
AipeAóc Af\iAtfi ! — "Dptut caiII o\\r, a Aoit) ? " AjifA 
m'unncAl nuAip a fójijuug fe ^n jreAf\íliuvó a$ cumAilu 

tlA 1p0lA *OA lÁ1f\C. 

''Hi fuil moj^tV A]\yA Aot), " acc fé T)k\ a fÁbAil 
mé nA\\ pcftócA'ú An me.\iu\c AfAm." 

A nxnAit) Ati pe^fA leoncA a cufi a luige ciumt) me- 
pém A^uf m'unncAl p UAy An pcAt)Aif\e a\\ aij\ A^tif r\A 
5Aipi§ A5 bjiife^*ó A\\\ An betpc AgAinn. Sinntntn-o 
finn-féin aiji x\ja leAbAit) A^tif ca]\ rhufgAit mnne 
A^Ainn 50 jtAl> fpéi|\tí 'n U\e aim. VlI._l)|AAon ^Ae. "t)ptiitct3 mtif5^ilce, a SéAtnuir?" a^jm m'unncAl 
Uom-fém A15 AttiA^c lAe aij\ mAVOin. 

;< UÁ, n a^jm mife, Ag cumAilc mo fulA. 

" Tltnt nA piinneoige 50 bpeicit) cú a bt:uil Cf\Ann 
SéAtnuif ttlóif\ A5 Xyo^Au" A]\yA m'unncAl. 

fipeAb tne-pém AtnAC a? án leAbAit) triAfi béA*ó 
meAnnAn 5AbAifi Ann, Agtif bí lutgAif\ rhófi aija m' 
unncAl ntiAif\ a -o'mnif me t>ó 50 \\aV) au cjAAnn A5 
bo5A*ó. • 

"CÁ," AffA rnife, "Agtif ni fACAit) c« a leiti*o *oe 

g|\10f All AftfAtfl Af CÁ f e A5 fAgAll." 

"tTlAit 50 leof," AjAfA fefeAn, A5 CAbAi^c boc-léim 
AttiÁm AmAó Aif\ An Uf\lAf, A^uf A5 50I nA pumneoi^e 
é-pém, A1|A eu^lA nAÓ f\Ab me A5 mnpe tu\ jrifunne. 

D 34 Ufg^ipe^óu Sé^muif tDi^. 

^ID'^n^m, a Sé^tnuif, 50 bptnl An pípmne a^az ! " 
a\\ f é. " ~CÁ f e ^5 bo^At) 50 b^5^nc^ ! — Cuija ojac *oo 
ci^ce^c co out ^f C15 le^c, ^5iif funt f íof n^ cif ce-Ati- 
^Mge -cA^tif ctnji fíof ceme." 

" XlAÓAlt)" A]\^A tnife, <A5 CUJA OfAtn 50 CApxMÍ), ^SUf 

A^ zaX)a^z m , -AgxM'óe xMf\ ^n óifce^n^ij. 

" p,c\n, x\ Sé^tnuif ! — "Ocig lex\c c^e a tteÁnAt) ?" 

" Ú15 tiom 50 m^ic," ^jm tnif e. 

" UÁ pe co tn^it ^5^inn fiuT) ínce^óc a pagAiL te 
ti-ice flit -a X)céit)mi'o -AtnAC." ajajm nVunncxa. 

" 1f cmnce 50 bj:uil ^n ce^jic a^az Ann rm, n^ ní 
tiéxvó tno|\An ptéifitnf ^itiíi tnuji bjMg^nV' x^jm 
mif e, ^suf tM pof ^s^m 50 m^it, pofc^, n^ túg aij\ 
trTtmnc-Al An pioc n^ a got a ^Av^A^eAóz n^ C|AOf5^"ó. 

" ^5^r c ^ uú cmnce 50 -005 te^c c^e a -úeÁnAt* ?" 

" JZÁ tne píojA-cinnce 50 *oo5," ^jm tnife. fr tM me 
tno cócxMjie ctifce x\f\i^m, A^ur cuifipit) me f^itmn 50 
rme^npMt) me b|\icpofC-A "ótnc ^ óuif\pe^f ^oibne^r aija 
-oo cfoi-óe." 

" CtiijAp'o me CÚ15 f^itne a n-A^t> *oo f^ilinn n^ó 
-0C15 le^c c^e -a *óeÁn^vó mAja ip cóiji? " 

"1TUit 50 teofi," a\\va mife. ^tD^ fÁfuigim tú 
Annr An X)\\Aon azá me a§ 50I ^•óe^tivA'ó x>mr, C|\eit)im 
50 mbéit) cú jráf ca ? " 

" t)éi*ó cmnce, ^tJf geob^it) tú x>o ÓÚ15 p^ilne," 
^jAfA nVunncAl. 

Cti^it) me-f?éin fíof ^n fC^t)xM|\e ^nn fin, ^gtif ótnj\ 
me fíof coi|\c b|\éAg ceinexvó ^iji T)cúf . Ann fm óui|\ 
me fíop ^n cecel, ^gtif f^T) av bí ^n c-tiif^e t)x\ DfUAon UAe. 35 

céAgAt) cuif tne An c-eu*OAÓ Aif ah cÁbU\, nig trie nA 
cupAi ^5Uf nA CApAin, A$uf r5 1u í ; trie tUN f^eAnA. 
T1tu\if a bi feo *oev\nu.\ AgAm, ftiAifi me AfAti, im. A£tif 
iu\ccAf, pucftAj fAU\nn, Agtif pibe<\f. Ctn|\ me pop 
leAC-tnnpn tnbeAC Ami pin, Agtip fAT) Af 51 fuvo *oa 
mbftnc, pUuc me tia cAe. 

tluAif a tAinic m'uiinóAl AfceAó tiA cifceAnAige bi 
AOibneAf móf Aif pvvo Atp nuAip a Caiiaic pe An obAip a 
bí -oeÁncA a^ahi — Acati jui*o p^iobCA pgtiAbÚA mAji 
bé At) biO|\ An vi|\ Ann. 

"ftl'AtiAm, a SéAtnuip, 50 bpuil cú *oo cóCAife 
AmAó !" Ap pe, " A^up cá euglA mop opm 50 ^CAillpt) 
me mo ÓÚ15 fgitne." 

Suit)tnuiT) A^Aon piop Ann fin A^up pinnmuiT) bpc- 
popcA póppmgeAó. Anoip Agup Apipc ciocAt) leAC a 
peiceAl Aip An -ooig a pAb nVtmncAl A5 Ivnge ApceAC 
leip ti4 neACAncAi a bi poime, ^up CAiceAn mo cóCAip- 
eAóc 50 triAit leip. " 1c leAC, 1c leAC," a "oeippeAt) 
fe, "bpicpopcA mAic leAC n.\ h-iAfgAifeAóCA." Agup 
b'píop *oó, nA óa -oeACAit) me -fém AiAp^AipeAóc ApiAtri 
Aip botg feAn^ fiAó T)CAmic me nA bAite A^up cÁjtji 
peApb opm. 

"5° P é mA P CAicneAf Ail CAe le^c, a unncAit?" 
Aff a mife, a neurit) mo cfirhe At) 111b a cup Af ArhApc. 

Cí tlíofv ól me AjAiAm CAe ní b'peÁpp ! M Aff a pepeAn, 
^5 SlAnAt) a béil A£Uf Ag c^ppAinc attiac a ppAjiAin. 

" Seo t)tnc ! " a\\ f e, A5 cup nA CÚ15 pgitne ApceAC 
Ann mo tAnti. 

'•TTlAipe, 50 |\At) mile itiaic ajac ! :; AffA mife. 36 l^ps-Aifie-Aóc Sé-Atnulf 'dg. 

u tlíof f\AOtjung me -Aij\5eA*o -AfU^m co pijuif z Ay f\Aot- 
jung me -An C-Aif^exvo pn, A^ur ro^ téitnm -Ann cofxMg 
mA|\ -au-á me t>-a *óe-An-A*ó ní p-A*o-A 50 mttéit) -Aif^e-AT) -An 
pófC-A -Ag-Am." 

" C-Ait-pe-AtnuiT) -a £>eit ^5 ^ot -Anoif, a Sé^mtiif ? " 
A^yA nVunnc-At, "^stip c-Aitpt) cú intife *o^rh, -Aif\ -An 
£>e.AtAc, 50 'oé'n *oóig a x>eÁ]\n cú An c-Ae." 

" tlí ptnL f\u*o -aij\ bit -Aifi *oorh-An níof pup-A," -Aff-A 
mipe, -A5 cuja ojmi mo m.Át-A. 

"go T)é -An ceAX) jum -A gm'óe^f zú ?" a\\\*a m'unnc-Al, 

-A£ C-AC-At) A fl-AC-l-AfS-Alfe-ACC-A tAfi A gUAt-Amn. 

" 'Sé -An ce-At) ftm a ^niftim," -A^f-A rnife, " a got -Ann 
coUaija p-A óoin neAnnA uif^e. Ann pn t>ei|Aim tiom 
-An cecel A^ur mgim é, c-Aob -Atntng -Aguf c-Aob av ctng. 
tíon-Aim -Ann fin é te -píojA-uifge, a^u^ ctnpm -A1|\ -An 
cemí é." 

" A^tif -An *o-A|AnA f\tm, -A Sé-Atnuir ? " 

"jeitnm poc-A -An c-Ae -Ann pn, ^up mgim 50 m-Ait 
te h-tnfsé 5-aí-aó é." 

" tl-Aó nT)e-ÁnA*ó tur^e pu-A^ gjvAite? " 

" Ca n'oeÁn^-A'ó -aija óof\ -aij\ bit, n -ApM mif e. " tTI-A 
5ni*óte-A|\ ZAe m-Afi if cóif\, c-Aitf e-Afi pou-A -ah c-Ae -a 
mge a gcorhntn'óe te n-tnfge 5-aLac." 

" tTUit 50 leof, a Sé-Atnuip -Ann copAig te-AC ! " 

" A nTH-Ait) poc-A -An c-Ae a mge 50 m-Aic cuipm -An 
c-Ae apm -Afce-Aó, A^ur *oóiju;im -An c-uifge 5-At-Aó 
Anu-Af -A1|\. Acc put -A n*oe-Án-Aim feo t>eipm -Aijierh-Aic 
50 ttftnt -An cecet -A5 5«it. Ctnpm -An cl-Áji -aij\ mo 
poc-A c-Ae -Ann pm -A^tif ^-A^-Aim -a coir n^ ceme-At) é 
CÚ15 £)um-Aice nó m-Ap fm. n t)fAon Uv\e. 37 

"A^ur nAC sctnf^eA aij\ vAti cemi aij\ coji aij\ bit 
é? ,J ^pf^ m'unncAl, ^gtif A&dti pint -Ann a ceAnn co 
mófA le h-tnb ceifice. 

" Cuifipnn, T)a n*oeÁnj:Ainn mAf ^ni-óeAr mo^An *oe 
•óAomí eile, acc ni CAe a tié<vó A^Am," Af\f a mife, kk acc 
nwV j 

"flitii?" Apr a rrVunnCAl. 

" Se-At)," -AjAf-A rmre. "mm. Ace tk\ mbut) itiaic liom 
cupA ttiaic CAe a "óeÁn-At) ca gcuippnn j\ó-com5Aju\c 
•oo'n ceiní é -Aip eugtA 50 j\AÓAt) re -A guit. M 

"A^ur 50 "oe'n "ooóaj\ a •óeÁnpA'ó Afi guit *oó, a 

" UÁ," -AffA mife, " ca* ceAiiAl *oe mm r^ CAe a 
X)cu5-Ann fuvo tannin a mt)etijaA -Aifi, A^up m,\ CAj\fiAin- 
ceAji An CAe An *oóig concfWMlce aocAit) -An mm pti 
attiaó." 

Éí ^5 u f * mbeiceA*OA tAffVAinc An T)óig concjuMlce 
•da 5Ctii|\pe-A pocA -An CAe Ain bÁpp n.\ ceme-At) te n-A 
óuj\ a gtnl." 

"1f cinnce 50 mbéitnnn. TTIa bit) e Ann An c-tnf^e 
A5 5111L A1|\ -ocúr ni frinl An -oajuia 51111 a t)ic aija Agtif, 
m^|\ nAó bpml pior acú An puinnce fUACCAnAC reo, 
ni pint A15 mojuui *oe rhuincifA nA cíf e *oa ót aóah Iá aóc 
mm." „• 

"Ajuí, bi -oo cope, a SéAmtnf ! 5° "oe'n "0015 a 
*ocioca"ó te mrh a beic a *ocAe ? " 

" Aguf 50 •oé'n ptó nAó *ocioca/ú ? Ap cuaIait) cti 
lomjvA A|\iAm Aif\ An £eAj\ a cuif\ a feAii bpífce AfceAó 
a bpocA A^iif 5«n bAin re tnf^e-beACA Af ?" 

u tTlAife, CA|A óuAlAit)," ApfA m'unncAl. 38 lAfSAijieAcc SéAtntnr "Di^. 

"tlíofi cuaIai'ó ! — O eu^lA ojitn, a unncAit, ^ufi ctnp 
cú tnofiAn *oe *oo ctn*o AtnA AtnAtfiA aiji An n>oit. Aif 
f50|i Aifi bit cá piof -A^AC 50*005 tup se-beACA a bumc 
Af eojwA, A^uf nAÓ £)j:uil pn 50 T>íf\eAc co n-íoncAó 
te mrh a otnnt Af An CAe ? " 

" UÁ f e íoncAó 50 teoji, a SéAtnuif, A^uf cUnnnitn 
50 T)C15 tnr^e-beAtA a burnt Af fiucjtA a^uv neACAn- 
caí mitfe eite ? " 

" Ú15," Af^A mife, " A$;ur Ó5 liotnfA inn^e *otnu le 
nA coif fin, 50-DC15 uif se-beAÚA a btnnc Af ACAn f\tm 
t>a bpÁfAnn aij\ *ófuiim An *oorhAin !*' 

" go triolein An tlig! UÁ pn fófifunseAc A^\\ pvo, a 
SeAmtnp, Aguf nA 'óixM'ó fin, Cfeixnm 50 bjruil fe 

"peu*OAnn cú a beit cmnce 50 bptnl. a tmncAit ; 
Agtif triA C15 mp^e-beAtA a bumc ^f feAn bfiírte, ca 
ctn^e nAó *ocioca*ó mrh d bu/hc Af An tAe ? u 

" X)a\\a teof a, cá An puiinne a^ac, a SéAmuif ! " 

"A^ur fui*o eile, a vinncAil, 50 T)é cá a n-tnf^e- 
beAtA acz mrh ? " 

"'ÓeAtfiAn 5fieim 50 bj:uil An ceAf\t a^ac Ann fin, a 
SéAtrmif. ZÁ av\ biocÁilte a$ wia\\X)a níof mó nA An 
nirh." 

u UÁ An biocÁitce A5 cuja An *ootfiAin rhóifv Af a 
gcéitl ; Agup An tAe nAó tToeÁncAfA m&\\ ip cóif\ cÁ pe 
co h-olc." 

" Agiif An miAn leAC a pAt), a SéAtntnr , gup cóip 
T)úmn f cat) *oe'n UAe Aip pAT). ó ca^Ia 50 bptnl pe co 
•OAinnf eA^Aó pm ? " Aine^fs nA tnt)jiv\ , Ov\n. 39 

"Hi mu\n liom pwo Aif Die "oe'ii ereofic. Sitim noc 
Dpuil |aut) Aif Die vMf\ T)orh^n co malt le Dfu\on c^\e 
-oeÁne^ a.m|\ v\n T)ói§ ce^fie." 

u ^5 l1 T 5° *°é ^ BAfiAtfiAit "DO nA TK\oini a ótAf A 
5CU1T) CAe 5^n D*.\mne? n 

" Uv\, 50 Drtnl re An-*OAinnfeAftAó, unncAit. 

" TX\ mDé<\t) re *oeÁncA.\ mAji Dut) óóip,A SéAtmiif ? " 

"T)eÁncA 50 tru\ic no 50 n-otc, if cutru\ ceocti, zS 
e^e gAn D<\mne TK\inrev\jw\c : Cupv\ e<\e gAn D.Mnne. 
ni ptnl r*MC a riiAit Ann : cupA CAe Agtif bAinne v\ip, 
eÁ fin truMC, A^tif An-ifiAit ; ^ce cupA CAe Agtif uaócaj! 
Aijt, ei fin pe^ce n-tuupe níof feÁffl.' 1 

" 50 f.\t) mile itumc AgAU, a SéAmtiif! If cinnee 
5U|A rui ó|\ éú ! Ace CAitfeAmtnt) .\Deic Ag imteAóc 
^noip. Uit)im 50 Dpuil Cfw\nn SéAtmiif ttlóip tk\ 
gpe^TK\*ó, AgUf zS me cmnce 50 Drinjmui'o Djuvo^n 
n^ Deipe. n VHI._^meAS5 da m §>j\ádati. 

" CVn Áic a fiAÓAmtn'o aj\ •ocúr ? " AffA mife. 

u t\ACv\mtii*o rior 50 poll tk\ CApjtAice a j ce<\*o úaiji, 
Agtif ^r % rm 50 poll nA JTtnnnreoise; Aguf Af rm pAf 

50 poll n^\ péiree. t1tu\ip a Déróe^r u\r5Ai|Ae^cu nA 
•oepí Dpoll rm *oeincA AgAinn CÁ me 45 rm 0.01 cm 50. "6 
50 mDéit) Am T)inne<\fu\ Ann, ,J AftfA m'unnc*\l. 

SiuDAiltntn-o linn pop An CADfA A5tippiAjw\n De*.\U\c- 
móp, ^ce ca T)ev\c<\nuii*o a bp^vo 50 ftfACAmuit) Deo.n 
Ag ce^ce óugAmn. 40 Uf5^i|Ae^óc SéAmuif ftig. 

" go fÁbAitit) T)ia f inn ! " a^a m'unncAl, A5 UAt)Aij\c 
téitn caja cloi"óe An beAtAig-rhóif\ Aguf AtnAó aij\ An 
CAopAn. 

" 5° *oé n-A geAf jiaca acá A5 ceAóc ofic ? " Afif a 
mife, A5 ^aúa^ n-A *óiait) co triAic Af tAinic liom. 

" SiubAit LeAC, fiubAil leAt ! " a\\^a f ep eAn. " tlAó 
bpeice^nn cú ^n beAn A5 ceAóc AniAf\-AT)Aí ? v 

"Uit)im — An beAn rhipe acá mncí? n Af\fA mife, " n^ 
50 *oe'n eugtA acá A5 ceAóc of\c ? " 

"ÍIac bptnl f?iof a^ac, a SéAtntnf, nAÓ tnbéAt) j:aic 
a tfiAic T>úmn a 50I a iAf5Aif\eAóc a troi-Ait) beAn a 
cAfOAit o^Ainn ? " 

" Afú, bí *oo tofc, a unncAit ! 5° ^ 6 ' 11 *ooóa|\ ^ 
tiocAt) teif xmi cféAcúfi a -úeÁnxVó ? " At\f\d mif e ; acc ní 
f\Ab saja a beit teif, A^uf xM-p fiubAlliom-f?éin aij\ lofig 
a fÁtA 50 ftAtimuiT) AfiAon 510CA triAit ó'n beAtAc-rhóp. 
Ann f m f tn'ómtiiT) p ÍOf aij\ cúf\coi5 50 *oeAÓAit) An t>e^n 
úajiu. Aifi fiubAt tinn Ann fin A^uf nío^fCA-ominT) 50 
fiAbtnuiT) A15 poll v\a CAjA^Aice. 

"5° T)éT)obAfAArhAil Anoip ?" AffA tnife te m'unncAt, 
Agiif é A5 cAfifiAinc AtnAó a píopA A^uf buc^A lApo^. 

"UáV' awa pefeAn, "50 mbéit) Ia tnófA ^mn, a 
SéAintnp. UÁ An gAoc A^uf An c-uipse jróipfce-anAó 
50 rriAit, A^uf miifA bj:ÁgmuiT) iAf$ Aniú belt) íoncAf 
mó|\ opm." 

t3ímtii*o nA|\ ftn'óe pA cuAijum ceAtpAtt tiAipe, Agtif 
|Ait An Am a ní fAb j:ocAt A15 ceAócA|\A5Ainn — m'unncAt 
A5 CACAt) a píopA Aguf a t)Á fúiL f An tufge ; nnpe A5 Ameers n ^ tnt)|u\*Ov\n. 41 

pgiupA'ó mo ófuitriAn A^tif Ag bpfeAt) AtnAC aj; 5Áipg 
ACAn m\ip a priAOiceocAinn Aip ^\n cleAf a T)'imipmtn*o 
Aip An rhtuAOi boicc. 

"5° *oe'n gÁipig ACá ope ? M AffA m'tmncAl. 

ÍC UÁ me a$ p triv\oicuig<yó Aip An pÁf a a tug An beAn- 
at)aí mnnn, n AffA tmpe, Ag bpipeAt) AtnAC Apipc. 

u Sé T)ia a bi linn nAp CAfA'ó opAinn í ! n A|\fA 
m'unncAl, A5 bumc An piopA Af A bent Aguf "oa pinneAt) 
Annfopm-fréin. 

" Seo tunc, a SeAtnmp ! 5 1< ^ C C01C f 111 A *ocoipig- 
miT). n 

;i 5° i ux ^ waiC A5AC, a unncAii," AppA tmpe, "ni 
óAitim. M 

"Uó, bi *oo cop c. Caic coic beA^, cá An IÁ puAp 
Hi puil pop AgAC nAó é An c-vVó a ctnppeAt) pe ope ?" 
A|\f a p ep eAn, Agtif le ha pÁpugAt) pug me Aip An piopA 
A^uf ÓA1Ú me liotn 50 \\&¥) me corhAipA beic cmti. 

Pa T)ei|\eA*ó fu\|\ caIL *o'éipig nVunncAl nA peApAt) 
Agtif coipig pe A5 iAf 5AifieAóc, acc m.\ coipig, "óeAtfiAn 
ppeAb nA ppeAb a bi pe A5 pÁgAil, Agiif bi mipe a 5 
priAoiciugAt) Ann m'mncmn-pein 50 mb , péi , oip ^upb 1 
An t>eAn-A*OAí a cmp a peAóc mAltAcc opAinn. Acc, 
Aip a fon pn, ni pAb a bpAt) gup mupsUvó Af mo 
pmAoicigce mé, nA bi m'unncAl j:a "oeipeAt) a bf Ape a 
a mbf .voAn, Agtip ÓA|\ CAill mipe mopAn AtriA gup óui|A 
me mo CfunnAn Ann, A^up ^up pÁg me pinnce Aip An 
p eup glAf é. 

toipg pe Af Aip, Agiif ní f Ab a bf at) 50 ]\aX) fe a 
bfAfCA a mbfA'OAn eite, acc mA bi, ni puAipmi*o ApceAC 42 lAp5AipeAóc SéAtntnp O15. 

co 005 teip An ceA*o ceAnn é. tug pe boc-téim 
AtnÁm Atn<\c a\* ^n tup^e -Agiif puAp Annp An -Ae|i *oeic 
•ocpoigte nA níop tnó ! Co Uiac a\* tine pe f^n tnp?;e 
a\|a Aip, x\f 50 bpAt teip piop c\n AbAinn, acc 6a 'oeACAi'o 
pe a ttpvo $up cwp pe Ann a ceAnn auncA. Aniop a^\ 
Aip Apipc teif Ann pm A^up ntiAip a tAimc pe 50 bent 
An ptntt C115 pe boc-teim eite A^up Aip piubAt piop a\\ 
Aip leip. te p^eut pAT)A a t>eÁn&-ú 5Aipit), bi An 
bpA*OAn pm Aniop Agup piop, Anonn A^up AnAtl, A5 
ténnnig A^up A5 boc-léimnig Aip peAj; uAipe An ÓU115 
put Ap tiuncuig pe bolg bÁn Aj;tip gup fáit rmpe An 
cptnriAn Ann. 

" t)u"ó rriAit An poll beAg é pm ? " AppA nVunncAt, 
A5 AtriApc piop 50 bpó*OAtriAil Aip An X)Á bpA*OAn. l3i 
ceAnn acu bópt)Aig Aip "óeic bpuncA Aip tneÁCAn, Agup 
bi pice puncA Annp An ceAnn eite m<\ bi unnpA Ann. 

"tTTAnAm gup rhAic, n a^a tnipe, "Agup mup bpAg- 
mtnT) acc An cúptA peo bu*ó cóip *oúinn a beit ^á^za 
50 niAit. n 

" UÁ obAip tAe rriAit TteÁnzA AgAinn, a SéAtnuip, 
Agtip uá pe co rriAit A^Ainn An piopA a tionA'ó Anoip. M 

" TZÁ," A\\fA mipe, " Agup béit) coic beA$ eite 

A^AiT^A." 

" ITlAige, ni pint tnopAn *ooóAip *otiic, nd cwp An coic 
-oeipeAnnAó Át) móp opu. 1p cmnce gup ctnp cu An 
cputriAn 50 ctipce CAtmA Annp An T)Á bpA*OAn pin. Ace 
pé T)ia a pÁbAit tx\, a SéAmtnp ! ÚubAip *ouiu ctncim 
ApceAc pAn AbAinn uAip AtriAm." 

Stn'ómuiT) piop Ann pin Aip bptiAC nA h-AX)nA, tionAt) ^me^rs n ^ mt)nATMn. 43 

avi píop^, A^up a n*oiAit) a t)e^5<yó c^itmuiT) Ap p áit. 
T^éipig tn'unncAl n^ fe^fAt) A gce^nn caitiaiU £15 
^5 U T ^5 t>peit -Aip An cft-Aic, " t)éi|\p"ó meiAftjVAi'ó eile 
aij\ An poll peo," Afi pe. "tli fuit pop nAó bptngmn 
Mf5 eile." 

Ace a n-ouMt) lApsAipeAóc An puill a ■óe^n^'ó píop 
Agup Aníop 50 h-eAl<vóAncA eoU\6 Agtif 50 pcuAniA 
pcui*oeApAó ai^ p e ^5 leAC-iu\ipe n^ níop tnó, "óeArhAn a 
|\a£> -Aige aij\ a pon acc íia ctnleogAi cÁpnocc*\. 

•'tlí ptnl triAic Ann, a SéAtnuip, ní pnl mAit -arm. 
CÁ me cmnce 50 bpu<Mpmi*o a ju\b ^a poll pm, Agup 
cá pé co mAit A^Ainn a beit A5 bo^vu Unn 50 poll riA 
pumnpeoise." 

"tlf ptnl mipe co cmnce *oe pin, -a unncAit," ^f^ 
mipe, " Agup rriA beip cú Ati cptAC -OAmpA cuippt) me 
ge-All 50 mbéit) me A bpApcA a mbpA-oAn f\oime ÓÚ15 
btrniAice." 

11 Apú, leig T)úinn, A SéAminp ! M -Apf a m'unncAl, A5 
bppeAt) -a 6|\oit)e A5 sÁipg. 

" UAbAip -odrh ^n cp Iac Aip \*só\\ Aif\ bit," AfipA rmpe, 
" A^up belt) pop ^5^u. Ú15 le^cpA *oo f5t^r ce A 
t>eÁnAX) A^up -co píopA a cac<vó pAX> Af bei*óeAp rmpe 
A5 copptngeAóc leip av\ bpA*OAn. n 

" tei^ *oúinn, a -oeipm, le *oo óuit) Amtn*oi§ ! tlí 
pnl cloó na coipneAl "oe'n poll pm nAó bptnl pop 
A^AtnpA, -A^up if cmnce nAó mbeiceA tupA aóc a$ cup 
^n l^e AtriArhA." 

" Cv\ n-iAf\pAim acu CÚ15 bumAiue, A^up muj\ mbéit) 
me a bp^pcA a mb\\AT)Ar\ p^n Am pm Ú15 le^c pSAi^cig 
o|Am, Agup béit) me co ti-utriAl le h-u^n CAO|\Aó. n 44 n^rsxMjieAót Sé^tntnf X)^. 

" tn^it 50 teoj^, a SéxMntnf , m^it 50 teo^ ! Sujaóc 
te^c, a c^itleAó, fC|Aóc te^c ! " ahjm m'unncAt, 45 

CAflftdltlC Atn^C -A píOp-A -A^tlf T)A ÓAt^VÓ-f éin fíOf A1fl 

^n f eufi $t^r- 

Rug tne 50 tutg.<Mf\e^c xMja ^n cptAic ^nn mo *úó|\n, 
a^ *oeA|ic-At) 50 seuf\ aija ^c^n ^lc r>mte, A^An fUAim, 
A1|\ n^ ctnleo^í, ^stif xMji An fioc^. 

"tTV-An-Atn, a Seam tup, 50 bpinl cú ^5 btnnc n-A 
5^ipig AyAtn," -djAf a m'unncAt. "An -A5 p-Ag-Ait toicx) 
ai'ji n^ ctnteog^í azá uú ? O pixvo pm c-Aice." 

"tlí ftnt loncú ^cc míotco^Aí gjvannA, a tmncAil," 
a^a mif-A. "U-Atxaip T)Arh *oo te-AtxAjt crnleo^." 

"tTlaipe, cá f?iof -A5 An cf^ogAt o|\m, a SéAtnuip, 50 
bptnt cú 45 c^itlexvó *oo céitt aija jm*o ! " a\\\*a f epe<xn, 
A^ ctMfUugA'ú Ann a póCA. " Seo T)inc ! — ^suf muji 
n'oe-anpM'ó cú *oeij:f\e béit) t>o ÓÚ15 bum>Aiue cxMtce." 

T) , pof 5-A1I me-f ém te^b^fA n^ ^cuiteo^ ^suf a n*oi^i'ó 
é a cuAf\cug,<yó ó bun 50 bÁj\p C05 me ^n *oá étnleoig 
but) rhó x*5Uf cuif\ me A1[\ ^n puAim mt). Ú-áf\jvAinn me 
AxnAQ, a\> póCA mo beipce Ann pin btnT)eAt be^s me^LA 
a pu^ijA me uaiji AvnÁm ó fe^n-oume be^s torn UAt á 
CAfAT) o|\m xM|\ bpu^c n^ ti-aboa, ^gup ctiifv me *oeof\ 
•oe'n mil ai\\ ACAn cuileoig. T)úX)AM(\z An fe^nT)uine 
be^5 tiom x>a mbé^vó ^An beic f^n ^b^mn ^óc ^on 
bfuro^n ArhÁm Agup é a beic te^c-míte xMf\ fnib^t u^m 
50 X)ZA\y\\neocAX) re a]\\ ^n mil fin co Uiac ^p cuif\j:it)e 
|Mn uifs^ é. 

te f^eut jmtm a -oeAn^-o s^iíait), toifig me -$An 
mo|\^n muille aj^ }Ay^A^eACZ, a^u^ co cmnce ^f zá 
:í ^f 50 bjiÁt teir ríor An AbAinn ! ' 46 lAf5AipeAóc SeAmtnf O15. 

pubAtl Aip cac, óa |\Ab An f tixMtn fAn tnrse A^Am ^up 

pgiobAT) Aip fiubAt nA cuiteo^^í 50 cóm An puitt. 
Cibé ceAnAt éips a bí Ann CAicpeA'ó pe 50 f\Ab méi*o 
ASupmeACAn íonuACAtm, nA inneAn 50 T)eÁ|\n me mo 
•óiceAtt te nA meAtt<vó Af An Áic a y&X) pe nA tinge, 
•óeAtfiAn cop nA bogA'ó •óeÁnjrA'ú p e. 

"tTlAife, ptói*o ope, a biteAtfmAig big g^n tfiAit ! ,J 
Af\fA m'unncAl A5 CApp^nc opm-fein. <( M bpeic- 
eAnn cú gup f eAn f CACAn acá cú a bp^fu^ Ann ? " 

Acc ní móp 50 pAb ^n focAt *oeipeAnnAó Af a beul 
^E e 5up copfung ^n "peAn pcACAn " Aguf ^f 5° bj\Át 
leif fíof An AbAinn, A^uf* caja tAppAinn f e AnAt 50 
•oeACAn!) fe AfceAó 50 poll nA pAotoige, A^uf Af pm 
50 •ocí'n cSf\At ÓAtn, A^uf Af fin 50 S^ac 1thciL tílóip, 
A^uf Af fin Amáó fOijA 50 *otí'n gubAn. tlic An AtnA 
bí mipe A5 cumneilc jniAf leif co triAit Af CAinic tiom, 
mo ceAngAit) Atntng A^Am le ceAnn cupr a, mo Unfvs- 
neAÓA boccA corhAip a beit bfufce A5 p|AeAbAT)Aig 
^S^f ^5 boc-léimnig caj\ cloiteAÓA A^tif pf\í*o coíltce 
•Ofte-Af 05, Agtif AÓAn léAb *oe mo bftffcí A5 cf\oóA"ó Aip 
nA ctnm mo -oiai^) ! petnDAim a t\Á*ó nAó \\At> uinnnce 
Aip mo *ó|\tiim. 

tluAip a CAimc An c-iAf 5 tniUxeAnAC f?A*o leif An 
gubAn glAC fe An fCA*o, A^uf foqung fe é-féin a 
5ceA|\u-tÁ|A An ptntt rhóifv pn. T)aj\ Uom-fém, " A 
ó^AnAig, -oeAnfAi-o An ^r^ T lri ^^ 1 ^ , o«1c/ , ^E^V ^^ 
fit me 50 juAb pe fÁfwngce AmAó AgAm, toifig me A5 

COÓA1|AC, Agtlf A5 CeAnnAt) Alf, A^tlf T)A meAtlA-ó, AÓC 

•óeArhAn cop nA cop a tiocAt) liom a burnt Af . t)í f e Ameers n^ mttyATXAn. 47 

f e^n-ce^nncA 50 teof, -Aguf -o'-AC-Ain me 50 m-Ait n,AC 
f\,Ab ponn UfiotM -aija 50 f oil be^\5, A^ur tk\c f^b pe 
<acc ^5 c-Af\fiAinc -A -ah-aLa p-A óoinne -An TMf\n.A ju\f\A. 

t1tu\if\ a fóf\fung mumci|\ ^n baile me-fein -A5 (tat-Ait) 
xM|\ cop-An-Aifroe a tTOUMt) -An bjuvoAin <A5Uf ,An cjuic -a 
jvAb me -Ann, ceAnn-cÁf\nocc ^sur peu*o-Aim -a jvdt> cor- 
c-Áf\nocc, -Aguf mo cif ce-Aó f c^óctA ra^UcA n-Afunbíní 
<A5 feiTDe-At) leir -An g^oic, Cfunnmg ri-AT) Anii^f 50 
bfiu-Aó n-A h-Abn^, ion^r 50 bj?eicf:e4 bAicle -acú -aija 
-Aó-An -ÁjvoAn -Aguf cloit)e -aija -An t)-á c-AOib *oe'n tur^e. 
Aóc f^oilcpe^ leif n4 5Áif\ig tm bj?eicj:e-A -An rpuc,Af\ -a 
bi -aij\ m'unncAt -A^uf é -A5 léimmg ú-aji óloice-Aó-A -Aguf 
^5 FOjAftig^-ó j?fAÍT) ójvAob^óA m-A|At)é^*ófpt^nncfoiUfe 
-Af beut *oub ^n c-Áif\nig, -A^ur -An T)uine boóc óorháip -a 
beit b-Áicce le h-Altuf. 

" TDe^rh-An speim gup ce-Afic cú, -a Sé-Amuif ! Citnm 
n-AÓ bpuxMf pe xMp fmbAl tu\ic n.A "ói-Ait) pin?" -App-A m' 
tinncAt nuAijA -a t-Aimc pe -Ann top-Aig. 

"tfl-Aige, 50 bpuil feAtifi peo 50 poiL," ^Pf^ tnife, 
".aóc c-Á eu^lA mo ótnpp oj\m 50 *oc-Ab-AifApT) re bu-Aip- 
eA*ó -oúinn |\oirhe -a bjM-o. UÁ re co mAic as^cjm 
bpeit -Aif\ -An cpLaic ^gtif -An cjuim^n -a t-Ab-Aipc T)-Arh- 

" 1f cinnce n^c tnbeipm, -a Sé-Amtnr. Zá me pó- 
tu|Af-Aó ^sur c-Á pop -A^-Am 50 tn^it n^c •ocioc-At) Uom 
coipige-Aóc -a ctnnneitc teip -An 1-Apg p-A*ó-Ain pm. 1p 
cú-pém -a béippe-Ap -Aip, -a Sé-Amuip n-A péif\ tn-Ap uit)im 
zá cú T)o i^f5^i|\e -Am-Aó. X)e-Án -oeippe, -A^uf peuó -a 
T)aoc-At) le-Ac é a me-AtlAt) 50 Uájija -An tnf^e ? " 48 lAf5Aif\eAóc SéAtnuip t)i5. 

"UÁ me cufjMó t>a meAttA^, a unncAl. T)a gCAtt- 
peA ApceAó ctoc b'f?eiT)i|\ 50 sctHfApeA'ú fe bo^xvo 
Ann ? » 

Í05 pe se^fjA óAppAic rhAit ctoice Agiif co Uiac Af 
caic fe AfceAó í cojijung An bf\AT)An, Agup peo Aníopé 
50 ciuin f ocaiji 50 bÁffi ^n uifge ! A^uf, a ÚigeApnA 
bume óip, a teitiT) *oe bf\A*0An ! 

" go x>é X)o b<\jv<\mAit *oó, a unncAil ! " 

" T)a|\ pAX) ! ní f acai*ó me a teiti*o AjAiArh, a 
SéAmuip \" 

"5° "oe'n meÁCAn acá Ann, *oo bAfiAiriAil ? " 

"X)eAmAn pop AgAm, acc cá me cmnce 50 bptnl 
-An fuibAlt azá a\\^ co mó[A teip An t>á bf\A*oAn a puAif\- 
miT) aij\ mAi*oín. CoirheA*o cú-fém, a SéAtntnp ! ÍIa 
ceAnn aij\ 50 póit — tei^ teip ! " 

A troi-Ait) An com^i'ó pm, C115 ^n bfAA*OAn \\á\*a 
Anonn 50 *oci'n bjuiAC úaII Agtif AnAtl Af\ Aip 50 *ocí'n 
bfUiAó Abup. Ann rm úAimc pe Aníop 50 bÁpf An 
tnrge, A^uf bí fe A5 50I ^ úiunuA beul a cmn píop An 
AbAinn nuAifi a CAnAiceAr *OAmfA n^|\ cóij\ é a lexeme 
níof pui*oe An beAlAó pm ; 50 ti-ÁijAig, mAfi bí T)|aoió- 
eA*o mAi*oe 510CA beA^ tAob b'fíor *oúmn. Aip An 
A*óbAf\ fin coifig me A5 ceAnnA*ó aija 50 *ouu$; me aij\ 
ciuntA, A^tif An T>Af\nA bumAice C115 pe boc-téim ArhÁm 
AtriAó Af An tiifse Ajur A5 ceAóc AnuAr *oó f ítjreA 511^ 
f ac mine a ttnu pAn tup^e. A^tif caj\ f ca*o pe 50 *oeÁfui 
f e An cleAf cetmnA r eAóc n-UAipe, a^uv Af 50 bf\At 
teif ftiAf An Ab^mn ! 

t)í f e f áfungce 50 mAic ^A'n Am r eo ; ^^tir ^ e n ^ Ame*.\f5 nA mt)pAT)An. 49 

coif pm bi <\n cinle An AgAit), Agtif mAp pin 'Oé, níjtAti 
pe -dec ^5 f uii)^t 50 pa*oaIac, acc mAp pin pern tin pe 
A5 ceAnnAt) Ann copAig 50 pópptngeAC. t)í poll móp 
cpumn A15 SpAC SéAtntnp tílóip a "ocusúaí Cpó nA 
mt)pA'OAn Aijt; Agtif if é ma bAftAriiAil ^upb lomAit) 
uAip a cuait) m'ósAnAó, An ppiop unoip, Agup nA bpA*OAin 
eile ppi*o An ttmnce p.\T),\ Ann, nA b'pupupc Aitne 
Aip 50 |u\d eoU\p niv\it Ai^e Aip An poll fin. 11 í pAb 
óplAó T)é nAp cuApctng pe, aj; •oeÁnA'ó ciu\ipc beA$ 
a n-AÓAn coipneAl, Ai|\ nór "oinne A5 pÁgAil plÁn A15 
An CfAOgAl poirhe n-A bÁp. 

" Co^Af, a tmncAil !" ApfA mire. pA T)eipeAt) fiAp 
caII, A5 pmAOiciugAt) Ann m'inncinn-pém 50 |\Ab a 
pÁic cuApctngeACCA T)eÁncA A15 <\r\ pig-bpA*OAn peo, 
A$up gup mici*o "Othnn leAbAit) tipim A CAbAipc *oó. 

"5° "oé f ln > - N SéAmtiif ? ,J AffA m'unncAl. 

"An ríleAnn cú 50 bpml An ptu\im peo lÁi*oip 50 
leop?" 

"Ha bi*óeAt) eu^lA Aip bit ope poime'n ptu\im. a 
SéAtmnr. T1í bAogAl *oó bpipeAÓ ; A^up péip nu\|\ 
tAnAic me cÁ bumAice ó fom, cá ^\n DiibAn a BpApcA 
50 triAic fAti 1AP5. 1p AtnriAil 50 bpuAip cii pA*o leip 
An poll j^eo é. mAp 50 bpinl pe An-poippcmeAC Aip 
pA*o : ni pml cpAnn, nA com, nA 'opipeoj; Ann Afi gcom- 
Aip, A^tif CÁ An bpuAC comepom leip An mp^e. T)eÁn 
•oeippe, a SéAtntnp ! Uá* pe pÁpuigce AtnAC Anoip, 
A^tip mA f An Ann cii tnopAn niop pin*oe CAittpit) cii é !" 

te p^eul pa*oa a *óeÁnA"ó ^Aipix) coipig me A5 coc- 
Aipc Agup A5 ceAnnAt) gup Aipig An bpA*OAn 50 ^\X) 

E 
" Ctttnnrn^ rnvnnciji An bAite ^ntiAr 50 bjitiAC n-A h-Abna. Ameers nA mttyxyo^n. 51 

fiuT) ínce^cc concf^Mlce, A^uy nu^if\ but) rhi^n teif 
imce^cc leif fiof aví Ab^mn cuifv tnipe ^n oac 50 
ce^nn ceic aiji, lon^p 50 tnb'éi^eán T)ó aunci Ace 
tn-A ciuncuig, coifig fe ^5 teimniggo tnitlceA.\n^cftt^f 
A^uy ^nu^f. <Anonn ^guf xMi^lt, 50 T)e^fui pe cúfif-A 
TXArhf-A n^c bjMc^p a teicix) Afu^rh. Ace bí An tnéiT) 
^Sup ^n tneic^n a tM Ann m\ rhAf\bA te Y\-ACAn juiais 
-Aguf le ti-^óvAn léitn. ^a t)eif\eAt), "o'eifug fe co 
ppATMncA fin nAC ju\b pe ÁbulzA ho^AX). tluAif a 
fój\f\uig mife fin ní fiAb me -a bjMT) 5U|\ cmnctug me 
bol5 bÁn é, Aguf 50 -ocug me aij\ fiub^t Uom Anonn 
A^uf An-Alt rr\A\\ but) mian liotn 50 \\aX) y e co um^l te 

tl-U-Atl CAOfVAC. 

" Ca bptut *oo ó|\um^n Anoif, a unncAit ?" a^jm mif e 
^5 fciujuvo An bfuvoAin but) rhó a\\ leA^ me mo full 
AjUArh aija ApceAC com^A\\AC *oo'n djauac. 

"UÁ me Ann peo, a SéAmuif, acc cá eugtA rhófAOjim 
50 bpuil pe |Aó-t|Aom AgAm. UÁ An Cf\utriAn f\ó-beA5, 
Aguf tnA óuifim Ann -a tAoib é 'o'feu'opvó An 5f\eim 
bfupeAt). 50 *oé T)obAfu\rhAit-£éin, a SéAtnuif ?" 

"tHAifi*oo coirheA*o, a unncAil! Ua rmpe A5 got 
t>a tmn^A botg bÁn Anoif, Aguf nuAip a cípeAf cú a 

m 

ceAnn A5 éijug cuif\ An CfiumAn Ann a óAfibA*o. n 

tlmne m'unncAt mAf\ a\\ h-iAf\fiAt) aij\ A^up teAt- 

bumAice nA t)iAit) bí An bjuvoAn mófi pínnce Ai|i An 

leunA. 

CuAtnuiT) nA bAite Ann fm, Aguf m |\Ab Ann acc 50 

fVAbmuiT) ÁbutCA nA C|aí bp<voAin a lompAji. An ce-At) 52 l^rs^pa^c Sé^muif "Ói^. 

t)jiAT)^n a rhAfungtrmiT) bí n^oi bptmcA 50 leit xmja 
me-Ác-An ^nn ; bí ^n T)^|\n^ ce^nn CÚ15 punc^ "óeti^ aiji 
meÁóAn ; Aguf -An CfAÍrhexVó ce^nn — An bfuvo-An móf\ — 
tiA bi"óe-<vó eu^ta aif\ bit ofic, 4 teigceoiji, 50 bptnl me 
^5 innf e bfieus nuAip a *oeifim le-AC 50 p^b án bjv<voAn 
móp CÚ15 ptmcA t>eu% ^511^ pice xmj\ meÁc^n ! Dí._&n ®éisc fR'ófv CtMtntnT) a tinge 50 Iuac ^n oi*óóe pin, ^tif óa^ 
rhtif5Ait ceAóc^fi ^Ainn 50 T>cfn tne<<vóon lAe Iaza^ 
via rhÁ\\Aó. 

" P|\e^b ^m^c. a Sé^minf , 50 bj:eicit) cú 50 *oe'n 
c-Atn a bptnl pe," -Aff^ nVunnc-Al. ^gpofgt^'ó a fúlA. 

" TZÁ f e CÚ15 bumxMce 50 X)zVn , oó- , óeu5 ? ,, ^hjm 
mipe, nuxM^ a *óe,AjAC me a^ av\ ÓI05. 

"tTVanAm 5«|\ rnxMt ^n neut a ócmUngmmT), a 
SéAmtnf. n 

" ThxM^e m-Aif e, c^ fiab mipe mo co*oUvó leAt avi 
Arr\A, a unncxMt. n 

" 50 T)é txMmc opc? ÍH mipe mo cj\Ap ó , óf\tnT) me 
mo ful-d ^fvéifv." 

"t)í me a^ b|Aion5toiT)ig a^u^ a^ jvábxMtUg fit na 
b-oit)ce Aifi ^n bjixVíMn móji." 

" ttlxMge mxMf e, ní i?ax)a 50 mbéit) pé^fo^ be^^ 
^5-Ainn x\|\^on xMf\ fCMtt T)é. An moctnge^nn tú An 
bolero b|Aé-Ag blAfCA -ac^ ^5 zeAóz ^níof An fCA*ó- 
Aipe?" 


An péifc tíló> 53 

" Coding tú-pém iruMpe, ^uf bí *oo f in"óe ! ,: 

''5° "oe'n ce.\nv\t U\e &cÁ Ann, a SéAmtiif ? " 

*' Lá bfé^g ci|\im, a unncAit." 

" peuc an bj:uil cju\nn SéAirmif ttlói|\^5 bo^AX)." 

t: Uá f e a$ bo^A-ó 50 bx\5-AnCv\, A tmncAil." 

"tlVAit túj a SéAtrmif ! Cait 6«5^m tno bfiípcí, te 

-oo toil, AgMf béit) tne fiof le^c Aift An bmruMce. n 
" Ú1I015 ! tilóig ofw\ib! Ú1I015 OjAvMb pu\f Ann fin ! 

Dftnl fib A5 ceacc v\tuu\f ? ' 

" Cltnnmm an cfeAnbean Ag PSAifCig OftAinn, a 

Sé^tntnf. T)eán *oeiv|\e ! "Dftnl Tj'agait) nigcea^ac? " 
"Úilóig. a -oeijmn ! Cá nmp inbfticpofca fiéit) ! 
t)ftnl fib a$ cev\óc Anti-Af? fHaipe, *Ofoc-rhún a*ó 
o^ait), mtiji fib n<A pAllfoi|\í ceaf\ca ! " <s\\y<\ mo tru\caij\- 
rhóf, a^ r5v\ijACig 50 tu\n-óunaj?aó Aníof an rca*óaipe. 

"Uárnui*o A5 50I fíof Anoif, a gjiAn<Aí, ,J Aff^ mipe. 

CuamuiT) fíof j:a •óeifev\ , ó a^uf a n'onM'ó bfiicfropca 
fófAfungeaó a -óeánat), toifigmiT) a^ -oeánat) féi*ó aj; 
aip j:a coinne nA ti-iAfs-AijteAéc-A. Acc map bé^*ó ^n 
tni-at) Of\amn -o'áfituig an gaot a^uf £° l n$ V e ^E CU V> 
j:eaf\tanna. 

" tTTanam 50 bp tnl f e a^ baipceat) ! " afipa m'tmncAt, 
^5 cógAitx a cmn. 

" tílaise maife, 50 bjrinl. a^uf a$ fcealla-ó/' a^ f^ 
rmpe. 

u Hí ptnl tnopan 5^ *oúmn a gol amac annp an 
feajitamn fm. a Sé^mtiif." 
" Ca ctnge fm, a tmncail ? " 54 Ufs-Aife-Aóc Sé-Atntnf t)i5. 

u 11-ac 1i>feicex\nn cú 50 mbéit) av\ ctnte -A5 éifig xMfi 
b-Atl be^s ? " 

"Ui*óim. U-Á f?iof ^5^m 50 fíof-rh-Ait n-Aó mbéA*ó 
fAic a rh-Aic *oúinn -A gol a i-AfgAife-Aóc teif n-A ctnt- 
eo^-Aí, -acc fílfmn 50 mbé-At) f e c-Aice 415 n^ cuic- 
eog^í ? " 

" C-a f-Aloó-Ainn mo t-Átfi-A -A5 1-Af5-Aife-Aóc te ctnu- 
eo^^í, a Sé-Atntnf ." 

"tTI-Aife, ní ftnl mofAn -Áifo -A^-Am-fern Ofcú, -a 
cuf-A*o, -acc n-A *Ó1A1"Ó f in Y U1I15 ™ cumneoóAf f -a ce-Aó 
-An Cf Atnón-A reo tné." 

tlmne me-fém féi"ó -Ann fm : pu-Aif me te-At- 
•ótnpn T>e "óúoAin ctnceog, -Aguf ctnf me ce-Ann -acú -Aif 
mo f u-Aim, -A^uf f-Áic me -An ótii'o eile -acú -Ann mo póc-A. 
Ann fin puAif me bucf-A -A^uf -AtriAC tiom -a gcút -An 
ctng 50 t>pu.Aif mefp-Á*o, A^vif guf fórh-Af me gioc-Am-Aic 
T)e'n g-Áf-Ai'ó. Tlu-Aif a fUAif me -An méix) cvnceog-Aí a 
£>í -A t)éim of m, cuif me mo rh-ÁtA -Aif mo "óf tnm, óaiz me 
mo fU\c-i-Af5Aife-ACC-A tA]\ mo giiAl-Ainn, -A^uf of cionn 
mo cmn 'o'fof^-Ail me fe-An numt>|\et mo rh-Aú-Af- 
móife. 

" tTI-Aife, 50 molu-Af -An U15 ! " -Aff-A m'unnc-Al, " c-A 
bfint cú A5 got teif -An gteuf fm ? " 

" ZÁ me -A5 got a i-Af^-Aife-Aoc,^ -Aff-A mif e. 

" C-A'n -Áic, -A SéAmtnf ? " 

"Síof 50 poll n-A péifce. n 

" U-At)Aif -Aif e rhxMC -ouic-pém ^if eu^l^ 50 'ocioca'ó 
-An péifc ttlóf ofc, n^ co cinnce -Af zá zú beo ftus- An péifc íílóf. 55 

f Ait) r í f iAf Ann a cf AOf cÁit)eAó tú ttia cit) pí tú A^uf 
An c-AifueA5Al fsÁffuigeAó fin of T)o cionn. n 

" ílí tAbAf Aim Áijvo Aif bit Aif pif leo^Aí T)e'n creof c 
fin, a unncAil," Aff a rrnfe, a^ bo^At) Uom, Aguf ^n 
feAfCAmn A5 *oópcAt) Amu\f rriAf béAt) fu*o aija bic 
Ann. Híof fCAT) me 50 jvAft me A15 poll nA péifce, 
^5 u r S 11 ^ pl^nncAil me me-fém aija bÁff nA CAff Aice. 
£)i lucgAif oftn 50 f Ab a leiciT) T)e ctnle Ann, Agtif bí 
me cinnce nAó fAÓAmn nA bAile polArii. 

A5 fmAOiaugAt) triAf feo -OAtfi óuif me mo fU\u- 
iAf£Aif\eACCA le óeite, Aguf a n*oiAit) An fUAim a féi- 
augAt), óuif me cuiceo^ Aif An *oúbAn, A$uf óaic me 
AtriAó j\d cffut é. Suit) me fíof Ann fin 50 bA^AncA 
Aif An óAffAic, A$uf mAf 50 ju\b fe a 5 fceAllAt) 
feAftAnnA, cummg me An numbfel ^Iau -oífeAó o^l 
mo óionn. tlumbfel An-rhóf a bí Ann, A^uf but) móf 
An 5Af fm *OArhfA, nA cummg fe co cifim mé Af *oa 
mbéit)mn a coif nA cemeAt). 

ílí lúg opm-fém An fioc nA lAf^AifeAÓc 'oe'n 
cfeojAC fm : acc nuAif nAÓ T)C15 uAfAi*o a *óeÁnAt) T)e 
vía cuileo^Aí, CAitfeAf a belt fÁfCA leif. tTlA-p fin 
•oé, tAff Ainn me AtriAC Ar\ píopA, A^uf a n*oiAi*ó a 
"óeAf^At) óAic me Uom Aif mo fuAirhneAf ^uf fóffuig 
me bÁff íka flAice A5 lúbAt). 'Oaji liom-fém, A5 
b[ieit Aif An cfl<MC, "Sm ceAnn mAiú, n acc nu,\if a 
CAffAmn me 50 bÁff An uif^e é. 50 *oé, *oo bAf AtfiAil, 
a bí Ann acc eAfconn f aIaó ! ;í tlí f uil $Af *oAm An 
•oúbAn fm a cuja attiac Afi Aif, n Aff a mife liom-pém. 
nA fiomAit) uAif a cuAlAit) me An r eAn-f\A*ó, " An 56 lApgAipeAóc SéAtnuip "Dig. 

*oúbAti a X)\,ava^ e^f conn ní béippeAp Aip bpeAc 50 *oeo 
teip." &M(\ av\ At>X)A]\ fin, CAp bum me An *oubAn Af, 
acc geÁpp me *oe'n puAim é, Agup óaic me aítiaó p a 
cppuc eApconn, *oubAn Aj;up tnle. " AmAó teAC ! " 
a^a rmpe, " A$up 50 fVAb piAn An *oo botg 50 ceAnn 
tniop a ! " 

Cuip me puAp *oubAn eile Ann pm ; gpeAtnuig me 
cuiceog Aip, A^up A5 bpAC 50 mbéA"ó Át) níop peÁpp 
opm An iA|AfiAit) peo cuip me piteog Aip. Caic me aítiac 
é, aóc ní pAb f e Aip com An ptnlt 50 bpuAip me speim 
peAjAAtriAit. Hug me Aip An cplAic 50 UicgAipeAó, aóc 
nuAip a CAppAmn me ApceAó é, "óeArhAn a pAb A^Am 
acc o^AnAó fteAtriAin eite ! "T)f\oc cpeAó opAib triAp 
eAfComn \" a^va rmpe, *oa geÁ^A*ó 'oe'n puAim Agup 
*oa cacat) AmAC triAp a pmne me teip An ceAt) ceAnn. 

Cui|\ me puAp An cpímeA'ó *oubAn Ann pm, acc ca 
pAb An cuiceog pAOim uipge 50 \\aX) p ptu^CA A15 
•OAtnAncoip móp *oub eile ! " piói*o píoppuit) Aip t>o 
pop ! " AppA rmpe, *oa cacax!) An beAlAC a *oeAóAi"ó An 
cuit) eile. 

Cuip me p uAp An ceAcpAt), Agup An cúise<vó T)úbAn, 
acc ní pAb AgAm Aip a pon acc o^AnAó T)e n *opeAtn catti 
ceu'onA ACAn ^A1[\\\A^'ó ! 

Hi x\aX) A^Am Anoip acc T)úbAn AttiÁm, Agup CAppAmn 
me árriAó é, A5 pmAoiciugAt) Ann m'inncinn-féin 50 
mb'péi'oip 50 bpuigmn bpeAC teip An ceAnn *oeipeAn- 
nAC. CeAngAil me Aip An puAim é, Agup Ann pm 
ctiApcuig me 50 bpuAip me cuiceo^ íoncAó móp a \\aV) An péirc tílóf. 57 

ceAnn ^euf *oub-gofm oiftí. Cóifig me An cuiceog 
f eo 50 blAtrfu\f\ aiu -aíi -oúbAn A$uf óaic me AtnAó é. 

Sum me ríor Ann fin Aift An óAffAic ; lion me mo 
piop<\ ; t)eAf5 me é, Aguf toipg me A5 cacat). Caic 
me liom Aif mo fuAirhneAf Aif peAj; teAt-UAife n<\ 
niof mo, Aguf jut An aítia níof óuif An CfU\c oifieA*o 
Agiif cof Aifci. Suit) me liom, A^uf cai£ me Uom 
50 f v\t> mo óuiT) cobACA f Aice, A^uf miAif\ a £65 me 
mo ceAnn f a *óeif\eA-ó, fófpuig me 50 jaad bAlc ceACA 
A5 CfunnnmgA-ó, Aguf 50 fu\b An gAot A5 éifig, Aguf 
fplAnncACA foillfe A5 bfifeAt) aitu\ó Anoif Aguf 
Afíf\c. ÚAimc eu^lA mó|A oftn, mo fui*óe Ann pn 
tiom-féin Aif An ca|\jumc T>AinnfeAf aó, A$uf nAó ]\aX) 
fiof A^Am 50 "oe'ti bumAice a fMbpAit)e AtriAó fA 
Cf|\uc mé. 

<>if An *oóig feo bi me A5 fmAoiaugAt) tiom-pém 
nuAif a fóf juug me An cflAC A5 coffugAt), A^uf An 
•OApnA bumAice tub fe fiiAf 50 t)cí 'n bun ! Hug me 

50 UltgA1f\eAÓ Olftí, AÓC mA fU£ ÚUbAlf 50 *OUAff- 

neoóAróe me-fém A^uf í-péín AfceAó fAn AbAinn ! 

" T)ia A|\ fÁbAil ! " Aff a mif e Uom-f em, " 50 'oe'n 
ceAnAl éif5 a bpuil me a bf Af ca Ann ? ,: A^uf ní \\aX) 
An pocAl Af mo beul A^Am guf éifig An coifu rhóp 
rhíopuAf of cionne mo t>Á fúil. Sit me a ceAT) uAif 
^uf bfA*OAn a bí gtnue AgAm. aóc ní f Ab cof AfhtAóc 
Aif bit b|\AX)Ain Ann, A$uf anoif bí me cmnue $uf b í 
An péifc ttlóf a bí A5Am ! t)í fí nA luige Ann fin Aif 
An uifge, fióe Cfoig Aif fAT>, Aguf co f AtriAp le geAff 
boto^ ! Sé^n ceAT) fu*o aj\ óuif me fóffugAt) Ann, 
-An péifu mófi. An péirc tílofA. 59 

An t>á foil ceiní-*óeAfA5A a bi Ann a ceAnn. A^ur bi 
oij\eA*o eugtA o|\m poirhpi gujA fit me AÓAn btnrk\ice 
50 T)CAt!)Af\f:A*ó p ia^umd ojAtn le mo ftugAt) riAjA Ann 

A CfAAOr CÍOCjAAC. A^Uf, 50 mOtCAjA An R15 ! T)A 

bt?eict:eA An melt) pionnAit) a bi Alp a ceAnn Aguf aija 
AmmneAl! A$ur ^\n "OÁ óltiAip, co j.vvoa le cliu\r a 
Af Ail. a bi A5 cjaocat) AtitiAf léice ! A^Uf ATI *0A 

llUbAJA leACA1|A A bí 01JACÍ ! v\5Uf At! *OÁ OA|\bA*0 

millceAnACA a bí UAOb Arcing *oo'n *oá liubAf\ rm 

iU1A1fA A 'O'fOfSlOÓA'Ó fl A CjAAOf COf^AjAAC ! 

1li pAb bAll Ann mo cojAp n,\c f\Ab aija cjaic, A^nr mé 
mo feA|v\t) Ann pin, An cpL\c Ann mo lÁnfi aj; AriiAfic 
aija An peine, Aguf ire A5 AtfiAfC ojAmrA ; nA bi eti£lA 
OjAm da "ocósjTAinn mo fúlA AifCi 50 ■oCAtJAfpA'ó ri 
lAjijiAi'ú OjAm, Agtif ik\c bpeicpnn roU\p An lAe 50 

bfAÁt T1A rÍ0j\JAUlt). 

Ai|A An *ooig reo, bi me A5 pmAoiciugA'ó Ann m'mn- 
cinn-féin 50 *oé aja cóip *OAm a "DeAnA!) nttAifi a 
tAimc rplAnnc pójAfungeAc roillre, A^uf £° i r i $ An 
cÁjineAó Agtif An gAot Aguf An feA|\ÚAinn, ionAr suja 
fit me-pém 50 ^CAicpeAt) *oei|AeAt) au cr aoJaiI a beic 
Ann. "Oí me piOjA-cmnce 50 jAAb me CAillce A$ur nAC 
bpeicpeAp mo mACAijA -oiUr a coi"óce ApífC mé. 

A^ur mAfA béAt) An mi-At) OfAtn, "o'f^S trie numbfAel 
mo mACAjA-móijAe jropsAilce aija mo cúl, A£tif itiaja nAC 
|AAb mojAAn pAill A^Am bfieit aija ntiAin a jau^ me aija 
An crlAic, riAbAt) "oe'n cajajaaic é, A^ur bi r e Anoir nA 
fuitte bun of cionn aija An tnfge A^ur Ag reolAt) Af 
m'AmAjAC ! 60 lAfSAifAeAcc ééAtnuif X)\%. 

11Í f At) f?iof A^Am pAoi'n 1xig 50 *oé *óeÁn]:Ainn, A^uf 
tM me A5 fmAoitiugA'ú, t>a T>€At)AfAFAinn lAjAfiAit) An 
uplAC a caca'ó uAtn Aguf ceiteAt), 50 mbéAt) An 
péifc mo "Ó1A1T). Ai|A An CAcnb eiLe, bí pof AgAm 50 
rriAic, da bpAnpAinn mo feAfAt) aij\ An T)óig a jvdb me, 
50 bptngmn bÁp teif An oc^Af. " go nT>eÁnAi*ó T)ia 
C|\óCAif A1|A m'AnAtn ! " A|\f a me, A5 AtriA|\c úAfic, Aguf 
cé, "oo t)A|\ArhAil, a bí nA feAf a*ó aija An bjuiAC aóc 
SeAgAn tluAt) ! 

"THAife, 50 molCAjA avi tlig, a SéAtnuip, 50 T)é'n 
ceAnAl éif5 é p in ? " AjAf a SeAgAn. 

" jeAlt Aip *Óia, a SeAgAin, ctn*oig Uom ! — Ctn*oig 
tiom nA cá me CAiltce ! " Af\fA mip e Aguf mé A5 501 
a caúa*ó nA ftAice UATTI. 

" Cummg s^eim tfiAit aij\ An cplAic, a CAilleAó ! " 
A\\yA SeAgAn. 

" ~Cl eugtA ofm, a SeAgAm." 

" Ha bi"óeA*ó etigtA ai|a bit 0|\c, n Af\f a SeAgAn 50 
ueA^, " tií bumpi) fí *otnc, acc béifip'ú pí Cfiubloi*o 
rhó|\ *oúmn ful a bptngmtnt) Ai|i An CAlAtti cij\im í." 

" Amtn*oig, a SeAgAin ! tlAó bpeiceAnn uú 5iif\b í 
An péifc itlójA acá Ann ? " 

" C& n-e^X), a SéAmtnf , acc eAf conn bjAéAg tnÁfiA, 
Agtif T)A T)CiocAt) tmn bj\eic oijití béAt) aji fÁit éif^ 
AgAinn 50 ceAnn bliA*onA." 

" t)|AiOfc tú, a SéAgAm ! X)a mbéi'óinn A5 f?AgAit 
bÁif teif An ocfiAf óa mbtAfpAmn s^eim *oé. n An péifc ttlóf. 61 

"t)íT)o cofc, a SévMrmif ! tlí fruit cull a\\ bit 
^5-AU, n a^a Seag^n 50 be^s leif-pein, a^xm^ *o'-p^n pe 
n<A fe-óf-A'ó ^nn fin, cth$ bum^ice n^ níop tnó, 45 
fm^oicuigv\t) 50 *oé "óeÁnjrxVó f e. p^ •óeife^t) U\b*MjA 
r e: 

" ^An ttif^ m^f c-á tú 50 bjrtng tnife ^n ^unn^, tu 
me^f-iMm n^ó mbé.c\*ó pic a tfidi£ mnnn a beit aj; 
•Oféitn bpeit *mj\ e^fconn De'ti Cfeofc pn s^n upóáfi 
-A óu|\ mncí *.\ ce^T) UAip." 

" go fAt^UMt) *0\a mif e ! " a\\\*a me-fréin. " T)eán 
*oei|?|\e, -A Se^g^in, A^uf na bí a X)^ax) Aintiig, n^ tn<* 
bit)e^nn zá eu^lA rhóp opm 50 mbéit) me itce fu^f 
beo be^Mte^c ful 4 mbéit) cú aji Aif. ,J 

TVitntig Se>ógv\n au melt) A bí ^n A óofip. ^cc ní 
f^b fe *\ b|M*o *mj\ fmb<\t ^u]\ fófAfung me-pém <\n 
péifc Aj; b05^*ó ! Ú05 jM a ce^nn míoj:iu\f\ jm uu^ifmn 
CÚ15 ctAOigce axtíaó ^f ^n tuf^e, ^511^ *óe*.\fic c^c ! 
tluAif v\ &M1A1C mife fin tubAi^ 50 ju\c*m nn píop £|aít) 
an CAldtfi leif An eugt^. t)í An c-^ltuf ^5 \\AtAtó 
fíof Uom, Agtif coi|AC mo ctnjAp ag Lé^gvVó ^stif ^5 
éi|Aig co be<c\5 fin, 50 jiAt5 me cmnce adó mbé^t) rnéit) 
ppéAZA f ófc^ lonnútn 4 gce^nn CÚ15 burru\ice eite. 

tei5 ^n péifc fíop a ce^nn Aft Aif, acc v\n TK\^nA 
buniAice fóf\f\uig me^ *Ojunm ^5 éijiig xMiÁijvoe. *Oa\\ 
tiom-féin, " Sm "Ojaoc corh^t^," ^gvif bí me cmnce 
50 f^b f í ^5 got a c^bAifAC i^jAfiAMt) Ofim, 50 fpeif e^tc-A 
nu^i|\ a t^nxMC me a ce^nn a$ éi|Mg ^|a ^ip, ^Stir A 62 lAf^ifie^cc Sé^mtnr ttig. 

beut ^5 pofsUvú, ^gup as ceifemc t>Á fióg x>e pAdAA 
pcfócpvó avi -oorhAti. 

JÍ A ttlxMg'oe^n tTíuijAe ! " a^a tnife, 45 tnotugAt) 
mo cojm ^5 túb^t) pútn, ^up tuic me ^ lui^e a^ An 
ó-dfifUMC. Hi $aca^ tne T>AT)Ari níof mó 511ft mufg-Ail 
«jAó^ -Af gunn^ Sex\g4m mé." 

"tTlxMpe, T)fU)ó rhúnxvó x\if\ x)o Itn^neAó^ c<aoLa ! " 
^HfM Se^g^n, " mu|A cú -<\n p eAn cA\lleAC 5>An rh^ic ! 
6ifug x\mAó ^f f in ^gup cui*oig tiom ! " 

"l3j:uil fí m^pb, a Se^g^m ?" a]\^a trnpe, 45 éifvig 
mo fe^j\<vó. 

" 1f T)óice tiom 50 bpuil," ^fifA Sex\g,<\n. " £uAifi 
fí ^n c-ujic^ fin ^fce^c \*a cÁpp, a^ rsóp xmji bit, 
^gtif, m-Afv at) cú-fém, ní fruit bog^t) mncí ^noif. ,> 

"50 'octis-Ai'ó T)ia fAog^l jmt>.a *óuic. a Se-ágxMn, 
xM|A pon mo f\áty«Ml m^fi a fimne zú ! Acc ^b é cujm — ,J 

" Seo, f eo ! jm$ mo be-At^c ! UÁ cú ^ifi Cfiic ó bun 
50 bxSfifi, ^gup if pufUfc ^icne o\\z riAó bpuit bfug cuic 
ionn^c. 5 A ^ ,fn ^c ^p fin te^c ! ,J 

ty-píof\ *oo Se^g^n ; ní fu\b uótmc -dip bit -Ag-Am, 
^guf le pseulpvo-A^ , úe«Án^Yú s^ifii-o, tAp^nn Se^g^n 
^n c-Mf5 fóíAfiuige^c fin pop ^n cptmc teip 50 jtdb 
f e -A15 beul-Át -a bí c^ob b'fíop Wn c^pp^ic, ^gup a 
n*oixMt) mofi^n p aoc41|\ puAi|imi*o AipzeAC a}\\ avi zAlArh 
cipim é. 

CuxM-ó me-fém na bxMte Arm pm ^tip ^o'^S roe 
Se^g^n ^uf x\n péipc tilóp, ^up ó'n l^ fin 50 -ocfn An péifc tílóp. 63 cuiceo^. 

An ce^vo UaM^ eile Afi Cv\|\vó Se<\g<\n optn, T)úD^ipc 
re liom 5U|A S&ápp re ru^r aíi peirc tílój), Aguf a 
rroi^it) í ^ fvMlle^"ó, 511^ líon pí ú-á tx\ifnlte, Agtif naji 
Dl^r fe ^|\u\m lAfg co mitif ieir. 
VOCABULARY AND NOTES. 
— i<&mfr\ — 

Ah : acc Ab é, only for ; acu Ab é rurA, only for you, were it not for 

you. 
.AbAinn, /., gen. AbnA, pi. Aibne, a river : coir- x\\ h-Abn^, beside the 

river. 
Abtilra : nAÓ \\&b f e AbutcA, that he was not able. 
Abuf : An bjtuAc Abup, the bank near me, the bank on this side ; an 

bpuAc ÚAtt, the far bank — the bank on the other side. 
Sc, a -óume a ctéib ! yerra, my dear man ! ah, man alive ! 
Acau. This is a contracted form of 54c Aon : AÓAn ceAnn acu, 

each one of them ; acau -pux), everything ; acau fúit Ann AceAnn 

co móji te h-uib ceijtce, every eye in his head as big as a hen 

egg — e.g., with astonishment. 
Áéfiú, Áéftú ! my ! dear me. 
&cz : ca ftAb me act, I was only ; ni puit oifici act An "oeic A^uf 

re pi^ne, it is only ten and sixpence ; acc Ab é tuf a, only for 

you, were it not for you. 
Á.VÓ m., luck : mA|\ bé<\-ó An c-Á-ó oftm, as luck would have it. 
At)aí = vi"0, yon {adj.) yonder [adv). 

AT>A\\c,f. } gey}. A-ÓAijice, pi. a-oajica and a-oajicm', a horn. 
ÁVóbAjt : Ai|i An A-óbA|i f m, for that reason, hence, therefore. 
&e\\ : fuAf Annf An Aeji, up in the air {or sky). 
•AefiAc : 50 h-UAf At AejtAc, nobly and airily. 

-A^Am : nijtAb a^aiti te £ot nA psoite, I had not to go to school. 
AJAró, /., gen. AJAi-óe, a face: tuj me m'A^Ai-ó aiji, I made for, I 

approached; a n-A5<\ró -jiutd inreAcu, against something; t)j?uit 

■d'a^ato m$ce r Is your face washed ? Have you washed your 

face ? 
-Aici"o : a cuijipeA-o An A1CT0 Aift nA pfiéAUAÍ, that would put the 

blight on the potatoes. 
-Aimpiji : buACAitt Aim-pipe, a servant boy ; CAitfn Aimf i|ie, a servant 

girl. 

F 66 VOCABULARY. 

xAifvo : óa "ocu5 An u-iAf5Ai|ie Áijro ojtm, the fisherman did not pay 
any attention to me ; r\& CAbAiji Áifit> Aifi, don't heed him ; ni 
tAOAitum Áijvo Aiji bit aiji pifleo^Ai, I don't give any heed to 
superstition ; ni f uit mojiAn Áifi"o A3Am aiji, I have not much 
liking for it. 

Aifie : rADAifi Ai|te túaiú "ouir-péin, take good care of yourself, be 
very careful of yourself.; beijum Aijie ttiaic, I take good care. 

Áifi"oe : a ceAnn A3 £17113 a n-Áiffoe, its head rising up ; ctuji a 
n-Áiti"oe é, hang it up ; aiji cop a n-Áifi"oe or aiji cof-AnÁifroe, 
at a gallop. 

-Áiffoij; : -o'Ai 11-013 me tiom é, I whipped it off — I took it away. 

^ 1 t t1 5 : 5° h-Áijtij;, especially, more especially. 

Aiji^eAt) : tÁ, mAji uac mbi-oeAnn An r-Aifi3eAT> Aije, it is (the 

reason is) he does not have the cash ; Ai^eA^o An pór ta, the 

marriage money. 

ÁijineAt : |iinneA"ó ÁifineAl móji, they sat up late, there was a great 
ceilidh made. 

AijireA^At : A^uf An c-Ai|ireA5At fjÁ^tiviijeAc fm of t>o cionn, 

with that frightful article above your head. 
Aipri, out of her, it: t>a "ouójpAmn mo fútA Aipuí, if I stopped 

looking at her. 

Á\z : An Áic a fw\b me, where I was ; CA'n Áir ? where ? a n-Áir a 
3cvifi f a robAji, instead of putting them in the well ; a n-Áic a 
50L nA f50ite, instead of going to school ; acu a n-Áic rm, but 
instead of that, but on the contrary ; CA'n Áiu, t>o bAfiAmAil, aji 
Umr f e ? where, do you think, did he fall ? 

Aiúne : mAfi nAc jiao Aiúne A^Am aiji, as I had no acquaintance of, 
as I did not know; b'^ufiupu Aitne Ai|i, it was easy to see by 
him, it was quite evident from his manner. 

Altup, m., gen. Atluif, sweat ; A3 cuji Attuif, sweating. 

Atr : ACAn aIu -ouite, every joint of it. 

-Am, m., gen. auia, pi. AmAnnAÍ, time; Am cot>Iaua, bed time; 

AmAnnAi eite, at other times, on other occasions. 
Am ac leAC ! go out ! out with you ! -o'éitnj fe aiuac Af An uif3e, 

he sprang out of the water ; AmAc Af mo ceAnn, out of my head. 
Am Ám : mAi"oín AmÁm, one morning ; t,Á AmÁm, one day. VOCABULARY. 67 

-AmATriA : A3 cuji An lAe AmArhA, putting the day to loss. The vowel 
sounds in AmAtriA are like those in a power. As it is really 
composed of two words (a ttiattia), the accent is on the second 
syllable. 

-AtriAjtc, m., Ar ATruAfic, out of sight ; A15 AiTiA|tc tÁe, at the peep of 
day. 

-ArriA-pc (v) : atúajic, A"ÓotinACAi"ó ! Look, Denis ! a$ attiajic, looking ; 
attiajic oinxi r eo, look at this one. 

ArhA|tC|?Ainn : acati v>Aifi a "o'ArriAjicfAinn, every time that I would 

look. 
AmeAfj;, amongst, amidst ; dmeAfj ha mb|u\-oAn, amongst the 

salmon. 

Amtii-oij, foolishness, nonsense ■ AmuiT)ij;, a -ouine ! nonsense, man ! 

-driAt : caji cAfijiAmn re auaI, he did not draw breath, he did not 
halt. 

-AriAtt: Anonn A5up AtiAlt, over and over, backwards and forward. 
.AnAm : "o'AíiAm 'r "oo cojip ! } T our soul and body ! blast you ! con- 
found you ! m'AnAm, 50 bpinl An ceAfiu ajau, 'pon my word, 

you are right. 
An-X)«it : CAimc An--ouit fAn lAr^AijieAcu a^ahi, I got very fond of 

fishing. 
AniAft-A-OAi : a 5 ceAcc AniA|i-A"OAi, coming over-yonder. 
A\niof teif , up he comes; Aniop aja Air Afiirx Leir, up he comes 

again " cocked tail " ; A5 reAcu Aníop-A"OAÍ, coming up-yonder. 
Ar\r\ uobAifi, to the well ; Ann uor*Ai§ leAU ! proceed, go on ! Ann a\\ 

5coiriAijt, near us. 
Anocc : jioime tui5e t\A ^néme Anocc, before sunset to-night. 
Anoif Ajxif Ajiifc, now and again, occasionally, 
^nonn A5vjf AnAtt, backwards and forward. 
-AnuAf An»*fUA-ÓAi-|ie, down the stairs. The a-oa in ruA-ÓAijie, is 

pronounced like at>a in A-ÓAjtc. 
An*njti*ó, last year {adv.) ; j?uAifi f e bÁr antaifti-ó, he died last year 

(adv.) ; bi An bliA-ÓAin fo i&\\r ptiuc, last year (subject) was 

wet. 

■doibneAC : bi An mle 'óvnne 50 h-AoibneAc, all were in a pleasant 
mood. 

A\\ Aif : cviái-ó re ríor A^ur tAinic re Anion Aft Air, he went down 
and came up again. >d-fiifb = again, a second time. 68 VOCABULARY. 

aM-iau, m., gen. AfiAm ; AfiAn úfi, fresh bread. 

AfiAon : f ui"ómuiT) ajiaoti pop, we both sat down. 

Ajiéifi, last night ; Áftúu5<vó A^éi|t, the night before last night. 

-Afip a : Afip a m'unncAt, said my uncle. Afip A is usually written aji 

when ré, rí or pA-o follows. 
-Ájitu3A-ó : riomAix> ÁfiúuJA-ó a cAimc aiji An rrrA03At, many a 

change has come upon the world. 
-Áfttuij; : -o'Áfituij An 5Aot, the wind changed. 
Ayu, tei5 -oúmn ! yerra, let us alone ! 
Ar At, ?ra., #ew. and pi. ar Ait, a donkey. 

<Af 5Ait : )M01 m'Af 5Ait, under my arm-pit, i.e., under my arm. 
-ArceAÓ tiom Ann rm, in I went then; AfreAc fA cf^vir; = AfreAc 

Annr An zfyui, into the stream. 
^r uui 3 T A cAnnA, in in the can ; aiji au tAob Afcuij, on the inside 
AtAm : -o'AÚAin me 50 mAit, I knew well. 
AtAf, m., gen. ACAir : te reAun AÚAir, with the dint of joy. 

t>AC, m., a check : cvn|t me An bAc aiji, I checked him, I put the 
stopper on him. 

t)ACAn, m.,gen. andpZ. bACAm, a peg, a pin. 

t)A5Ai|ic : A3 bA^Aijir Ofim, scolding me. 

bA^AnrA, snug, cosy : A3 bo^A-ó 30 bA^AnuA, moving or shaking 
beautifully. 

t)Aicte, m., a gang, a crowd ; bAicte acu, a crowd of them. 

t)Aile, m., gen. id., pi. bAitce (1) an abode or home, (2) a place where 
a baile is, i.e., a townland. When several bailes stand together 
they are called cIacau, a cluster, a hamlet, and if there is any 
commerce carried on they are called bAile-mófi. Hence, bAite- 
mófi is the word for a town or village ; bAite calAim, a farm. 

bAmne, m., gen. id., milk. 

t)Aifiitte, m., gen. id., pi. bAifiitti, a barrel. 

t)Aifre mAif e, 30 bptut eu3ÍA mó|i op.m, 'pon my word I am very 
much afraid. 

t)AifceA-ó: A3 bAifueA-ó, (1) baptising, (2) pouring, (3) raining very 
heavily. 

t>ÁiteAx> : uAft bÁiteA"ó mé, that I was not drowned. 

hhtze, drowned : cottiaiji a beiú bÁitxre, nearly drowned. VOCABULARY. 69 

t)At, well : bAÍ, uÁ An poll fin lÁn ^cú, well, that pool is full of 

them. 
bAlc ceACA, a dark threatening mass of a shower ; a terrible shower. 
bait, m., </en. and pi. bAitt, (1) a spot, (2) a member : ní f Ab bAtt 

Ann mo cofp, there was not an inch of my body ; Aif bAlt, 

after a while, in a little while. 

ballos, /•> f J en - bAttoige, />/. bAtlosAÍ, an old ruin. 

bAmAt, m.,yen. and^. bAmAit, a bowl. The vowel sounds in bAmAl 
are like those in bower. 

bAo^At : ní b^oJAl T)úmn, there is nu fear of us, there is not the 
slightest danger ; ni f <\b bAOJAl Aif, there was no danger of him 
(doing so). X.B. — M It could not miss yon " is rendered ní f Ab 
b^oJAl of r. 

tK\f AmAit, /. and sometimes in., yen. bAf attiIa, pJ. id., an opinion .- 50 
*oé, "do bAf attiaiI, Af le^3 me mo full Aif act bp AiK\n ! what, 
do you think, did I cast my eye upon but a salmon ! 50 "oé "oo 
bApAmAit "oó, a unncAil r what do you think of him, uncle "r 50 
■oé "oo bAf attiaiI "oo tiA "OAomí a olAf ? what do you think of 
those who drink ? 

bÁfT)At, m., yen. and pi. bÁfOAil, a drake ; bÁfOAt, piA-ÓAin, a mal- 
lard ; eiueo^AÍ bÁf daI f iAT>Ain, mallards' wings. 

bÁff : Aif bÁf f jeuf n^ CAf f Aice, on the sharp pinnacle of the rock. 

bAf f Ai-oeAcu ppucAif , too much of excited-hurry ; bi bAf f Ai"óeAcc 
ppuuAif ofu, you were in too big a hurry. 

bÁf poif , m., gen. bÁf fop a, pi. bÁf poif i. a water-bailiff. This word 
is evidently a contraction of bÁf f -eAf-oif . 

bÁf, m., yen. b^\if, death: 50 bfuijmn bÁp leif An ocfAf, that I 
would die of hunger. 

bifCA, m., yen. id., pi. bÁf caí, a waist. 

beAcoj, /•» 9 en - beAcoi5e, pi. beAcosAi, a bee: co móp le ^e^pp 
beACos, as big as a middling-sized bee. 

béA-ó [ = bei-óeA"6~, would be ; hé&x) pe co mAic a^au, it would be 
as well for you, you might as well ; mAp béA-ó 5iOff ac Ann, 
after the manner of a girl, like a girl ; mAf béA-ó An u-Á*ó op m, 
as luck would have it ; mAf ?>é&-ó An 5A0Ú Ann, like the wind ; 
mAf béA-ó ftACAn Ann, like a block of wood ; 30 mbéA"ó p iop 
Aije, that he would know, that he would sec or find ; mAf béA-ó 
filix>e f Amf aix) Ann, like a Summer snail ; mAf fte^T) fu*o aiji TO VOCABULARY. 

bit Ann, like anything, like the deuce ; rriAfi béA-ó jeAtipiAT) 

■pf.AnncAC Ann, like a French hare ; mAji bé<yó meAnnAn 540Aifi 

Ann, like a kid ; mAfi bé&x) bio|iAn ú]\ Ann, like a new pin ; mAn" 

béAX) An mi-Ax) ofim, as ill-luck would have it ; da mbéA-ó jAn 

a beit f An AbAmn acu Aon bjtAT>An ArhÁm, if there were not to 

be in the river but one single salmon, i.e., if there was only one 

single salmon in the river. 
t)eA"OAi3 : nAc rú rÁ beAt)Ai3 ! how fastidious you are ! 
be A3, small ; níor LÚ3, smaller ; be A3 Af bi me, small as I was ; 

Afif a m'unncAt leir-j?ém 50 beA^, said my uncle to himself in 

an undertone. 
beAtAC, m., gen. beAÍAi^, pi. beAÍAi^, a way, a road, a direction ; 

Ai|i Ar\ beAÍAc, on the way ; rtA beAÍAÓ A bf AJAit, nor any 

means of getting them. 
t>eAlAc-mó|i, m., gen. beAtAi^-móijt, pi. beAtA^-mo^A, a road, a 

highway. 
beÁtcAmne, /., gen. id. May; LÁ beÁtuAmne, May Bay, the first day 

of May ; mi nA beÁlcAmne, the month of May. 
beAiteAc, m., gen. beiúij, pi. id., a beast, an animal, a monster. Do 

not confound this word with bAÚAc (or bÁc), m., gen. and pi. 

beiti5, a beast or animal, a horse, a steed. t)eo beAiteAc = all 

alive. 
beAn, /., gen. and pi. rr\r\&, a woman, a wife; An beAn nnjie ArÁ 

mnuí ? is it a mad woman ? is she a mad woman ? 
beAnnui3 : 30 mbeAnnui3 T)1A "ómu ? May God bless you ! — Good 

day to you ! 
beAnnui3te : A tflAi^oeAn beAnnui^te ! O blessed Virgin ! 
beAfijAA-ó bfiéA3 3A0iúe, a fine sharp breeze of wind. 
beAÚA : -pé "oo be^ÍA ! welcome ! you are welcome ! 
bei"óeAr : nuAiji a bei"óeAf lAr^AifteAcc nA "uuni bpotl f m -oeÁn^A 

A3Ainn, when we have these three holes fished, 
bei-omn : ca mbei-omn 3uice te 3eAto5Ai\ I would not be bothered 

with small trout ; if cinnue 30 mbei-omn, I certainly would be. 
beifi : 30 t)é bei|i ojiu ? what makes you ? why do you ? 
beijieA-ó : Imperfect tense active of beifum, I give, also of bei|tim, I 

bear, catch, overtake. 
béifij?eA-ó : béifipeAT) pi fin Afue,\c bolo3, that one would land a 

bullock ; 30 mbéi^F 6 ^ T e ^t 1 AT1 "oúbAn, that he would catch 

the hook, till he would catch the hook. VOCABULARY. 71 

béippeAmui-o : 50 -oé'n "0015 a mbéipp e,\muiD optú ? how shall we 

catch them 2 
beippeAp : ni bei|tpe<\|\ Aip bpeAC 50 "oeo teif, a trout will never 

be caught by it or with it y . 

beippeAp: if uú-pém a beippeAp aiji, it is yourself who will catch 

him. 
beippi-o pi ApceAC bfiAOAn, it will take in [or land; a salmon ; beip- 

po me iAppAió eile aiji An poll pin, I'll try that hole again, 
beipm a -oúblAn, I defy him ; be 1 pirn liom, I bring with me. 
beipc : ^ip An beipc A^Ainn, on the two of us. 
beipúeAp : 30 mbeipteAp difi bpeAC-3eAt, till a white trout is 

caught. 
beipce .- pócA mo beipce, my waist-coat pocket. 
beiceA : ^3Uf a mbeite^\ oa tAjip^inc ? and would you be drawing 

it? 
beiúi5- See be<\ite<\c. 

beo, live, living, sprightly : beo beAiceAc, all alive, quite alive. 
ben t, m, x gen. belt. jrf. béit, beut^, beutuAi, a mouth: I1113 me 

pi op Aif mo beut, I lay down on my stomach ; aiji beut mo 

citin, on the top of my head, head foremost, on my mouth and 

nose ; A3 30I a tiunuA beut a own pop., going to turn straight 

down, going to head down. 
beuplA : a -ouu^Ann puvo tannin a mbeuptA difi, which is called 

tannin in English, 
bí : Apú, bí -oo tope ! yerra, hold your tongue ! bi cmnrre 3o = (l) 

be sure that, make sure that, 2 you may be sure that. 
bi-óeA-ó : tiA bi-oeAx> peAp3 opu liom, do not be angry with me ; 

bi-óeA-ó pop ^5au 50 ]\&f) lucJAip opm, mind you, I was glad, 

I was glad I may tell you ; bi-6eA"6 Ai$e ! what about it ! — let it 

pass I** 
bit)eA-ó cuit) -oe tia PCOCA13 eile t>a caúa-ó fu^ teip, some of the 

other boys used to be casting it up to him. 
bi-óeAnn : rÁ, m^p uac mbi-oeAnn An c-Aip^eAt) Aije 30 mime, it 

is, because he does not often have the cash ; mA bi"óeArm An 

u-uip3e A3 3uit, it the water is boiling, 
birmn-o tiAp pui-oe, we were sitting. 
biopAn, in., gen. and pi. bio|u\m, a pin; ^y peAn biopAn, out of an 

old pin; mAp béAt') biopAn up Ann, like a new pin. 72 VOCABULARY. 

biocAitce, /., gen id., spirits, liquor; ceAc biouAiLce, a pub. 

biúeAtnnAc : a biúeátrmAij ! you rascal ! 

blAnDAfi : a n-oiAi-o rnofiAn btAn-oAijt, after much coaxing. 

btAtniAji : 30 btActiiAfi, tastily, tidily, snugly. 

btArAr : An "oúbAn A blAr-Af eArconn, the hook that an eel tastes. 

btArj? Amn : [ca mbtArpAmn Sfieim "°é, I would not taste a bit 
of it. 

bliA"ÓAin, /., gen. btiA-onA, pi. id. and btiAT>AnuAÍ, a year; An btiA-o- 
Ain peo cujAinti, next year ; An btiA"ÓAin r eo ía\\z, last year ; 
An bliAT)Am jioiine, the year before ; 30 ceAnn btiA"onA, for a 
year; a ^ceAnn btiA"onA, in a year. 

boc-téim : £113 r e boc-téim AniÁm, he gave one buck-leap ; A3 boc- 
téimni3, buck-leaping. 

bo-ÓA}itJi3 : nA box)A|\ui5 rmn, don't annoy us. 

b 03, move ; bo5 teAC ! move on! A3 bo3AX), moving, stirring; A3 
bo3A-ó 30 bA3AnuA, shaking beautifully; b'£éi"Oifi 30 3cuin- 
peAT) r e bo3AT> Ann, perhaps it would make him move ; cÁ re 
co mAit A5Amn a beit A5 bo3AT>, we may as well be going. 

bo3A"OAi3 : A3 bo3A-oAi3 tAjic, moving about. 

bolA-ó, m., gen, id., smell, scent : boÍA-ó bfiéAg btAf ua, a fine palat- 
able smell. 

bot3 ^Án : tiuncui5 re bots bÁn, he turned over — literally, he 
turned white belly — silvery side up. 

bó|iX)Ai5 Aifi, about: bónx)Ai3 aiji ceACfiAT) mite, about a quarter of 
a mile ; bóffOAiJ Aifi -óeicbpuncA Aifi meÁcAn, about ten pounds 
in weight. 

b|iAT)Ac : An pnéACAn bfiA-oAC, the wicked crow. 

bfiA-OAn miltceAnAc, a terrible salmon, a huge salmon. 

bjiAon, m., gen. bjiAOin, a drop : bfiAon z&e, a drop of tea. 

bpÁt: Ar 50 bfiÁt teir, off he goes, away he flies; 50 bftÁú nA 
píofifUM-ó, for evermore. This word is also written bjiAÚAó, bfiÁc 
50 bfiACAc or 30 bfiÁc, for ever. 

bjiAt : A3 bjiAc, bent upon, intent upon, expecting ; 30 fiAb re A3 
bfiAÚ Ai|t An bfiA-OAn, that he was eager for the salmon ; bi An 
c-iAf5 A3 bfiAÚ, the fish was bent upon, the fish intended ; A3 
bjiAt Ai|t ttlÁi|ie, courting Mary; A3 bjiAÚ 30 mbéA"ó Á"ó níor 
-peÁnji o^m An iAfifiAix> reo, hoping to have better luck this 
time. VOCABULARY. 73 

bf eAC, to., 'jin. and pJ.. bf ic, a trout : bfteAC Dub, a black trout ■ 
bf eAC f ua-o, a brown trout ; bf eAc ^e^t, a white trout ; <ati 
feAn bfeAc, the old trout, the mother trout, the aid wan. 1p 
ttiaiú An bfeAC ati bf eAC "oub 30 mbéifteAf difi bf eAc je^l, 
the black trout is a splendid trout till a white trout is caught. 

bf e^CA-o from bf eACAim, I speckle, I variegate) : A3 bf eAC*\T> dn 
lAe, at the dawn of day. 

bféA3, comp. níor- bf éACA, £>/. bfé^cA, fine, excellent. 

bfeAllAn, in., 'jen.SLU.dpl. bfeAllAm, a silly fellow, a fool : if rú 4n 

bfeAllAn ceAf u ! you are the right fool ! what a downright fool 

you are! Afú, 50 "oé tÁ Aif , AbfeAllAin? yerra, what is the 

matter with it, you fool ? 
bfieit: bfeit Aif cuplA ceAnn, to catch a few; le bfeic Aif An 

ojAnAC ux), to catch yon fellow ; A3 bfeic 3feim mumeil ofm, 

catching me by the neck. 
bficpOfUA, m., [/en. id., a breakfast. 
t>fii5, /. ijtn. bfi^e, essence, pith, strength ; ni fuil bpijcuir lonn^u, 

you have not the strength of a cat ; -oe bf 15 50, inasmuch as, 

because. 
bjiion^loiT), /. , gen. bfion3loii)e, a dream : 45 bf ion3loi - oi3, 

dreaming; A3 bf ion3loix)i3 Aif bfADAn. dreaming of'a salmon ; 

A3 bjiion3toi"oi3 liom, dreaming away — dreaming on still, 
bfnor-c tú ! fie on you ! you nasty fellow ! 
t)f if : b|Hf fe attiac A3 3Áif 13 tt^a-ó of m, he burst out laughing 

at me ; bf if fe nA xm cuto, it broke in two. 
bf ifeAT> : ^3 bf ifeA-ó, breaking ; -o'f euuf at) ^n 3f eim bf ifeA-o. the 

hold might give way. 
bfiffix> me Aif -oo ceAnn m^ol é, I'll break it on your 3tupid 

head, 
bjur-ce, Uroken, smashed. 
bf ifte, pants, trousers. The plural form bf if ci is more commonly 

used : teif nA bf íftrí a pA^Ail.to get the trousers, 
bfó-o, 7/i. and sometimes/., gen. b-póix), pride, gladness, joy •. zi bfó-o 

TTióf ofm iú a f eiceAt, I am delighted to see you. 
bf ODAniAit, comp. niof bf o-oattiIa, proud, haughty, self-esteemed ; 

30 bf o-oattiaiI, proudly, haughtily, exultingly. 
bf uac, m. , gen. bfUAij;, pi. bf uaca. a bank 'of a river), a margin. 

This word is sometimes/., yen. bfiKMce. 74 VOCABULARY. 

bfuit : bfuitim, I boil; A3 bfuit, boiling ; CÁ nA pféACAÍ A3 bfuic, 
the potatoes are boiling ; rÁ fiA"o A3 bfuit, they are boiling ; uÁ 
fiA"o -da mbjiuic, they are being boiled; f&x> Af bi fiA*o tk\ 
mbf uic, whilst they were being boiled. 

bfiuf3Af , m., gen. bfiuf3Aif, brittle stuff, useless material, refuse ; 
bt^fS^t 1 acá ionncu, they are (only) refuse, they are trashy stuff. 

buACAitt, m.f gen. buAcAttA, pi. buACAitti, gen. pi. buACAitt and 
buACAtt, a boy : buACAitt Aimfif e, a servant boy. 

buAif : n a buAif mé ! don't bother me ! 

buAfÚA, sorry: bi me An-buAf tA aiji fA-o, I was very sorry en- 
tirely. 

bucfA, m.j gen. id., pi. bucf ai, a box : bucfA t-Af 05, a box of matches. 

bui!>, was : bu-ó mAit An pott beA3 é f m, that was a good little 
hole ; bux) mime iiac "ouiocAmn tiA bAite, many a time I did not 
come home ; bu-ó mAiú tiom bjieiú Aif cuptA ^eAto^, I should 
like to catch a few gilids (fry) ; mAji bu-ó 3|iaúac, as was (my) 
custom ; mA|i bu-ó 5 ft At ac tiom, as I was wont to. 

bui*oeAt, m., gen. and pi. bui*oeit, a bottle. 

bum : 3Uf bum fe uif3e-beAÚA Af, that (or till) he took whiskey out 
of it, that he extracted whiskey from it ; caji bum me An -oubAn 
Af , I did not take the hook out of him. 

bumf it», ni buinfix> fe "ouir, he will not touch you. 

bumr : nAc ceAfc bumr teif An uf eAn b|teAC, that it is not right to 
touch the old trout; A3 bumc An piopA Af a beut, taking the 
pipe out of his mouth. 

bumAiue, m., gen. id., pi. bumAiui, bumAice (with numeral), a 
minute, a moment : Aif An bum Aire, on the spot, instantly ; uÁ 
bumAiue ó foin, a minute ago. 

bun, m., gen. bum, bottom, base : ó bun 30 bÁffi, from top to bot- 
tom, from end to end ; bun or cionn, up-side down. 

ÓA = ní, not: ca |iAb me acc, I was only; ca "ouu^ An t-iAf3Aife 
Áifro ófm, the fisherman did not heed me; ca 3cuiffm, I would 
not put ; ca n-eA"ó or cAn eA"ó, no. 

Ca, where? what? ca bruit cu A3 30b? where are you going? ca 
meut) or ca meu-o ? what amount ? what number ? how much ? 
how many ? ca meu-o acá oiftí ? what is the price of it ? w'ti 
Áiu, "oo bAf AmAit? where, think you? ca uuise ? why? ca 
cui3e pn ? why so? how is that ? VOCABULARY. 75 

CAbfA (pr. cotpf*), m., yen. id., pi. CAbpAÍ [also written CAmpa), a 

lane, i.e. , a fenced-in road, usually winding, from the main road 

to a country house. It should uot be applied to a lane in a 

town. 
CÁi-óeAC, comp. níof cÁi-cn^e, filthy, nasty. 
CAilin, /., gen. id., pi. CAitíní, a girl; CAilin feinbife, or CAilin 

Aimptie, a servant girl. 
CaiII, /., yen. id., loss, harm, injury: 5puit caiII ojtc ? are you 

much the worse? ni puit mofU\n caiII opm, I am not much the 

worse. 
CaiIL me, I lost ; tiAjt caiII me, that I did not lose ; cAjt caiII me, 

I did not lose. 
CAitleAc,/., yen. cAillije, pi. CAiLleACA, an old woman, a hag, a 

crone. CAilteAc is applied to males as well as females in certain 

cases when addressing: rxnóc leAC, a CAilteAc ! tear away, 

my lad (or my lassie) ! fire away, my hearty ! f iubAil teAU, a 

CAilteAc ! come along, my lad ! 
CAilleAT) : a ÓAilteA*ó, to lose ; a$ cAilteAX), losing. 
CAittp-o me, I shall lose ; 50 gcAitlf ix> me, that I shall lose. 
ÓAittpmn, I should or would lose; uac 5CAitlpnnpe, that / would 

not lose. 
Ó4illmui"o, we lost, we have lost. 
CAittue, lost, perished, done for. 
CAinnc : uÁ f e A5 CAmnu, he is talking. The sign of the present 

participle is often omitted before a consonant : S, nA bi cA-mnu ! 

0, don't be talking ! i.e., the thing is too absurd. 
CÁijroe, (1) friends ; (2) friendly terms, credit : aiji cÁin^oe, on credit, 

on 'Hick/' 
Caiú, throw, cast, smoke : caic cu^Am é, throw it to me ; CAit 

^Ai|tif A|tifc, cast over him again ; caiu uoiu be^^, take a little 

smok£ ; caic teAU ! smoke away ! 
Caiu me, I threw, I cast, I smoked : caiu me liom, I smoked away ; 

511 ji caic me a \\&b Ann mo IÁtúa, that I threw all that was in 

my hands. 
ÓAit-peA-ó f e, it must have been, he must have been : cAitpeA-ó r e 

50 -ju\b méi-o mop Ann, it must have been that there was a great 

size in him, i.e., he must have been a great size ; 50 ^cAiúpeA-ó 

•oeifieA-o An cr ao^aiI a beit Ann, that the end of the world 

must be at hand. 76 VOCABULARY. 

CAicpeAmuix), we must; cAitjreAmtn-o co'dIax) 50 h-éAT)cpoTn, we 
must sleep lightly; cAicpeAmun) f5pi'r ce be&S a ÚAbAipc -oó, 
we must give him a little rest. 

CAicp e<\fi a beiú p ÁpcA teip , we must be satisfied with it. 

CArtpmn : x>& ^CAitpmn of a cionn, if I should cast over him. 

CAicim, I throw, cast, smoke. 

Caici|i, /., gen. cAitipe, pi. cAitipeACA, a chair. 

CAiúmuiT) : cAicmui"o cpumn, we cast lots ; cAicmuiT> Ap pÁit, we 
smoked our fill. 

CAitce : béit> x)o CÚ15 bumAiue CAitce, your five minutes will be 
up. 

CAtmA : 50 ctif ue CAtmA, quickly and bravely. 

Caiti, crooked. 

CAn : ca becomes cAti in connection with the verb ip and before p : 

CAn mopAn téijmn a •o'peo^tuim me, it was not much learning 

I acquired; CAn puAip me mopAn puAimnip, I did not get much 

peace (or rest). 
CAnnA, m., gen. id., pi. CAnnAÍ, a can, a tin-can. 
Caoca-ó : aj caoca-ó opm, winking at me. 
ÓAoin me, I cried, I wept. 
CAoince : a rmiAi"ó CAom mop cAomue a cup ÚApAm, after getting 

over a great fit of crying. 
CaoIa, pi. of cAot, slender, thin. 
CAop te-mreAn Aip -oo ppÁ^A ! blast your big feet! 
CAopAn, m. t gen. and pi. cAopAin, a moor. 
CAoptAinn : cpAnn cAopúAinn, a rowan tree. 
CApAn, m., gen. and^. cApAir», a saucer. 
CAp : ca becomes cAp before past tense forms : cap pcAT)muit), we 

did not stop ; CAp mup5Ait -otune A^Amn, not one of us awoke ; 

CAp bum me An T>úbAn a^, I did not take the hook out of him ; 

CAp cvjaIaix) me, I did not hear. 
CApbAX), m, f gen. and pi. CApbAiT), a jaw : An CApbA"o UAcrApAc, the 

upper jaw. 
CÁpp, m., gen. cÁipp, pi. cÁipp and cÁppAnnAÍ, a grin : -oa bpeicpeA 

tupA An cÁpp a bi Aip, if you saw the grin he had on; A£up 

cÁpp opm, and a grin on me ; cÁpp peApb, a sour grin ; ApueAc 

fA cÁpp, right in the teeth. VOCABULARY. 77 

Ca)\\\a\c,/., gen. CAftftAice, pi. CAttftAiceACA, a stone, a rock: seAfijt 
CAftftAtc triAit ctoice, a middling-sized lump of a stone. 

CArA"ó, was twisted, was turned; a cáf«vó Oftm, whom I met; riAfi 
CAf at) OftAinn i, that we did not meet her. 

CapoAit: a n"oiAi-ó beAn a cArt)Ait OftAinn, after meeting a woman. 

Cav UAft : niA CArcA|t beAn onx, if you meet a woman. 

Caúa-ó : A5 caúat>, throwing, casting, smoking ; t>a cAtA-o, throwing 
him ; a 5 50I "oa ^CAtA-o, going to throw them ; x>a caíax) r vav 
teir, casting it up to him. 

CeAt), 1»., gen. ceA"OA, leave, permission, holidays, or vacation ■ ceAt> 
A1 5 e A S "! 1 f^ cob Aft, let him put them in the well. 

ÓeA-o (pr. cio"o), first : a ceAT) uAtjt, at first; 50 "oe Ati ceAt) juro a 
jnfóeAf uú ? what is the first thing you do ? 

CéA"o, wi., f/e>f. céAro and céfo, pi. céAt)CAÍ, and'céAT) (with a numeral), 
a hundred : céAT) rtAC, a hundred yards. 

CeAnAt, m.> gen, ceAnAtl, pi. id., a kind, species : ACAn ceAtiAt 
cuiteoj, every kind of flies ; 30 "oé'n ceAnAl ? what kind ? 

CeAn^Ait : ceAn^Ait me, I tied ; ceAnjAilue, tied. 

CeAr\r\, m., gen. and pi. cmn, a head; ceAnn ette, another one; An 
ceAnn eile, the other one ; aw ceAnn eile, any more; Ai|t eujlA 
nAc mbéA"ó An ceAnn etle, lest there might not be anymore; An 
ceAnn bu-ó mó, the biggest ; cinft me Ann mo ceAnn, I took it 
into my head, I determined ; 50 ceAnn TAmAilt, for some time 
(to come), a ^ceAnn CAmAitl £15, after a while, in a little while ; 
50 ceAnn miorA, for a month (to come). 

ÓeAnnocAT), would buy; ceAnnvnjim, I buy. 

CeAnn-rÁjmocu, bare-headed ; cor-rÁ|tnocc, bare-footed. 

ÓeAnnuij; me, I bought. 

CeAftu, m., gen. ciftc, right, correctness : rÁ An ceAjtc a^az, you are 
right. . 

CeAnx, right, correct, comp. niop cijtce : ni ceAjiu bnmc teip An 
creAn bjieAC, it is not right to touch the old trout; -oeÁnrA Atjt 
An "0013 ceAjir, made properly ; ceAjir-tÁji, the very centre. 

CeAÚ|iA-ó, m., gen, id., pi. ceAÚftA-ónACA, a quarter, a fourth part. 

Cette : cuiji me An crtAr te ceile, I put the rod together, i.e., I 
put the several parts of the rod together ; a nT>iAi-ó a cette, after 
each other, one after another, in succession. 

Cettt, dat. case of ctAlt, sense, meaning : A5 cujt a ^céilt, pretend- 
ing. 78 VOCABULARY. 

Ceocú, which? ceocú feAji ? which man? ceocú acu ? which of 
them? if cumA ceocú = (l) it makes no difference which, (2J it 
is all the same, (3) it is all over ; ceocu Aift mo ceAnn no Aif mo 
cof a, whether it was on my head or on my feet. 

Cecet, m.,gen. id., a kettle: cvnf me fiof An cecet, I put on the 
kettle. 

Ceu-onA (pr. ceunnA) same : An f eAft ceu-onA, the same man. 

ÓiACAif : ciACAif ! Á ciACAif ! ciACAif ó ! dear me ! my ! 

CiAtt, /., gen. céitte. sense, meaning: ni ftnt aatt Aif bit a^at:, 
you have no sense. 

Cibé, whoever, whatever : cibé "0015 a "oeACAi-ó fe a bf AftA Ann, 
whatever way he got stuck in him ; cibé ceAnAt éifj, whatever 

kind of fish. 
Cmnce : ni f vnt mife co cmnre -oe fm, I am not so sure of that ; if 

cmnce 50 mbéA-ó fe CAire, it would certainly be excellent; if 

cmnue ^ufb é a fÁbAit me, it is certain that it was it that saved 

me ; co cmnce Af UÁ me beo, as sure as I am alive ; Ajuf bi 

cinnre (1) and be sure, (2) and you may be sure. 
CiocjiAc, ravenous, greedy, comp. níof ciocjiAi^e. 
Cionn : of cionn, above; of cionn mo cmn, above my head. 
Cif ceAC, /., gen. cifin^e, clothes, clothing, dress. 
Cif ceAnAc,/., gen. cifueAnAi£e, a kitchen : ji uiú f iof ha cifreAnAije, 

run down to the kitchen. 
Cium, comp. niof ciume, gentle, tranquil, placid quiet ; 50 cmm 

fOCAif , gently and quietly. 
ClAf, m., gen. ctÁif, pL ctÁfAÍ a board, a lid. 
CteAf, m., gen. cteAf a, pi. cteAf a, cteAf aí and cteAf AnnAÍ, a trick, 

a feat, a joke ; An cteAf ceux>nA = (l) the same trick, (2) the 

same thing; cteAf beA$ Sfmn, a funny little joke, a little 

practical joke. 
Ctifce, smart, expert: 50 ctifue CAtmA, quickly and bravely. 
Ctoc,/., gen. ctoice, pi. cLoca, a stone. 
Cto3, m., gen ctui^, pi. ctosA, a clock ; ctuijin, a little clock ; 

ctvncin, a watch ; clui^eo^, a blockhead. 
Ctoi-oe, m., gen. id., pi. ctoiteACA, a ditch or fence ; ctoi"óe fjeAÚ, a 

hedge ; ha tui£e a jcut ctoi-oe, (1) lying behind a ditch, (2) or 

to lie behind a ditch. 
Ctumnim, I hear ; a ctumfrin, to hear ; A5 ctmnf cm, hearing. VOCABULARY. 79 

CUnnrcm. See ctumnim. 

Cocati, m., gen. cocAm, straw ■ rifin cocAm, a stalk of straw. 

CocAifie, m. } gen. id., pi. cócaijií, a cook ■ bi me mo cócAit,ie AfHAm, 

I was always a cook ; rÁ rú -oo cócAijie aiuac, you are a 

thorough cook. 
CcotAX) {pr. cuLtú) : An Áiu Ab feAft^ teif co"oIa-ó, the place he 

liked best to sleep, where he preferred to sleep; a$ ruitim nA 

ccoIa-o, falling asleep. 
Co"olui5 {pr. cultuij) : co-otui5, a SéAmuir ! sleep, James ! 
Óo-otuijmui-o {pr. cuttui^muiT), or cultumui-o), we slept : m'AtiAm, 

5«fi mAit An neul a óo"otui5mui"o, my sou/, that if is a good nap 

we slept.) i.e., 'pon my word, we had a good sleep. 
CosAfi, m., gen. 005*111, a whisper: C05AJI, a imncAil ! whisper, 

uncle ! 
Coilinn, gen. case of coiteAnn, a holly tree ; com coilmn, a holly 

bush. 
C01II, /., gen. coitteA-ó, pi. coitlre, a wood : ^Iad Af An coilt, 

clean out of the wood, clear of the wood. 
Coiltce. See coitl. 
CoimeA-o, m., gen. coimeAt)A and coimeAiD, a watch, guard : bi Ai|i 

■00 coimeAT), be on your guard. 
Comne : j?a comne, for ; t:a ua comne, for him ; or comne, opposite, 

before; op mo comne, before me, in front of me; or comne 

ACAn f eA|t, before each man. 
CÓ111, honest, upright, proper : cóiji cnoi-óeAmAit, honest and kindly ; 

jiiro a "óeÁnA-ó tuaji ip coiji (or, mAji bwó coiji), to do a thing 

properly ; bu-ó cóifi "oúmn a beic fÁrrA 50 mAit, we should be 

quite satisfied ; nAji coin a lexeme niop pui-oe An beAÍAC fm, 

that he should not be let any farther in that direction ; bu-ó 

cóiji 50 mbéA-ó IÁ mó|t A5Amn, we ought to have a great day. 
Óóifti5 me/4 fixed, fastened. 
Coinijrce Ar eireojAÍ -ojieolAn, dressed with wrens' wings 

(feathers). 
CóijhuJat) : aj; cóijimJA-ó, fixing, dressing. 
CoitmeAÍ, m., gen. and^Z. coitmeil, a corner. 
Coif, dat. case of cof, a foot : fior a coir nA h-AbnA, down beside 

the river; a coir ua ceineA-ó, beside the fire; te nA coir, 

besides, moreover; bimuiT) Aifi aji 5COip, we were a-foot, we 

were up (out of bed). 80 VOCABULARY. 

CoipjeAÓr, /., gen. coirijeAOXA, pace. 

Óottiai|i, near, nearly : coíúai|i A beiú co mó|t teAU-pém, nearly as 

big as yourself; commit a beic rÁfiuiste, nearly fatigued, 

almost played out ; comAifi a beit cmn, nearly sick. 
ComA|itA, 7)i., gen. id., a sign, omen. 
COTTiAifite, /., gen. id., an advice : mo cotriAir.Le -ouiu ciuíica nA 

bAite, my advice to you is to turn home. 
Cottisajiac, near ; nior corhsAfiAise, nearer. 
Comnui-óe : a jcomnui-óe, always, continually. 
CothfiA-o, m., gen. cotujiai-o, chat, conversation. 
Comtjiom, even, level : comrr-om teir An inr^e, on a level with the 

water. 

Confi<vó : béix> cotijia-ó A3AC mnrí, you will have a bargain in it. 
ConrfiAilue, wrong, contrary, cross-grained : An "0015 conrjiAitce, 

the wrong way. 
Co|i, odd ; co}i uaiji, occasionally. 
Co|i, m,, gen. coiji, pi. cojiAnnAÍ, a stir, move, occasion: niofi cmr» 

re coji Ar, he did not budge ; -oeAmAn coji nA bojA^o •óeÁn^A-ó 

re, deuce a stir or move would he make ; Aift cojt aiji bit, at 

all. 
Cóji-OA, m., gen, id,, pi. cófi"OAÍ, a cord, string: cuptA rtAC "oe 

éófroA, a few } T ards of cord. 
Cojip, m. s gen. cmjip, pi. id. and cojipA, a body, a stomach ■ An men) 

a bi Ann a cojip, with all the force that was in his bod}', as fast 

as he could. 
CojiftwJA-o {pr. co)i|tú) : a 5 co|i|in3A"ó, stirring, moving. 
Cojtfuni;: sut 1 cofifunj re, till he stirred. 
Co|i^«i5eAcc : as coffin ijeAÓx leir An bjiAt)An, wrestling with the 

salmon, playing the salmon. 
Cor, /., gen, coife, pi. cof a, a foot. See coir. 
Cor AmAit, like, similar ■ ir corAmAit 50 |iAb An -oubAn, it seems 

that the hook. 
Cor AthtAcu, /., gen, -a., likeness, similarity, ni r-Ab cofAmtAcc Ai|i 

bic b|^A"OAin Ann, it was not a bit like a salmon. 
Cop-AnÁijiT)e, f>>g en ' &*., a gallop : reo cw^Ann aiji cor-AnÁifme iA"o, 

here they come at a gallop. 
CopSAjiAc, blood-thirsty, blood-curdling, cruel. 
Cop-cAjinocc A5\Jf ceAnn-r^|tnocu, bare-footed and bare-headed. VOCABULARY. 81 

Cóuaí, coats, petticoats : íua uÁ nA cóuaí o^c féin, although you 

are wearing the coats. 
CtiAiceArm, m., yen. cfiAicmn, pi. cftaicne, a skin, hide, rind: -ojtoc 

múwAxt aija "oo cjiAiceArm beA^; sfiÁntiA ! bad snuff to your ugly 

little skin ! confound your ugly little skin ! 
Cfu\ic : a c|iAit nA F5UÁUAÍ, that shook the states. 
CfiÁmA, pi. of cfiÁm, A bone. 
CjiAnn, m., yen. c|iuinn, pi. id. (1) a tree, (2) a shaft or handle, (3), a 

lot ; jmoi f5^ 1 ^ nA 5 c t 1,3krm i under the shade of the trees ; caic- 

muix) cjiuinn, we cast lots. 
CfiaobACA, bramble, briar8, shrubbery. 
CfiAop, m., yen. c|iAOif, pi. cju\o|v\, cfiAOf Atiru\i, the open jaws or 

mouth. 

Cftap, in., yen. cjiAip, ]jI. CjiApAnnAi, a lump, heap ; béi*ó me mo c|U\p 

co-oaIua, I shall be fast asleep. 
C|iaúa-ó : a 5 cjiaua-o, shaking ; -oo mo cftAÚA-u, .shaking me. 
CtieAc, f. t yen. and pi. ctteACA, a foray, plunder : x){ioc cjieAc op^ib 

mAft eApcoinn ! bad luck to you for eels ! 
CfiéACÚji, m., yen. CjiéAUÚiji, pi. ctiéAUinjtí, a creature ; 50 "oe'n 

•doca|\ a tiocA-ó teif An cfieAuuft a "óeÁnA-u ? what harm could 

the poor thing do ? 
C]teiT)im, (1)1 believe, (2) I suppose. 
Cjiit, /., yen. and^Z. CfieAtA, a trembling, a shaking, a shudder: bi 

me A1J1 Cjtit, I was trembling. 
C}\6, m., yen. id., pi. cjtó"óo>nnAÍ, a cot, cabin, pen, a mountain shelter 

for sheep ; cjtó nA mbfuvoAn, the salmon's home. 
CfiocA-o : bi au 'OAmAncoi|t A5 cjtoéA-ó, the scoundrel was hanging. 
Cjioix>e, in., yen. id., pi. C|toi"óte, Cftoróe^nní, a heart, core: bi mo 

cftoi-oe bjiifue, my heart was broken, I was pestered. 
Cttoi-oeAmAjl, kindly, good-natured. 
Cjiuac,/., yen. cjiuAice, pi. ciiuaca, a stack : cfiuACA acu, stacks of 

them, heaps of them. 
CjtuAi-o, hard, difficult, comp. níof C|iuAi"óe ; cuiftpi-ó av\ r-ojAtiAc 

fin C|\uaix) 50 teoft ojtr, that lad will put hard enough on you, 

i.e., it will take you all your time to catch tha^t fellow. 
C|tuic, yen. of cjtoc, a hill. 

Cfivnnn, yen. sing. &nd pi. of cjiArm, a tree ; round. 
Cjiumm^im, I gather, assemble; a£ C|itJinniu5A"ó, gathering; 

c|iviinni5 pAu, they assembled. 

G 82 VOCABULARY. 

Cfitiipe, m., gen. id., pi. cr.uipi, a button; a$ irmnx cr.uipi, playing 

buttons. 
CjmmAn, vi., gen. said pi. cjmmAm, a gaff. 
Cjiut, m., gen. cfioÚA, shape, condition; A^ur An cnuc a fiAbme Ann, 

and the state in which I was in. 
Cuai-o me, I went ; óa "oeACAi-o me, I did not go. 
CuAinx, /., </e>i. cuAir.ce, a visit : 45 -oeÁnA-ó cuAirx beA5, making 

a little visit. [A5 "oeÁnA-ó cuAinxe bi^e is never heard]. 
CuaIai-o : jufi cuaíai-ó me, till I heard, that I heard ; aji cuaIait) 

cu iomr.A AniAm ? did you ever hear tell ? 
CuAn-mit), we went; cuAmuiT> a Luij;e, we went to bed. 
ÓU4J1CVM5 re, he searched ; nAfi cuAnxuij; re, that he did not search ; 

A3 cuajicu^ax), searching. 
CuArxui5eAcc,/., gen. -a, visiting ; zÁ a f Ait cuArxuiseAccA "oe^nuA 

«M^e, he has sufficient visiting made. 
Ct>5AiYm, towards us, unto us, to us. 
CuiT),/., gen. id. and co"oa, share, portion: nA T)Á cuit>, in (its) two 

pieces, in two halves, in two; An cui"o eite A5Ainn, the rest of us ; 

cuit> acu, some of them; cuit> eite acu, others of them, others. 
CtJi"oeAcCA,/., gen. id., company, fun, amusement. 
Ctn-oeAT), m., gen. cui"oi"ó, help : le cui'oeA'ó'n U15, with God's help. 
Cuit)i5, help, assist: cu.i'ois te fflÁine, help Mary; ctiiDij tiom, 

help me. 
Cvnteos, /., gen. cuileoi5e, pi. cuileo3AÍ, a fly, a fly-hook: cuite- 

05AÍ "oubA, black flies; cuiteosAÍ gojimA, blue flies; cuiteosAi 

■oeAn^A, red flies; cmteo^AÍ buiT>e, yellow flies; cuiteosAÍ 

ór.'ÓA, golden flies. 
Ctnmne,/., gen. id., memory, remembrance : zÁ cuimne mAiú AjAm, 

I remember well; béi*ó cuimne 50 "oeo A^Am, I shall remember 

as long as I live ; bpuit cuimne a^ac ? do you remember? 
Ommms : 3uji cuimni5 me, till I remembered, till I thought upon ; 

mA|i cvnmmj r e Air. An piopA, how he thought of the pipe. 
Cumneitc : a$ cuinneilr ruAf, keeping up ; A5 cumneitu a cmn or 

cionn An uifS e ' keeping his head above the water. 
Curnms 50 nu\iú Air. 3cut, keep well back; cumins me An numbftel 

gtAn t)i|ieAc of mo cionn, I held the umbrella right above me. 
Cuinni^eAnn : mA cuinniseAnn re teir, if it keeps at it, if it con- 
tinues. VOCABULARY. 83 

CumneocAi-ó : 30 5CuinneocAi"ó cu rúit níor 3éit*e Ann "oo ceAnn 
AmÁttAc, that you will keep a sharper look-out to-morrow. 

Cuijt me Ann mo ceAnn, I took it into my head ; cuift onx "oo óvpceAc, 
put on your clothes ; cuifi pop cemi, put on a fire. 

CuineA-o peo Aip An "OAOfiAi-o diji |?at> é, this used to madden him 
completely ; cu^ieA^ ha f3oite mé, I was sent to school ; 
puAip me cuijieAX), I got an invitation. 

CmnpeA, you would put, would send ; ti^c 3cuippeA, that you would 
not put ; -da 3cuipj?eA, if you would put. 

CuinpeA-o, would put, would send. 

Cui|tpeAf : a cuijipe^r AoioneAf dip "oo cpoi-oe, that will delight 
your heart. 

Cuipp-ó, will put : mujt 3CuinpT> mire, if I don't put ; cuifipi-ó me 
f3itlmn, I'll bet a shilling ; cuinp-o me jeAll, Til hold you, 
I'll wager. 

Cuinpi-oe, would be put, would be sent. 

Cuijipmn, I would put, I would send. 

Cuinim, I put, I send. 

Óuipmui-o, we put, we sent. 

Cúifi fn yen. cúipe, a cause, business : ■óédnfdi'ó fin cuir, that 
will do. 

Cuiceog, /., yen. cuiceoi^e, pi. cuiceojAi, a lob-worm, a bait. 

Cut, m., yen. cult, a back, rear : a 3cut An -uoftAip, behind the door ; 
Aift mo cut, behind me ; cumni3 50 mAit Ain scut, keep well 
back ; Aijt 3cút leAC ! back with you ! 

CumA,/., gen. id., shape, form, appearance : tu\c cumA "ouitre, sure, 
it's no affair of yours ; if cumA ceocu, there is no use in talk- 
ing, it beats Banagher ; it makes no difference which. 

Cum Ait, rub ; A3 cumAitu, rubbing. 

CunApAc, cross, vicious; 30 cunAfAc, threateningly. 

CupA, m., gen. id., pi. cupAi, a cup. 

CuptA, m., yen. id., a couple, a pair. In the following, the u is 
short : — cuptA ceAnn, a few ; cuptA 5eAto3, a few gilida (fry) ; 
cuptA tÁ, a few days, etc. 

Cuji : te cuji rA robAji, to put in the well ; A3 cuji a 3ceitt, pre- 
tending ; te nA cuji a Juit, to set it to boil; a n-oiAix> mo 
rpimeAX) uib a cuji Af AmAnc, after making my third egg vanish ; 
cÁ f e A3 cujt teir 3 it is raining away. 84 VOCABULARY. 

Cuf At) : a cuf at), either : ní f uit Áifo A5Atnf a Aif a cuf a-o, 1 do 

not like it either. 
Cúf Am Ac, careful ; 50 ctif auiac, carefully. 
Cuff a, m. 9 a course: fiomAi-o cuff a beA£ 3fmn, many a funny 

little joke ; cuff a "OAmf a, a dance. 

T)a, if : x>& mbux) tÚAiú liom, if I liked ; t>a ^cinf peA, if you should 
put; t>a n-oeÁnpAmn tuAf sm-óeAf mofAn "oe "ÓAomí eile, if 
I did as many other people do ; -oa mbéA-ó 3 An a beit f An 
AbAmn acu Aon bfAT>An AmÁm, if there was only one single 
salmon in the river. 

*OA = , oe A = of which : ACAn fu-o T)a bpÁfAnn, everything of which 
grows, i.e., everything that grows. 

*Oa-oaix), anything, nothing : ni pint da"oaix> f a ceAc, there is 
nothing in the house, there is not anything in the house. [As a 
rule, t)A"oai"ó is used only with a negative verb.] 

T)AmnreA|iAc, dangerous: co "OAmnfeAfAc fin, so dangerous. 

*OAiru\ncoifi, m. 9 gen. "OAmAnuof a, a scoundrel, a rascal. 

T)AmfA (pr. vowels like those in rowan), m. f gen. id., a dance, 
dancing : cÁ fiA*o A5 "OAtrifA, they are dancing ; r iubAit leAC 
A^ufoeÁn cuff a DAmfA liom, come and have a dance with 
me. 

T)Arhf a {pr. "oúfA), emphatic form of -oAtri, to me. 

t)Af , by : t)Af f 1A-Ó : by the deer ! by the hokey ! by Jove ! t)Af a 

teof a, *oAf a' teAbf a, by the book, indeed. 
T)Af tiom-péin, thinks I to myself. 
*DAfb Ainm = "oo a fo bux> Ainm, to whom was a name, whose name 

was. 
T>Af nA, second, next : An "OAf nA bf eAC, the next or second trout ; An 

t)Af ua bf eAC bu-ó íúó, the next biggest trout ; An "OAf nA f ut>, 

the next thing. 
T)aú, m. s gen. -oaca, pi. "OAÚAnnAÍ, a colour : ní p xnt a t>aú A3 Am, I 

have not anything ; ni p ml a -óaú a túaií; Ann, it is not any 

use; ni pint a x>ac a iriAit ionnAt, you are 110 use [a "ÓAÚ = its 

colour]. 
*OeACAiT), negative form of cuaix) : ca "oeACAi-ó f e, he did not go ; 

mAf uac "oeACAi-ó fe, as he did not go ; 50 -oeACAix) An beAn 

CAf c, till the woman went past. VOCABULARY. 85 

T)eACAmtii-o : f ut a -oeACAtrmi-o a tuii;e, before we went to bed. 

T)eAmAn, m., gen. and pi. -oeAmAin, a demon. This word is often 
used in a very harmless way : "óeAmAn pof A5Am, I don't 
know in the world, deuce a know I do ; -óeAmAri a mifoe tiom, 
the deel a hair I care, I don't give a straw ; -óeArh^n pjieAb tia 
pfteAb, the deuce a move or move; -oeAmAn -oúbAn a bi a^aui, 
the deuce a hook I had ; -oeAmAn 5|ieim ^u]\ iAfjAi|ie róji- 
jiuijeAc aca ionriAr, 'pon my word, you are a wonderful fisher- 
man. In such expressions, usage requires the initial t> to be 
aspirated. 

*OeÁn "oeipfie, make haste, hurry up. 

•Ocmia-ó : A£ -oeÁti^-ó, making, doing ; a úeÁtiA-ó, (1) to do, to make, 
(2) to do it ; a "óeÁriAX), doing it, making it ; ni \\a§ me acu a 5 
•oeÁnAX) St 11 ™* I was 011 ^y making fan ; rm\ji azá me -oa -óeÁrr 
a-ó, as I am doing. 

*OeÁnAi-ó, optative form of -oeiriAim, I do, make : 30 n-oeÁn^i-ó *Oia 
r|tócAi|A Ai|i A h-AtiAm ! may God have mercy on her soul ! 

*OeÁnAim, I do, I make : put a rmeÁnAim peo, before I do this. 

"ÓeÁnpA-ó re, he would do, he would make. 

*ÓeÁnpAi-ó fin ^jiAiue (or cúif), that will do; 50 rroeAnpAiT) me mo 
xnteAtt, that I will do my best. 

"ÓeÁnpAinn, I would do, make : t>a rmeÁnp ^inn, if I did (would do) ; 

50 -oé "óeÁnpAinn, what I should do. 
"OeAnpAmuro f5t t1 °r "° e -M 1 5' we will make a regular .slaughter. 
*OeÁnpAf : 50 "oé ■óeÁnpAf zú ? what will you do? 
"OeÁncA, done, made, performed. 
TDeAnrAjt : An UAe tiac rmeÁnuAft mAfi if cóifi, the tea that is not 

properly made. 
T)eAjibtA : gb -oeAfibtA, indeed. 

"OeAfic : "óeAfic me, I looked, gazed, stared ; A5 -oeAfiCA-o, looking. 
*OeA|t3, red, pi. 'oeAftjA, romp, niop "oeiji^e. 
T)eA|i5A-ó : -oeAtiSAim, I make red, kindle or light ; A5 -oeAfiSA-o, 

kindling, lighting; a troiAi"ó a -óeA-ji^A-ó (after its lighting^ = a 

rmixM-ó é a -óeAji^A-ó, after lighting it. 
"OeAjimA-o a "óeÁnA-ó, to forget; 50 n-oeÁnpAi-ó ní -oeAjimAO, that 

you will forget, overlook. 
*OeÁjin : 50 "oé'n "0015 A "oeÁpn cú é ? how did you make (or do) it ? 86 VOCABULARY. 

*Oeic, ten : An "oeic A^tif ré pi§ne, ten and sixpence ; An -oeic A^tir 
punrA, one pound ten ; x>eic -otfioisúe tiA níor mó, ten feet or 
more. 

'Oéi'oeA-ó, m.f gen. -oeiTn-o, toothache : rÁ An T>éiT>eA-ó ofim, I have a 

toothache ; cAom -oe'n "oéi"oeA"ó, a fit or attack of toothache. 
T)eipjie, haste ■ -oeÁn T>eipjie, make haste, hurry 

T)éim : a bi a -óéim ojim, that was in need on me, i.e., that I re- 
quired. 

*Oeifie>A'ó ) m., gen. •oeifii'ó, an end : rÁ T>ei\\e&-6 teip , it is at an end : 
ua cofA "oeifii-o, the hind feet; j?a "óeijieA-ó, at last ; j?A-óeifieA-ó 
f iA|i, tAll, at long last. 

"OeijieAnnAc, last : An coir -oeifieAnnAc, the last smoke. 

T)ei|ipeA, you would saj r : rm niAji -oeiji^eA, that is to say, id est, 
namely. 

T)ei|i)?eA-ó, would say : " ót teAr," a "oeifipeA-o re, " drink on," he 

would say 
T)eifnm, I say : teix; •oúmn, a T>eifiim l let us alone, I say ! 
"Oeire,/., nicety, arrangement ; at; cup "oeire aiji An rrlAiu, fixing 

or mending the rod. 

TJeoji, m., gen. -oeoifi, pi. "oeojiA, a drop, a tear. 

*Oia, m., gen. T)é, God ; Sé T)ia a fÁbAit mé nAji bÁiteA"ó mé, it was 
God that saved me that I was not drowned ; *Oia &\\ rÁbAit ! God 
save us! rriAire, "Ó1A tia n^jAÁf ca ! well, glory be to God ! Sé 
T)ia a bi tmn uaji CAfA"ó ojiAmn i, it was God that was 
with us that we did not meet her, i.e., it was God that saved us 
from meeting her. 

*OiAbAtt, m., gen. and pi. "oiAbAitt, a devil : A^ur ca bp ml An "oiAbAlt 
A 5 50I teAC Anoif ? and where is the devil going with you now ? 
where the devil are you going now ? A milder form would be, 
A^vir ca bpuit An DonAf a$ jot teAU Anoip ? and where the 
deuce are you going now ? 

*Oiaix>, an end, rear, wake : a n-oiAi-ó SéAmvnr, after James ; mo 
•Ó1A1X), after me ; A5 fiAtAi-o nA -óiai-ó, running after him ; A£ur 
nA -óiai-ó rm, and yet ; nA -óiai-ó r m 'f U1I15, yet, for all that» 
all the same ; -ÓÁ uaiji a n-oiAi-o a ceite, thrice in succesion. 

Th'3, /., dat. case of "0105, a drain, runnel, ditch : tA|t -015 An beAÍAii;- 
móifi, over the drain of the high-road. 

"OmneAji, m., gen. -omneAjiA, a dinner. VOCABULARY. 87 

T)íot, sell; A3 -oíol, selling ; t>a n*oíot, to their selling, ue. t (1) selling 

them, (2) being sold, (3) for sale. 
Th'tie^c, straight; 50 -oijieAc, just, just so; in a straight manner. 
Thú, need, want : 30 -oé r'\ a Tnt o|ir ? what do you want ? ni ptnt 

An -OAjinA 5m t a -Ó1Ú aiji, it does not require the second boiling. 
T)iteAtt, m., gen. -oicilt, one's best (exertion) : 30 rmeÁnpAi-ó me mo 

■óiteAtt, that I shall do my best. 
T)ocAft, m., fjen. tdocaiji, harm; 50 -oé'n t)oóaii ? what harm? 
T)6ice : if T)6ice 50, it is likely that ; \y -oóice tiom, I am of opinion. 
T)(5i5 : a\\\ aw "0015 pn, in that manner ; tiocA*ó teAC a feiceAt a\\\ 

aw DÓ15 a fiAb r e, you could see by the way he was ; An "0015 

conu|iAilre, the wrong way ; Ai]i ati T)ói3 a jtAb me, as I was. 
•Qóije : aiji n-oóije, of course. 

"Oóific, spill ; -óóiftc f e, he spilled ; -oóifiuim, I spill. 
T)om An. 171., gen. T)omAin, the world : ca |iAb jiut) A1|1 bit A*\]\ "oomAn, 

there was nothing in the world. 
T)omAin, deep, comp. niof "Quinine ; iió--óoniAin, too (Jjeep. 
*OonAf, m. } gen. -oonAir, misfortune, evil : 50 "oe'n "ootiAf a bpuit uú 

A3 jot a "óeÁnA"ó ? what the deuce are you going to do ? 50 "oe'n 

•con Af a ú<\mic ojiu, what the deuce came on you ? 
*OÓ|tn, m., gen. T>tnjtn,|)?. "ouijin, a fist, a buffet. 
*06|iuat) : A3 "oÓ|iua-ó, spilling, pouring, pelting (rain. 
T)|tAtA, towards ■ ■qjiaca aw rju\tnónA, towards evening. 
*OfieAm, m., gen. -QfieAmA, pi. ■ofteAtriAnnAÍ, a band, tribe, folk. 
"OfieAf 05, /.,#£??. t)|teAf oije, pi. "ojieApo3Ai, a briar. See-o^reo^. 
T)\\é\\r\ : aj -o|iéim, expecting ; A3 T)|iéim leif aw cvnueo3 a te^emu 

f íof A13 n-A foe, expecting to let the bait down at his snout ; 

a beit A5 -o^éim bjieic aiji, to be expecting to catch him. 
T)jteolAn, m., g. and pi. "QjteotAiu, a wren ; eiceo3áí -ojieotAn, wrens' 

wings* 
T)|tifeo3, /., gen. -otureo^e, pi. ■Ofiireo3AÍ, a briar, a blackberry 

bush. T)|ieAf03 is also used, principally in the plural, and 

means briars, thorns, prickly shrubs. 
*D|toc, bad, wicked. It stands before its noun, and is never used 

predicatively ; uac "Ofioc ceAnn auá a "óiú ojiurA, that it is not 

a bad one you require ; "Ofioc múnAX) ojic ! bad manners to you ! 
T>tioiceA-o, m., gen. -ofioici-o, pi. -ojioiceA-QACA, abridge; -QfioiceA-o 

mAi-oe, a wooden bridge. 88 VOCABULARY. 

'Ojitn'o : "OfitnTMm, I close ; a$ t)|iui , o mo f úIa, closing m} r eyes ; mo 

fú\,A a -ófiuiT), to close my eyes ; ó "ó|iuiT> me mo f titd, since I 

closed my eyes. 
T)fiuim, m.f gen. x>]\omA, pi. -ojiuime, a back. 
*Oub, black, dark, dismal; nior -ombe, blacker. 
*OúbAilre ruAf, doubled up. 
T)tibAifiu, said : "oúbAinx re tiom, he told me. 
•oubAn, m., gen, and pi. -otibAin, a hook ; -oúbAn cuireo^, a bait-hook ; 

■oubAti cviiteos, a fly-hook. Here cuiueoj and cmleo^ are 

gen. pi. 
T)ub-50fim, a deep-blue colour. 
T)úbtAn, m., black-full, defiance (?). Used only in the expression, 

beitum -oo -óúbtAn ! I defy you ! \_pr. -óúttAn]. 
T)úit, /., a liking, desire, hope: vÁ "oúil mó|i AjAm Ann, I am very 

fond of it ; za -ouit A^Am a ^ot, I intend to go ; zÁ -otíit av T)ia 

A^Am, I sincerely hope ; tAimc An--oúit f An lAr^AijieAcr Aj;Am, 

I got very fond of fishing. 
*Ouine, m., gen. id., pi. "OAomí, a person, man, fellow: a -ótnne a 

ctéib ! man alive! tei^ teir, a -óume ! slacken, man! -ouine 

beAj mum re mACAnuA, a decent, kindly little person. 
THurin, m., gen. id., pi. -ovnríní, a dozen ; teAt--óuirín, a half-dozen. 
T)ut, m., gen. "omt and -ovjIa, pi. "outAnnAÍ, a dull, a noose, a snare. 

eAT>, neut. pvon,, it : if cat) or veA-6 {pi\ shah), it is, yes ; ni peAT) 
{pr. ni hah), ca n-eAT) or cau eAT>, it is not, no. 

eA"OA|i, between, including : eA-oAji beA$ A^ur mó\\, including small 
and great, i.e., big and wee. The t> of eAT>Afi is thick or broad, 
and pronounced like that in peA-oAfi, the second a in both 
words being obscure and pronounced like a short i. The eA in 
eAT)Aji, however, is obscure, and pronounced like the i in mid. 
On account of these i sounds in eA"OAfi, it is not unusual to find 
people writing it it>iji — wrongly, of course. 

GAT)|iAinn, between us ; eAt)|iAinn-péin, between ourselves. 

éAT>r;fiom, light, shallow ; níor éA"orjuiime, lighter, shallower. 

eAÍA-ÓAncA {pr. AÍAoncA), cunning, cute, tricky, scientific : 50 
h-eAÍA-ÓAncA eolAÓ, scientifically and cleverly. 

eAfconn, m,, gen. and pi. eArcumn, eAfcomn, an eel : 350 -oe, -oo 
bAfiAtriAil, a bi Ann acx eArconn jmIac ! what, do you think, 
was in it but a nasty eel ! VOCABULARY. 89 

éi^e^n : b'éi^eAn "OAm, it was a necessity to me, is.., I had (to) ; 30 
mb'éijeAn T>Am, that I had (to). 

éi|ieocA-ó, would rise : A3up -oa n-éi^eocA-ó pém, and even if he did 
rise. 

éi|ii5 : -o'éi|ii5 me mo p e^f atj, I arose, I stood up ; A3 éijn3, rising ; 
^5 é 1 1 1 1 S "oó aiji mAroin, on his getting up in the morning ; 
éif 13 aitiac Af fin ! come out of that ! 3UJ1 éifií; bfiAT>An, till a 
lmon rose (jumped . 

éif 5, !/< of iAf5, fish, a fish. 

éifC teif An peAftAinn fin ! listen to that rain. # 

éirceACC: A3 eifceAcc, listening; A3 éifreAór le oeot ik\ n-eun, 
listening to the music of the birds. 

eiceo3, /., gen. eiceoije, pi. eiceosjAÍ, a wing, a fin: eireogAi 
•ojieolAn, wrens' wings: eiueo3<\i CftA-OAti, corn-crakes' wings; 
eiueo3AÍ bÁfOAÍ piA'DAin, mallards' wings ; Aj;tif acaii eireo3 
Aif A "of mm a -ociocao teAu -oo Viaca a cfocAT) Aif, and every 
fin on his back that you could hang your hat on ! 

eireo3AC, winged, having wings ; finny, having fins. 

eotAc, knowing, experienced, cunning. 

eotAf, m., gen. eotAif, knowledge, experience. 

eojuiA, /*., gen. id., barley. 

ewoAc, m., gen. eu-oAiJ, cloth, a cloth, table-cloth. 

(M13IA, /., gen. />/., fear: Aifi eujtA, for fear, lest; rÁ eujtA 
mó|i Ofim, I am very much afraid ; bi eu3U\ a cuijip Aif 
nomAm, he was afraid of his life of me ; Aifi eu3tA uac mbéA-ó 
An ceAnn eile f An AbAmn be póf at>, lest there might not be 
any more in the river to breed; ua 30 -oe'n eu3U\ auá A3 
reAcu onr ? or what are you getting afraid for ? 

■p.\. about** f A'n Am feo, about this time ; f a -óeipeA-ó, at last ; va 
"óeíneA-ó fiA|i úaII, at long last; fA'n bAite, about the town. 

■pACAix) : ní f ACATÓ me -oa-oaix) níof mó, I saw nothing more [from 
that forth); 30 bpACAvó me tú, that I saw yuu ; uac bfACAvó 
me tú, that I did not see you ; ní pACAiTJ me a teitiT) An lArii, I 
never saw the like of it. 

]?ACAmuiT) : 30 bpACAmui-o, that (or till) we saw. 

■pACAf, was seen : ni pACAf a leitn) AfiAth, the like of it was never 
seen. 90 VOCABULARY. 

"£a comne, for : pA comne nA tnbó, for the cows. 

fTA-o, length : 30 "oé'n pA*o acá mncí ? what length is it? ní béi"ó me 

a bpA-o, I will not be long ; ni ftAb a bpAD, it was not long ; pAD 

A3uf or p a*o Ap, as long as, whilst. 
■pA-OA, long, comp. niop punDe ; ni p atda, it is not long, it was not 

long, it will not be long. 
Pa-daIac, slow; 50 h-An-pADAÍAc, very slowly. 
■pÁj, leave : riAjt pÁJ rumnce aiji mo -ojunm nAjt ptuic pe, that did 

not leave a stitch on my back that he did not wet ; pÁ$ An feAn 

ceAtiti pern, leave the old one itself, i.e., at least leave the old 

trout. 
F A 3 St 1 ^ 1 ™" iTiAic p AtAinn, get a good grain of salt. 
"pÁJAit : A5 PÁ5A1I, getting ; é a pÁJAit, to get it, him ; -oa mbéi-ó- 

mn a 5 PÁ5A1I bÁip, if I were dying. 
pA^Aim, I leave ; a$ pÁgdit, leaving. 
■pÁjmtiiT) : ■o'pÁjmuiT), we left. 
■pA^muiT) : mA pAjmuiT), if we get. 
■pAic, a jot, a particle : ni p tut pAic a mAiú Ann, it is not of any use, 

it is not worth anything ; ni puil pAic a mintl, there is not the 

slightest difficulty ; ni puit pAic a mAit cauax) cAjtAif, it is not 

a bit use casting over him. 
pAiciteAÓ, cautious, careful ; 50 p41c1te.dc, cautiously ; co pAicileAc 

Af cAimc tiom, as cautiously as I could ; 50 h-An-p AiciteAÓ Aijt 

pAT), extremely cautious. 
"pAi"oeA|i (accent second syll.) : A3 CAbAinx pAToeAp mA|i, noticing 

how. 
"pAitt, /., gen. pAitte, time, opportunity : ni p «it pAitt a^atd, I have 

not time; nuAijt a puAiji me pAitt, when I got an opportunity. 
-pAtlroin, m. } gen. pAltp ofiA, x>1. pAllpoini, a lazy person, an idler; 

mu|i f 1b ha pdttf oifii ceAjiCA ! if you are not the downright 

sluggards ! 
pAnAcr : A5 pAnAcr, waiting, staying; AbAiji teip pAnAcr, tell him 

to stay. 
"PAnAnn ; mA pAnAnn rú, if you sta)\ 

f?AnpAinn : -da bpAnpAinn mo peAfA-o, if I remained standing. 
"PA01 'n R15, under the King, i.e., under God, under heaven ; paoi'ti 

ppéifi, under the sky, i.e.. under heaven. 
|?AOloi3e, gen. sing, of pAotos, a sea-gull. VOCABULARY. 91 

■pAHpAinneAcc bjieAc, a plentiful-supply of trout. 

■pÁpAnn : AÓAn nu-o "oa bpip Ann, everything that grows. 

t?Af ua : a bpAf ca. stuck, entangled, hooked. 

pit, '/«., cause, reason: A^up 30 -oe'n fÁr nAc -onocAÓ - and why 

not ? and why could it not ? 
■peA-OAlAiJ : r'\ f e ^3 peA-OAÍAij, he is whistling. 

■peA^ : Ai|t peA$ CÚ15 bumAire, for the space of five minutes: Ain 
feA^ uAipe, for an hour. 

f?eAfiAThAil, manly, decent, generous; niop peAftAriiAlA. manlier. 

peAftg, f. % gen, pein^e, anger; tia bnJeA-6 peAjiJ ojtc tiom, do not 
be angry with me. 

peÁ|t|l : 50 -oé'n "0615 Ab peÁpn bpeit aiu ? what would be the beat 
way to catch him ? 

■peAficAmn, /., yen. peAntAnnA and peAjtcAirme, rain. 

peAnxAnnA, yen. sing, of peAntAmn, rain. 

péAfOA, m.,yen. id., pi. péAp-OAÍ, a feast, banquet. 

|?eiceAt : ni pAb Dume Aip bit le peice^t, there was nobody to be 

seen. 
■peiceAnn : nAc bpeiceAnn zú ! do you not see ? 
■peicpeA : -oa bpeicpeA, if you saw ; da bpeicpeA tup**, if i/oa saw. 
"peicpeA-ó : 50 bpeicpeAX) pinn, till we would see ; n^c bpeicpeA-6 mo 

mAtAifi-péin, that my own mother would not see. 
•peicpmn ■ nac bpeiepinn pol^p Ail t^e, that I would not see the 

light of day. 
•peicix) : 50 bpeicni) cú, till you see. 
peicim : ni peicim, I do not see. 
■peicmn : 50 bpeicmn, till I should see. 
■péiTMft : ^o mb'péi"oip $upb í áu beAn-A-OAÍ, that perhaps it was yon 

woman. 
■peu-OAim, I may: peu-OAim a pÁ-ó, I may say. 
■peu-OAnn tú a beit cmtiue, you may be sure. 
peu-opA: -o'peu-opA pm a |tÁ"ó, you might well say that : -o'peu-opA 

a beit cmnre, you might bet your bottom dollar. 
peu-opA"ó : t)'peu-opA-ó pe éipi£ A^up -o'peu-opA-ó nAc n-éipeocAT>, he 

might rise and he might not. 
"peu-o zvr: -o'peu-o rú cutoiuJa-ó tiom, you might have assisted me, 92 VOCABULABY. 

■peuji, m., gen. -péi|i, grass, hay: co nut leif An peiifi, as thick as 

midges. 
pAT)Ain, wild: eiueojAÍ bÁfi"OAt riAT>Ain, wild drakes' wings. 

J?iAjrfitii$e, /., gen. id., inquisitiveness : rÁ An -piA^jitnJe ojir ! go 
look ! it is news you want ! [Pr, y . as 1i.] 

pee punrA, twenty pounds, 20 lbs. 

£103, /., gen. ri$e, pi. rio^A, rushes, i.e., special, picked rushes, used 

for certain manufacturing purposes. The collective word, Iuacaiji, 

means ordinary rushes. 

ponnA"ó, m. f gen. rionnAi-ó, fur, hair ; t>a breicrA An méi"o rionnAi-ó, 
if you saw all the hair ; rionnAT) seAjtpi A"ó, hares' hair. 

p'oji, true : b'píoji "oó, it was true for him. 

p'ofi-nuiltAc, the verp top, the tip-top. 

p'ofi-tnr^e, m., gen. id., spring-water. 

por, m., gen. reAfA, knowledge : cÁ y ior ASAtn, I know ; bruit por 
A^Ar? do you know? béix> fior aj;ac, you will know, you will 
soon see ; ni f uit f ior AjAm r AOi'n U15, I don't know under 
heaven ; ni j?uit piop 50 -oé -óeÁnrA-ó re, there is no knowing 
what he would do ; ní puit pior ajai: nAc é An r-Áx> a é.uinreA"ó 
re onx, you don't know but it is luck it would put on you. 

p'nmne,/., gen. id., truth : teir An pjtinne a ]\át), to tell the truth ; 

teir An pirmne a ÁT>riiAil, to admit the truth ; uÁ An pjimne 

ajac, you are right, 
pu : nAjt bpu a "ouójAii, that were not worth lifting ; if pu ó\\ tú, 

you are worth gold, 
pliuc, wet; niof rtiucA, wetter. 
plivjcAim, I wet : n-Af. p tiuc re, that he did not wet. 
■pocAt, m.,gen. rocAil, pi. roclA, a word : ni r-Ab rocAl A15 ceAcuAji 

A^Amn, there was not a word out of either of us. 
"póit : 30 roit, yet; ran 50 róit beA5, wait for a little while. 
"póir.peA"ó : b'f eÁt^t 1 A "o'fóifireáT) re t>uic lexeme -OAobcA rm, it 

would fit you better to let those alone ; nAé bróir.reA-0 re "OAni, 

that it would not fit (or suit) me, that I could not afford. 
■póir.rceAnAc, fitting, suitable. 
polA, gen. sing, of ruit, /., blood. 
"potAtn, empty, wanting : tiAc fiACAmn ha bAite rolArú, that I would 

not go home empty-handed. VOCABULARY. 93 

JTonn, m.,yen, pumn, a desire, inclination : 50 ]U\b ponn mA^Ani) Aip, 
that he was in a humour for " codding : " n<\c |u\b p onn r-pooA 
Aifi, that he was not in a fighting mood. 

]ro|tfu3AX» : 45 jrofir-ujá-ó ppío cpAobACA, ploughing through briars 
(or shrubbery). 

•pofgAit : o ? pop3Ait me, I opened ; popsAilue, opened, 
■pof^loc^-ó : nuAip a "u'fofstocA^ó pi, when she would open. 
JTopcA, also, besides. 

JTpAnncAc, m., gen. PftArnicAig, pi. \d. x a Frenchman, French [adj.), 
JTfiÍT), through ; p |tix> An cip, through or throughout) the country. 
JTpiobtA, through them. 

JTuAifi, got, found: 50 bpuAip pe, till he got; dac bpuAipmio 3peim 

Aip, that we did not get hold of him ; acc ni p uAipmi"o ApueAC 

co boj leip An ceA"o ceAnn é, but we did not get him landed as 

easily as the lirst one. 
JTuaji, cold, comp. niop puAipe. 
puA|tAf, was got, was found : puAjwvp tn\ pio^A, the rushes were got ; 

tiAc bf uA^Af pnAp-phoc opm, that there was not a soap-shot 

got of me. 
*P U1 5 : 5° °V U1 5 mife, that (or till) I will get. 
fTui^inn : oa bpuijinn speim pubAill ope, if I got a hold of you by 

the tail ; 30 bpuijmn cuptA -oúbAn, till I get a few hooks ; 50 

bpuijmn bÁp leip An ocpAp, that I should die of hunger. 
pui5muiD : 50 bp ui$mui"o bpADAn nA beipu, that we shall get a 

salmon or two. 
ptiiL: a bpuil Ann, all that is (or are) in it ; ni pinl cii acu, you 

are only ; nA tiAc bpuil? you don't say so? [nA nAc is often 

used for nAc]. 
p«inneo5, /.. <jtn. puinneoise, a window ; pint nA puinneoise, run 

to Jfche window ; A5 50I nA fumneoi^e, going to the window, 
■pumnreoi^e, gen. of pumnpeos, an ash tree. 
JTuipc ! hush ! 

■púm, under me ; luij puc ! lie down ! (to a dog), 
pupupc, easy : b'pupupc Aicne Aip, it was easily -een by him ; 

b'p upupc p eiceAt, it was easy to see; b'pupupc feA-pj a cup 

Aip, he was easily angered. 
■pupA : niop pu pA, easier, simpler. 94 VOCABULARY. 

54b (pr. go) 50 'mAC Af pn leAr ! get out of that ! * 

5ai|ht>, short; nior siojifiA, shorter. 

5Ái|tis : A3 5Á1|H5, laughing ; leir r\& ^Áit^S, with laughter, with 
the laughing ; 50 "oe'n 3ÁIJI15 auá ofic ? what the deuce are you 
laughing for ? 

5 At ac : uif5e 3 At ac, boiling water, hot water. 

^AtAncA, grand, gaudy, splendid. 

gAn, without: 5A11 bAinne, without milk; ^au mAic, worthless. 

5^ot,/., gen. ^Aoite, wind : mAf béA-ó &n jaoc Ann, like the wind ; 
beAfifiAX) bjtéAJ ^Aoite, a fine, stiff breeze. 

gAotf An, in., gen. and pi. ^AoúrAm, the nasal organ, the nose. 

5-Afi m -> en - 5 A1 t 1 > a favour, an obligement : ni \\&b ^Afi Ann, it was 
no use, it was in vain; ní jiAb ^aji a beit teir, there was no 
use in talking to him, he was a hopeless case ; ni f wit mofiAn 
3Afi -othnn, there is not much use for us, e.g., it is useless for us 
to try ; bvnb túófi An ^aji fin "OArhrA, that was a God- send for me. 

5Á|tAi-ó, m., gen. id., a garden. 

5Afú|i, m., gen. 5&fúy\\ t pl. ^AffAi, a boy : nuAip a bi me mo ^Afúf 
when I was a boy. 

geAlt, m., gen. ^eAitt, pi. seAtlcAÍ, a promise, a bet, a wager : 
cvnftpro me geAll, I'll hold, I'll wager ; cuiftjM-ó me jeAtt 
teAC, I'll hold you ; 50 "oe'n ^eAlt a cvnfij? eAf zú ? what bet 
will you make? what will you wager? ^eAtt aiji T)ia ! for the 
love of God ! for God's sake ! 

SeAloj,/., gen. ^e^toije, pi. ^eAtojAi, a gilid, a little trout, or 
fry. 

5eAfb, m., gen. id., pi. ^eAfibA, a scab. 

SeAjipAT), m., gen. id., pi. 5eA|ifiACA, a hare. 

geAfif, medium-sized : seAjifi bfiic mAite, middling, good-sized 
trout. 

5eÁfifi : jeÁff me "oe'n jiuAim é, I cut him off the line. 

geÁjifiAX) : "oa ^eAtifAX), cutting him. 

5eÁ|iiimui , o, we cut {past tense). 

£eAf fiAcA, pi. of ^eAf , a spell : 50 t>é ua ^eAf ji^ca acá aj; ceAcc 
one y what the deuce is coming over you ? 

géibeAnn, m., gen. ^éibmn, hurry : 30 -oé'n ^éibeAnn acá ojic ? 
what hurry are you in? teir An ^éibeAnn a bi ofim, with the 
hurry I was in, on account of the hurry I was in. VOCABULARY. 95 

geibim, I get ; ní pÁ3Aim, I do not get. 
geotxM-ú cú, you will get ; ní ptnj tú, you will not get. 
geufi, sharp ; nior 3éifie, sharper ; 50 3eup, sharply ; A)\\ bÁnft 
3euji, on the sharp pinnacle.. 

5ili"oin, ?)i., gen. id., pi. 3iti-oíní, a gilid or trout fry, a small fish, a 
minnow : ca jiAb Ann acc 5iti"oin, he was only a mere gilid. 

5iot)aI, m., gen. 310DA1I, giddiness, sprightliness, mischief. 

^ioIIa, m., gen. id. This word formerly meant a servant, but at the 
present time it usually expresses contempt : 310HA Art cmn 
moip ! fellow of the big head! i.e., big head! 310HA nA 3Cop 
caui ! crooked legs ! 

5ioptv\c,/., gen. SiotifAije, pi. sionrACAi, a girl. 

510UA, m., gen. id., pi. 31OCAÍ, a bit, piece : 310CA Aifi 310UA, bit by 

bit ; 310UA be^3 UAOb b'f ior Wn ueAC, a little bit below the 

house. 

5;io|icac, stunted, short. 

5iúf, m., gen. 3imp, fir : puACAn 3unr, a stump of fir. 

^Iac "o'atu, take your time ; 31ac coic, take a smoke. 

gt An, clean : 3tAn Af An coill, clear of the wood. 

^lAnA-ó : A3 5tAnA"ó a belt, wiping his mouth ; ^lAiiAnn, I clean. 

5teur, m., an instrument, a way or means, a condition, a trim, a 

rig-out : miAifi a fójtjtui5 f e An 3leup a bi onm, when he 

noticed the rig-out I had on. 
^tóipe, gen. of 5lóijt, glory. 
51ójitúaji, glorious ; 30 5lonniA|i, gloriously, 
gni-óim, I do, I make : ir é An jnro a ^ni-óim, what I do is. 
50 "oé, what : 30 -oé'n "0013 Ab peÁp|i bfieiú aiji, what was the best 

way to catch him ; 30 "oé'n túaic a béAX) ? what good would be ? 

30 "oé bei|t onx? what makes you? why do you? 30 "oé mAU 

r'\ uú ? how are you? 30 "oé mAfi ÚAirneAf An uAe leAu *? how 

does the tea please you ? 30 "oé An ceA-o jiiro a ^m-óeAr uú ? 

what is the first thing you do ? 30 "oé'n x)0CA|i ? what harm ? 

30 "oé'n "0015 a "OC10CA-6 te mm ? how could poison? A3up 30 

•oé'n pÁt nAc dciocat) ? and why not ? — and why could it not ? 

30 -oé'n c-Am a bjruit re ? what time is it ? 
50 "oti, to, as tar as, till, until. 96 VOCABULARY. 

got : A3 sot,* going ; ca bpmt uú A5 ^ot ? where are you going ? 

^5 Sot tia f tiinneoi5e, going to the window. 
Sofitn, blue ; niof supine, bluer ; cinteo3AÍ sojimA, blue flies. 
5fiAinin, m. t a grain ; 3fiAinín p AtAinn, a grain of salt, some salt. 
5fi4ite, m., business : -oéAn *oo 3fiAite, do your business ; conheA-o 

•oo £\\ &it e- feit], mind your own business ; -óeÁttf aid p in 3p<\ite, 

that will do. 
SpAtiAi, granny : p uipc, a 3|iAnAÍ ! hush, granny ! 
SpÁntiA, ugly, miserable, paltry ; m'op 3pÁice, uglier. 
SpÁpuA, pi. of 3pÁp, a favour. The pi. form 3|t^puA, means 

(1) favours, (2) grace, i.e., divine grace; Á *Óia tia nsjúpcA ! 

O gracious goodness ! my stars ! 
5|iAtAC, usual, customary : triAp bu-ó 3jtAtAc tiom ; as was usual 

with me, as I was wont to. 
5peA"o<vó : A3 3|iexvoAX) An uipse, beating, "leathering," or 

" thrashing " the water. 
St te ^^ u1 S> stuck : riAji sfieAmuiJ pé, that he did nut stick (or 

hook). 
Speim, m., a bite, a hold, a grasp : A3 bpeiú 3|teitn minneit opm, 

catching hold of me by the neck, 
gpéin, dat. of 3piAr), a sun : tuije tia 3-péine, the setting of the 

sun. 
S|nof Ait, /., gen. 5piopAite, a solid beating, a drubbing : ní pacaid 

tú a teixit) -oe 3-fnof Ait a|hatti Af cÁ pe A3 p A3Ait, you never 

saw such a leathering as it is getting. 
5\iAtAirm,/., gen. 3«AtAinne and 3UAitne, pi. 3«Aitne, a shoulder; 

•oa 3CAÚA-Ó tÁp mo 3viAitinn, throwing them over my shoulder. 
5ub-"ovib, m., a winter trout, i.e., & species of large trout that re- 
main in the freshwater during the winter : An bjiA-oAn tia 3«b- 

•oub acá 3m ce A3AU ? is it a salmon or a gub-dubh you have 

trapped ? 
Suit, /., gen. 3AtAc, a boiling, steam. 
5«it : A3 3tnt, boiling, bubbling. Distinguish between A3 3«it, 

boiling, A3 5\it, weeping, and A5 3ot, going. 
Suite, caught, trapped. 
5«tt)A|i, m., a roar, a bellow : sutDAft pip, a man's roar. 

* Distinguish between A5 50 1, going; A3 3ul, crying, weeping; 
and A5 suit, boiling. VOCABULARY. 97 

^tinu, hi., gen. id., pi. 3unn«.\i, a gun. 

51171 = a form which 50 takes with the verb ip : j^u\\ í:óifi mhtin, 

iAo* we should, that we ought. 
5 u r = 5°~ r° a form which 50 assumes before the past tense : 511 ji 

úo3fe ^n btuvoAn, thai or iiU lie lifted the salmon. 
^uftb , = 5U|i-bu-6 : 5U|ib 1. that it was she : ^ujib é An b 71 - - 

móji a t)i A5<\m. that it Mas the big salmon I had : 5u^b lomAro 

uaiji, that it was) many a time. 
5uf . suif, force, vigour, energ 

tl^r^, 7 . Hacaí, a hat. 

tlempin : <\ hempin, already, so soon ; bpuit uú omn feo a hemp n 
Are you here already / 

tAfttt, ask ; iAftft-f-Ai|t=tell : n^jt lAjtfi me o|tc 5v\n dfi bAfhAt fm 

A cu|t ftomAm m'op mo? did I not tell you n« »t to put that 

bowl before me any more ? 
UA^|t^-6, was asked : lAppAim ojir^Iask of you, I petition you, I tell 

you ; rru\ti aji h-iA|i|t.\-6 Aft, a- he was told, as he was bidden. 
fA-WAro, /.. 'j'it. lAjVfiAroe, an attempt, an occasion, a time ; an 
sanlt or charge, an attack ; beijip-ó me i^ft-fiAix) eite aiji ,\n 

poll feo, 111 try this hole again ; an ijkfifiAi"ó feo, this t: 

this occasion : tu^ fé lAftfiAfó o]\m. he attacked me. 
lAftftAinij I ask : after ca or ru\c, a present ten-e has the force of a 

future : ca n-iAftfiAim acu CÚ15 burruMre, I shall only a>k five 

minutes ; -oeitum te^r tiac n-iAjituMm act CÚ13 burriAiue, I tell 

you that I shall only ask five minutes. 
1A|*5, m., gen. éips, pi. id., a fish, fish. 
lAf5Ai|ie, m., gen. id., pi. lAf^Aifil, a fisherman : iAf5Ai|te rófipuis- 

e^c acá> ionriAu, you are a wonderful fisherman. 
lAf5Ai|teAcr,y., gen. lAps^ipeAcuA, fishing ; lAfSAif-ie^cu a oeAnA-o 

= to fish/ 
1m, m. , gen., ime, butter. 

ImeAtl : Aift imeAlt ua CAfiftAice, on the pinnacle of the rock. 
Irmpmui-o : au cle^f- a ■o'lmifurruro. the trick we played. 
1mifc : a 5 imit.iu, playing. 
ImceAcc : Ag imteAcu, going, going away. 

H 98 VOCABULARY. 

1mti5 : "o'ltntij re teir, he took to his heels, he dashed off ; 
•o'imti5miT), we went away ; a -o'lmtij; ofim, that escaped me. 

InneAn 50, although, yet : mneAn 50 jiAb me uujirAÓ, although 
I was tired. 

Innif : nuAiji a "o'mnif me -ovnte, when I told her. 

1nnre I A3 mnre, telling ; f^evil a mnre, to tell a story ; co mAit 
Af C15 liomfA mnre "ouiu, as well as I can tell you. 

Incmti,/., gen. mnumne, mind, intellect, an intention. 

inueAcu, some, certain : -peAjt inueAcu, some man ; IÁ inueAcc, 
someday ; fitro ínueAcu níor mó, something bigger. 

1om<M"ó : ir iomAi"ó uAitS or riomAix) uAifi, many a time ; supb 

iomAi"ó uaiji, that (it was) many a time. 
"lomtAn, m., gen. iomtAin, all, the whole. 
lomtAUAc, giddy, full of (innocent) mischief ; jio-iotuIacac, too 

giddy. 
lompAji, aj iompAji, earning ; a iompAji, to carry. 
1onAf 30, so that : ionAr 5UJ1 fit mo m At Ai|i, so that my mother 

thought ; ioriAf 30 filp eA, so that you would think, so that one 

would think. 

lonnAm, in me: ionnAU, in thee, you. 

lonnuu, in them : ní pvnt ionncú f eo acu 5eAÍ03AÍ 3jiÁnnA, these 
are only miserable jinkeens. 

ionuAc, wonderful, terrible ; níor ionrAii;e, more wonderful. 

íonrAf, m., gen. ionuAir, wonder, wonderment, astonishment ; a great 

number, a great quantity : uÁ íonuAf ojiu, you are astonished ; 

uÁ íonuAf acú Ann, there are a vast number of them in it. 
iptiti3AT> : A3 íptiu3A-ó, lowering, abating. 
1t, eat: ic teAU ! eat on! -fiu-o in^eAcc a pA5Ait te h-iúe, to get 

something to eat ; béi"ó me itue ruAr beo beAiceAc, I'll be 

eaten up alive. 

tÁ, m., gen. tAe, pi. tAece, a day; An lÁ-A"OAÍ, yon day; béró 
cvumne 30 -oeo 43Am <\in" &n IÁ-a-oaí, I'll remember yon day as 
long as I live. 

tAbAiji, spoke : cAji ÍAbAifi f e, he did not speak. 

ÍAete, pi. of IÁ, a day ; Annp tiA ÍAece r m, in those days, at that 
time. 

tÁi"oi|i, strong ; níor tÁi*o|te or níor tÁi"oi|ie, stronger. VOCABULARY. 99 

Láijic, /., gen. tÁifice, a thigh, a leg: co ftAriiAji te -oo LÁiftCj 

thick as your leg ; t>a tÁiftc. from his leg. 
tÁmA, pi. of tÁfh,y., a hand ; le tiaji lÁriiA, with our hands. 

- ; :cfiAnn pr. lApjiAtiTi ■ /*. lÁmcftuinn, £>/. <>/., the hand-staff 

of a flail : co ysx>s le lAmcfiAnn ftnrue, as long as the handle 
of a flail. 

fcre, the middle ; ceAjir-l. ?.]•.. the very centre. 
t^j-. match : bucjv\ Udfog, a box of mate! 

LdÚAfl : lACAfl tk\ ttu\jiac, next day. 

leAO, //i., a flake, a stripe, a patch, an enormous pice : Lédb ajiaiti, 
a huge piece of bread ; acati teAb -oe mo bfiírxí. every enor- 
mous piece of my t: 
teAbAft -oúbAn, 7)1., a hook hook, a book for keeping fishing hooks 

and tackle in. 
leA£, toss, tumble ; leA$ re ad reAc, he tumbled the house ; 
leA^ meujt ontú, don't lay a linger on them ; 50 -oe, -oo 
bAjiAmAil, Aip leAj me mo phi Aifl acu bjuvoAn ! what do you 
think did I clap my eyea on but a salmon ! An bnA-OAn bu-ó mó 
An leA^ me mo f úil AniArh Ain, the biggest salmon that ever I 
clapped an eye upon. 
téA^A-ó : A3 léAJA-ó. 1 melting, 2 reading. 
teAr-Ainm., //?.. a nickname : fin leAr-Amm a bí acú Ain. that was a 

nickname they had on him. 
teAt Afuui§ f a -013. half in in the drain. 
beAÚAn, broad ; niop teicne, broader ; co leAÚAn te r^uAb. as broad 

as a besom. 
teAÚAfi, m., gen. leAÚAin, leather ; míoluo3-leAÚAin, a bat. 
leAc-x)uirin, a half-dozen : leAÚ-"óuip'n bneAC. a half-dozen of trout ; 

leAC -ouipin inbeAc, a half-dozen of eg_- 
teAu-5Áipe, a half-laugh, i.e., a smile, 
teic, datjbf leAC leice, a flag, a hearth-stone. 

teij. let, allow : beij -oúinn, let us alone, don't bother us ; lei3 teip, 

a -oume ! slacken, man ! give him his head, man ! 
te^emc ; A3 teijeint, letting, allowing ; A3ur í A3 lei3einu ointi, 
and she letting on. i.e., and she pretending ; A3 le^eir.u mile 
mujvoAn Af, shouting out mile murdar. 
tei3iT)i-ó, let you, let ye : Ajtó, tei3i-oi-ó -oatti, yearra, let me 
alone ! 100 VOCABULARY. 

tei^inn, gen. case of téA^Ann, learning : cAn mojiAn 161511111 a 
■o'peo^ttum me, it was not much learning I acquired. 

tei^ceoiji, m., gen. leijceoftA, a reader. 

téim,/., gen. téime, a leap : ternnm, I leap ; nuAifi a téim me, when 
I jumped. 

teip, /., gen. Leipe, a thigh, a leg. 

teir, with him, with it ; teir fm, thereupon ; teif-pém 50 beA^, 

softly to himself. 
Leit : tmnrA 30 teit, an ounce and a half. 

Leite, with her : A5 cjiocat) AtiuAf teite, hanging down with lier. 
teiceAfiAcu : A5 teiteAjiAcu, reading. 
teitiT) ; a teitit) *oe fSfiior a -óeÁnAX), to make such a destruction ; 

ní ^ACAiT) me a teitix) AfiiAm, I never saw the like of it. 
LeoncA, wounded, sprained. 
LeunA, rn,., gen. id., teunrAÍ, a lawn. 
Í1AÚ, grey, hoary, grey-haired. 
tiom-féin, with myself, alone: AfirA mire liom-pém, said I to 

myself. 
UoriA-ó An piopA, the pipe was filled. 
Lion Aim, I fill. 

tíonuA, filled : comAifi a beit tionrA, almost filled. 
Li tab-Aft, m., a flabby lip : An "OÁ titabAft teAÚAifi, the two flabby lips. 

The ta of titabAft is very short, 
toe, m. and/,, gen. tocA, pi. id. and tocAnnAi, a lake, 
tocx), m. t gen. loic-o and toc*oA, fault, blemish, 
torn, bare, naked, poor: nior ttaime, barer, 
tofi^, m., a track : Aift tofis ftAC-iAfSAifteAcuA, in search of a 

fishing-rod ; Ai|i tofis a f áía, after his heels. 
ttiAc, m. } gen. ttiAic, price, worth, value : Iuac ah peAcr A^tar- pé 

pijne, seven-and-sixpence worth. 
ttiAÚ, early : ÚAimc f e 50 ttaAÚ, he came early ; co ttiAc Af, as early 

as, as soon as. 
LúbA-ó : as lúbA"ó, bending. 
túbA|inAi3 : A5 túbAfinAiJ, wriggling, twisting. 
U1C05, /., gen. Income, pi. ttaóosAÍ, a rat; -pionnAX) ttacos, rats" 

hair. VOCABULARY. ÍO* 

tÚ5, smaller, less : ní luj aiji m'-urmcAt An f 10c ua a Jot a lArjAift- 
eAcc nA u|tof5A-ó, going to fish fasting is not less on my uncle 
than the frost, i.e. my uncle hates going to fish fasting as he 
hates the devil ; ní IÚ5 ojim-péin An fioc riA u\f5Ai|teAcc tie'n 
ureotic fin, I hate that kind of fishing as I hate the devil, I 
hate that kind of fishing from my heart out. 

LU15 me rior, I lay down. 

ttnje : ua re tia luije, he is lying, he is in bed; tuije a scut 
cloróe, to lie behind a ditch fence) ; tui^e da sjtéine, sun-set : 
cuAró re a lin^e, he went to bed ; Ag lin£e AfceAC leir, 
lying into him, pitching into him. 

tui^e, /., a weakness : tuic re a lui^e, he fainted ; tubAiji 50 
■ouiCfeAX) ri a lui^e, she had "a most" to faint, i.e., she waa 
very near fainting. 

Uii5Finn VA01 f5^ 1 ^ nA 5Cjw\nn, I would lie in the shade of the trees. 

tvnnsneACA, pi. of tuft^A, a shin. 

tucijAiji,/., joy, gladness, pride. 

lutgAijieAC, joyful, glad, proud ; 50 Itir^AineAc, gladly. triA, if : rriA ua nA cócaí Oftu pew, even that you are wearing petti- 
coats ; acu ttia uÁ, Ai|t a pon fm, and yet for all that, but at the 
same time. 

lYlA-oA-o-uirse, a water-dog, i.e., an otter. 

TTIA5A-Ó, m., yen. tua^ai-o, mockery, mocking, codding: bi ponn 
mAjAix) Ai|i, he was in a humour for mocking; a 5 tua$at) ojim, 
mocking me, codding me. 

triAi-oin,/., </ew. mAi"one pr. mAmne), a morning : mAroín AmÁiti, one 
morning, a certain morning ; Ain mAi"oin, in the morning. 

triAiJ-oeAn,, /., yen. mAi^-cme, mAij-oeme, pi. mAig-oeAnA, a virgin : 
Á tTlAiJ-oeAu ! Virgin ! Á triAiJ-oeAn tfluipe ! Virgin Mary ! 
Á niAi^-oeAu beAnnuiJte ! Blessed Virgin ! 

ttlAi^e : triAi5e ni pint moftAn -oocAin mnc, pon my word it is not 
much harm for you ; rriAiJe mAire, pon my word then. 

ItlAire, then, well : maife pppéA^A-o Afi tdo pÁÍA mófiA ! well con- 
found your big heels! mAire a *Óia ua ri5|iÁrcA ! well, good 
gracious ! well, goodness gracious ! well, glory be to God ; mAire 
CAOft temueAn aiji t>o rpÁ^A ' blast your big feet ! 102 VOCABULARY. 

tTlAit, good : níof feÁfif, better; ni f Ab mof An mAit a beit tiom, 
there was not much good in being with me, i.e., I was incorrig- 
ible ; cÁ f e co mAit A3Ainn An piopA a tíonxvó, we may as well 
fill the pipe ; co mAit Af tAimc leif, as well as he could; ni 
f? tut mofiAn mAit a nt)f oc ceAnn, there is not much good in a 
bad one ; ni pint a "oac a riiAiú ionnuu fin, those are worthless; 
ni mAit tiom a CAbAinx "oo, I don't like to give it to him ; co 
rriAit Af C15 tiomf a mnfe "ouic, as well as I can tell you ; bux> 
é f m An f ut) A|i mAit tiomf a, that was what I liked ; 50 |iAb 
mAit a^ac ! thank you ! mAit tú ! good ! mAit 30 teof, (1) good 
enough, (2) all right ; t>a mbu-ó itiAit tiom, if I wished (to), if I 
wanted (to). 

tnÁLA, m., gen. id., pi. mÁtAÍ, a bag. 

iTlAtt, late : niof mvntte, later ; fio-mAlt, too late. 

tTlAltAcu, J., gen. mAttAccA, pi. mAltAccAÍ, a curse: mo feAcc 
mAttAcu of c ! my seven -fold curse on you ! 

triAot, hornless, bald, bare, thick-headed, stupid. 

tnAfi, as : fin mAf -oeifif eA, that is as you would say, i.e. that is, 
id. est. ; mAf fm *oé, as a result, and so ; nA ÍAbAif mA|i fm, 
do not speak like that ; mA|i bi me, as I was ; mAf úajiía -oAm, 
as it happened to me ; céA*o f Iau no mAf f m, a hundred yards 
or so ; mAf nAc bftnt f iof acú, as they do not know ; mAf uac 
mAit Le bf AT>An éif 15, as a salmon does not like to rise ; mAf 
fm fern, even so ; mAf béA"ó meAnnAn 5AbAiji Ann, like a kid, 
mAji if coif, as it should be, properly ; mAf bu-ó coif, as it 
should have been, properly; mAf 5nix>eAf mojiAn T>Aomi eite, 
as many others do. 

tnÁjiA, gen. of rnmf, a sea : aiji éA"OAn An mÁfA, on the bosom of 
the sea. 

triAfbA: A3 mAjibA bjieAc, killing trout. 

tflAftni; : An méi"o a mAftii5 fe, all that he killed. 

rhAfiuijmvn-o {pr. mAfinmuiT)), we killed. 

mAtAif,/*., gen. mAÚAf or mAtfA, a mother. 

inACAif-mof,/., gen. mAÚA|t-móif e or mAtn A-móif e, a grandmother. 

tneÁcAn, m., gen. meÁcAm, weight. 

meA-óon tAe : An meA"óon tAe, noon. 

meAÍA, gen. of mil,/., honey. 

tneAtlAX) : le nA meAtlA-ó, to coax him ; -oÁ meAltAT), coaxing him. VOCABULARY. 103 

tneAnAc, in. yen. meAnAii;, lights, intestines. 

ttleAnnAn ^AbAifi, i». 5 a young goat, a kid. 

meAf Aim, I am of opinion, I think. 

triers : Ann a meArs peo, amongst those. 

tnéiT), J. yen. id., size: 50 -oé'n méi"o acá Ann? what size is he? 

nAc móji An méi"o acá Ann? isn't he big? what a big size he 

is ! ní fiAb méiT) aiji bit ionnAm, I was no size. 
\T\éw,m., yen. id., amount, quantity: 50 "oé'n méi"o a mAfimj uú ? 

how much or what number did you kill? An méiT) a riiAtivnj 

f e, all he killed ; ^ méi"o a bi Ann mo co|ip, as fast as my legs 

could carry me. 
tTieufi, m., yen. méift, pi. meujiA, a linger. 
Wi* f-> U en - uiiofA, pi. mÍAnnAÍ, a month, mi nA beÁluAmne, the 

month of May. 
TTIí-Áx), m. yen. id., bad luck, misfortune : jujib í a cuift An mí-ÁX) 

0|im, that it was she that put the bad luck on me ; mAft beA.-o 

An mí-Áx) 0|tm ; as ill-luck would have it. 
miAn, in., a desire, intention: An miAti leAu a ju\t> ? do you mean 

to say V ni miAn liom fiiro aiji bit x>e'n ureojic, I do not mean 

anything of the kind ; nuAi|i biró miAn leir imteAcc leir pop 

when he wanted to head down. 
tTlic : A mic ó ! my lad ! 
triil,/. yen. meAlA, honey. 

mile, in. a mile, a thousand : mile mujroAn, a great yell. 
triilir, sweet ; níor milre, sweeter. 
trhllueAnAC, destructive, terrible. 
tTlillueAnAf, ni. yen., millueAUAir, destruction. 
mine: f ac mine, a sack of meal. 

trimic : often; niof rnimce, oftener ; 50 mime, frequently. 
tniofUAf?, (pr. miopun), ugly. 
tnioluo3, /., yen. mioluoise, pi. míoluo^AÍ, a midge, a midge-fly; 

ni pml ionnuú acu míoluo^AÍ sju^nnA, they are only worthless 

midge-flies 
mioluo^-leAUAiji,/., a bat, an owl. 
trhouAlAC, plucky ; 50 miouAlAc, pluckily. 
tnifue : -óeAitiAn a mi rue tiom, (1) I don't care a straw, (2j I doirt 

mind if I do. 104 VOCABULARY. 

mó : An bf eAC ir mó, the biggest trout ; bpeAc níof mó, a bigger 

trout ; nA "oeÁn f m níof mó, don't do that any more. 
móriAT), gen. of morn,/., turf. 

tnobuAp : 30 moLuAf An U15 ! God be praised ! glory be to God ! 
tnóp, big, great ; níof mó, greater: A^uf é co móp pn, and he so 

big ; An bjiAT)An móp-AX)AÍ, yon big salmon ; ni móp 50 |iAb An 

■pocAÍ "oeijieAnnAc Af a bent Aije, he scarcely had the last word 

out of his mouth. 
tnojiAn, much, many : ni pAb mopAn mAiú a beit liom, there was 

not much use in being with me, i.e., I was a hopeless case ; ni 

pml mojun mAic a n"opoc ceAnn, there is not much use in a bad 

one ; 5 An mop An mm tie, without much delay. 
ITI0CU5AX) : A5 motu^AX), perceiving, feeling, hearing, 
triocm^ : 5 up mot 1115 pe, till he felt, heard, 
fflmtl, /., gen. tnuille, delay ; ^An mopAn mmtte, without much 

delay ; ní béix> muitt opAmn, we will not have any difficulty. 
TttmneAt, 771., gen. mmneit, pi. id., a neck : pu^ fe 5peim mmneit 

op m, he caught me by the neck, 
tnúmce, educated, mannerly: mmnue m ac An ca, mannerly and civil. 
Wmnuip, f., gen. mmncipe, people, folk ; ni p mt A13 mopAn -oe 

mmncip ua uíp e -oa ól acu mm, many of the country people 

are drinking nothing but poison. 
fflmppeAT) fe An f ao^aL móp, he would kill the whole world, i.e., 

everybody, 
tnuf finn ; tubAip 50 mmff inn, I was very near killing, 
muipnin, a darling, a sweetheart. 
tnutlAC, m., gen. muttAiJ, pi. id., a top, summit, hill : tvnu fe Aif 

mutÍAC SéAmmf, he fell on the top of James ; 50 f Ab me Ann 

■00 m vi It ac, till I was on the top of you. 
Ittup ( = munA), unless, if not: mup -ouéi-ómiT), if we do not go; 

mup nt)eÁnp Amn ceAnn, if I would not make one ; mup bpAJAi-ó, 

if (we) do not (get) ; mup bp A^mm-o, if we do not get. 

tTlvjfOAf , m., murder : used only in the expression, mite mufOAf ; 
tei5 fe mile mup-oAp Af = he shouted 77iurder ! i.e., he shouted 
as if murder had been committed. 

tTiuf^Ail, awake (v) : muf5Ait fe, he awoke ; A5 mtif^lA-ó, awak- 
ing. VOCABULARY. 105 

tnup5Ailue, awake, awakened. 

mupstA-ó : $up mupjtAT) me, till I was awakened. 

tlÁipe,/., gen. id., shame : uac móp An nÁipe -ouíb ? is it not a great 
shame for you ? 

Tl4 = (l) or, nor, (2) for, because : ua tua tei^eAnn, for if you do (let). 

Da uac is often used for tiac in replies ; ni puil me a^ 50I leAc. TIa 
tiac bpuil ? I am not going with you. Are you not? 

tlAc bpuil bpeAC pAn AbAiun uac mbéi"ó Ann do túáIa, that there is 
not a trout in the river that will not be in your bag ; uac "0^15 
le -oume, that a person cannot. 

ru\p bpiu a -OUÓ3A1I, that it would not be worth while to lift (or 
bag) them. 

neApu, m., yen. nipu, (1) strength, force, power, (2) plenty. When 
this word is used with a secondary meaning, it is indeclinable : 
t)i neApu acu peo x)A n*oíol A15 pÁi"OÍn, Paidin had plenty of 
these for sale ^or on sale) ; ni \\<\b neApu A5Am Aip, I could 
not help it ; ni p^b mopAn neApu a^aui Aip, I cuuld not well 
help it. 

TleAÚAncAÍ pi. of nix), a thing. The singular form nvó is rarely used 
in modern Irish, put) being the popular word. 

tleul, ni., yen. id., pi. neuluAÍ, (l)a cloud, (2) a nap, a wink, a short 
sleep — probably because when we sleep there is a cloud of dark- 
ness over us. 

1I15: ni5 me nA cupAÍ A$up n,\ CApAin, I washed the cups and 
saucers. 

Tii^e : a tiDKMt) pouA An UAe a nii;e, after washing the tea-pot. 

TI151TU, I wash ; mjue, washed. 

tlim, /. (jtn. mme, poison. 

nop, a habit, custom, manner : Aip nop -oume, after the manner of a 

person. 
nuAip ( = aji u Aip), when, 
numbpel {pr. num-brell'), m., gen. id., an umbrella. 

Ó, since, because, as, from. 

ObAip,/. (jtn. oibpe, pi. oibpeACA, a work, work. 

OcpAp, m., yen. ocpAip, hunger. 

OjAnAC, m., yen. osauaij, pi. id., a youth, a lad : m'o^AnAC, my 

lad, my bucko ; ip uú An u-o5AnAc ceApu ! you are the right 

lad ! what a prime boy you are ! 106 VOCABULARY. 

0\-óce,J., yen. id., pi. oróceAnní, a night, night. 

OtfteAT), /., indecl., amount, as much: ca ftAb oifieAt) Aifisfo a^aiti 
A^uf, I had not as much money as ; ctnjt re An otfieAT) rm 
peifi^e ojim, it (or he) angered me so much ; A^ur- bi otfteA-o 
•oeipfte ojtm, and I was in such a hurry ; A3 z&b&wc oifteA-o 
tiubAilt ua te bjiA-OAn, giving as much tail (power) as a salmon. 

Otnxi, on it, on her: ní pvnl oijití acc au "oeic A^vif ré pi^ne, it is 
only ten and sixpence. 

Ót, drink : ol leAc ! drink on ! ól teAu T)o euro bjtACAin Ann rm ! 
Go on there, and take your stirabout ! níojt ót me AftiAtu CAe 
ni b'f eÁfift, I never drank better tea. 

Otc, bad, niop meAf a, worse. 

Ófi, m., yen. 01 ft, gold, : ir j?iú ófi iú, you are worth gold. 

ÓftlAc, m.j yen. ÓJ1IA13, pi. id., an inch. 

pAfoijiin, m., yen. id., a rosary, a pair of beads. 

pÁtiAÍ, m., yen. id., a lusty fellow : pÁnAÍ b|tic, a fine, plump trout. 

peÁpeAft nuAróeAccA, m., a newspaper. 

péiru, /., gen. péirue,^. péiruí, a serpent, a monster, a huge worm ; 

a monster eel. 
piAti,y'., gen. peine, pi. piAnuAÍ, a pain : 50 |tAib ptAti Ann t>o bot5 

50 ceAnn mior-A ! may you have a pain in your belly for a 

month ! 
ptbeAji, m., gen. pibi|t, pepper, 
ptttioc, m. gen. pittic, [sometimes /'., gen. pitlice], a rush net; 

f itf tnnre juji mAit An jitro ptttioc, I fancy a pillioc would be a 

good thing, 
piocuthji, m. a picture: bu-o -óeAr An piocuínft me An IÁ-a"oaí, I 

was a nice picture yon day. 
piopA, m., gen. id., pi. píopAÍ, a pipe ; a small bridge. 
pirteo5AÍ, superstition, incantations. 

ptAnnuAit : 5U|t ptAnncAit me me-f ém, till I planted myself. 
ptéAf5A-ó : A3 ptéAf^AX), bursting. 

pteiriúft, m., gen. pleipujtA and ptéipúifi, pleasure, amusement, 
ptófo,/., gen. ptóroe, plague, botheration : ptóro oftc ! a plague on 

you ! confound you ! ptóro ríojitiuró aiji -oo poji ! an eternal 

plague on your tribe ! 
pócA, m., gen. id., pi. pócAÍ, a pocket. VOCABULARY. 107 

poll, m. y gen. ptutt, pi. id., a hole, a pool. 

pottcA, holed, perforated, riddled, stuck. 

pófi, m., gen. póiji, seed, breed, tribe; te potiAT>, to breed, for 

breeding, 
pop ca : Air-3eAt) An portA, the marriage monej r . 
pocA, m.. gen. id., pi. pouAÍ, a pot : pouA An uAe, the teapot ; pouA 

CAe = (l) a teapot, (2) a pot of tea. 
pr-eAb, tn., gen. id., pi. ppeAbAnnAÍ, a rise, a jump; a$ pfieAbA-o 

Am ac Af An leAbAi-ó, jumping out of the bed. 
pjieAbA-OAij : A3 pjieAbA-oAii;, hopping, bouncing. 
pjtéACAn, in., gen. said pi. pjteACAin, a crow. 
pjiéAUA, m., a potato ; pi. pjiéAUAÍ. 
pftiorunoift, m., gen. pniorunofiA, a prisoner, 
pintt, gen. smd pi. of pott, a hole, a pool, 
pumnte, m., gen. id., pi. pumnci, a point (of argument). 
puncA, m., a pound ; pi. puncAÍ, but punuA after a numeral ; 

coinieA-o nA punuAi, mind the pounds ; CÚ13 punuA, five pound(s). 

tlAb, was : rm a jia5 a^atu Ai|t a f on, that is all I had for it ; a jiAb 
eiueo^AÍ onxú, on which were wings, that had wings ; ni p&b 
me acu, I was only; ní j\a5 ionncti acc 3eAto3AÍ, they were 
only paltry pinkeens ; ni jiAb A3ATU te jol.M fgoite, I had 
not to go to school ; a fu\b Ann mo tÁmA, all that was in my 
hands ; ni |ia5 a bp at> 50, it was not long till ; ni fiAb Ann acc 
50 fiAbmui-o AbutuA, we were just barely able ; 50 jiAb piAn 
Ann -oo bot^, may you have a pain in your belly ; 50 -pAb mAit 
A3AC ! thank you ! 

UÁbAittij : bi me A3 -pÁbAittiJ, I was raving, dreaming. 

rtAbmui-o : ni jiAbmuix), we were not. 

Raca-ó : aiji ev>3tA 30 jiaca-o re a stnt, lest it might go to boil ; 
ca |tAgAT) cof m unncAit, my uncle would not go the length of 
his toe. 

Uacai-ó me (pr. jiAhim me), I shall go ; -jiacaix) tnÁifie (pr. rahee 
lYlÁine). The future ending, 1-0 or aix>, is pronounced short 
before the unemphatic pronouns me, zú, re, ri, rmn, r 1b, riA"o 
— me (nom. case) and re should not be written mé, ré in com- 
position except when we wish to bring out the long sound of 
a preceding verbal termination, which is exceedingly rare. 

RACAinn rior a coir nA h-AbnA, I would go down beside the river. 108 VOCABULARY, 

RACArrmiT) : ca'u Áiu a fiACArrmiT)? where shall we go 

HÁX) : A3 jiÁ-ó, saying ; a ftA-o, to say. 

RAiue, exhausted, run out, spent. 

UATÚA-fi, thick, fat ; níor- fiArhfiA, niof jiAirhfte, thicker, fatter ; 

co tiArhAfi te "oo tÁific, as thick as your leg. 
UAnnAT) : teif tia bjiic a fiArmA-o, to divide the trout. 
UÁf a, m. a race, a run ; pi. ftÁf aí. 
Raúai-ó : bí f e A5 tiAt<MT>, he was running, 
tléi-ó : co |téix> te ^eAÍog, as easily as a jinkeen ; bpuit cú fiéi"ó P 

are you ready? -jnune me |iéi"ó, I got ready; a 5 -oeÁnA-ó fiéix), 

making or getting ready. 

rtéifi : néiji mAji uix)im, according to what I see, from what I can see ; 
a -péiji, last night. 

Uéiciv>5A-ó : a rmiAX) mo fiuAim a ftéiuiujAT), after arranging my line. 

Uiaccaíiac, necessary, needful, required. 

tti5> m -> il en > id-> pl- t t1 5^ e > a king ; 50 motcAji An R15 ! God be 
praised ! glory be to God ! j?40i 'n K15, under God, under heaven ; 
|H5-b|tA-OAn, a royal (or splendid) salmon. 

rtigeArriAiL, kingly, splendid, royal. Distinguish between 
fn^eAmAit and |H5*oa (or -jho^-oa) : both practically have the 
same meaning, the only difference being that fiij;eArriAit refers 
to the intrinsic, while jti^-oA ipoints to the extrinsic quality or 
value ; for example, a royal college is cAÍAifoe jh^tm, not 
CAÍAifoe jiiJeAmAit, unless we wish to convey that it is a 
splendid college, one fit for a kin;/. 

Ui5inne : jiijinn, tough; niof jiijinne, tougher. 

Uinne, made, did ; a fiinne f e, that he made. 

rtinneAT), was made, was done : fiinneA-ó ÁifineAl móft, there was a 
big airneal (or sitting up) made, i.e., they sat up very late. 

Uinnce pA"OA, a species of Irish reel. 

Uinnmui-o, we made, we did. 

Rit An Am a, during the time, all the while 

RÓ5 (pr. 6 like in adorn), a row : A5 ueipemc tk\ ^05 -oe ^iacía, 
showing two rows of teeth. 

Uoirhe, before, before him, before it ; ^oirhpí, before her, it. 

rtórriAji me, I delved, I dug. 

Uór-CA, roasted : pjtéAUA jiópcA, a roasted potato. 

RotA, hi., gen. id., pi. jiotAÍ, a wheel, a fishing reel. VOCABULARY. 109 

Roía\\, m., gen. fioÚAifi, a bicycle. 

Uua-ó, red, red-haired. 

■R.UA13 : Ú115 re 1111A15 eite, he made another rush (charge). 

ftiiAi5rm-o, we chased, we rumbled ; a favourite method of catching 
trout in small rivers and brooks is by rumbling, e.g., one man 
sets his bag net in a narrow part of the stream while another 
goes into the stream, higher up, with a long stick or pole and 
chases (by means of rumbling) the trout down into the net ; 
hence the word finAi^im means (] \ put to flight, T rottt, 
2) I chase, (3) I rumble. 

tin Aim,/, gen. jiuAime, a fishing line; properly speaking, jiuAim is 
horse hair, that is, hair taken from a horse's tail, with which 
most fishing lines were formerly made. 

ttuAim ceAfUAÍA, a casting line. 

nubAtl, m., gen. jtubAill, pi. id., a tail ; A15 n-A fiubAll, at his tail. 

niro, m., gen. funx), pi. jiu"oaí, a thing: a 5 atuajic aiji tia jiu-oaí 
beA^A, looking at the little ones ; fivm aiji bit -oe'n rfeojir, 
anything of the kind ; biro é rm An jivm aji mAit liom, that 
was what I liked ; jivm inueAcu, something ; A^uf fiu-o eite, 
and another thing, and besides. 

Uuj : -pus me aiji mo ftAiu, I caught (or took) my rod ; niiAiji a 
jiuj re Ai|i Án -oúbAn, when he caught the hook ; jiuj; Aip An 
ct>iteoi5, caught the fry. 

Ruit (sometimes written ftit) run : time fiof nA cir-ueAnAit;e, run 
down to the kitchen ; -pine ua y umneoi^e, run to the window. 

Uvnbin, //i., a ribbon ; ua jiuibmi, in ribbons. 

SÁbAil : a fÁbAit mé, that saved me ; 50 rÁbAiti"ó *Oia mé t God 

save me ! aiji fon mo fÁbAit, for saving me. 
Sac, m., gen. f 111c, pi. fine, a sack : f ac mme, a sack of meal. 
SAilteAT) ^*a n"oiAix) a fAitteAT), after salting it. 
SÁ1Ú, sufficiency, fill : mo pÁic, my fill ; ftpvut cunrme ajau ? CÁ 

mo fÁit. Do you remember ? I do, well. 
SAiteAc, J»., yen. and />/. fAiti§ and reiti^, a vessel. 
SÁiúim, I stab, thrust, stick : -pÁit me An cuit> eite acú Ar\n mo 

pócA, I stuck the rest of them in my pocket. 
SaIac, dirty, nasty, níop p AtAi^e, dirtier. 
SAÍAnn (jpr. fotAnn), m., gen. pAÍAmn, salt. 110 VOCABULARY. 

SAtoóAmn : ca pÁloÓAinn, I would not dirt}\ 
SArhApcAn {pr. pAepcAn). m.. a primrose. 

SAmnAp {pr. vowels like those in brown ass), a disgusting taste, 
something to cause one to vomit : cuippeA-ó p e pArhnAp Aip An 
■oi-dbAilL, it would give the devil the jaundice. 
SAmpA*o, m., gen. p ArhpAiT), pi. id., a summer. 

SaoJaI, m., gen. pAO^Ail, pi. paoIjaLuaí, (1) the living world, 
(2) the span of life : riitnppeA-o pe An pAO^At móp, he would 
kill the whole world ; CÁ píop A15 An cpAo^Al opm ! By all 
that is good and holy. SA03AL pÁDA 50 bpA5Ai-ó uú ! long life 
to you ! 
SAOúpuig : níop pAocpui5 me ApiArh Aip^eAt) co pupupc, I never 

earned money so easily. 
SÁpmgúe : comAip a beit pÁpni^úe, nearly exhausted, nearty 

played out. 
SÁpuigim, I satisfy, I please. 
SÁpuJA'ó : te nA pApu^AX), to please him ; ní cAbAppmn oipeAT) 

■oe pÁpti^AX) "oó, I would not satisf}^ him. 
SeAcc, seven ; mo peAcc mAllAcu, my seven-fold curse. 
SeAcuAm,/., gen peAccAme, pi., peAcuAmi, a week ; An rpeAccAm 

peo cu5Ainn, next week ; An upeAccAm peo ÚApu, last week. 
SeA*ó ( = ip eA-ó), yes ; ní peAT>, no — pronounce shah, ni hah. 
SeAn, old, niop pme, older ; peAn bpirze, an old trousers. 
SeAnbeAn, /., gen. peAnmnA, pi. id., an old woman. We often hear 
peAnbeAn as gen. and affected as if mas., bposA An rpeAnbeAn, 
the old woman's shoes. 
SeAn buACAitt : An peAn buAOAitl, the old boy, the devil. 
SeAn ceAnn : pÁ£ An peAn ceAnn pern, leave the old one itself-, 

leave even the old one. 
SeAn-cAmnu, /., gen. peAn cAmnzre, old chat. 
SeAn-ceAnncA, old-fashioned, precocious. 

SeAn-oume {pr. peAnnvnne), m., gen. id., pi. peAn-oumi {pr. peAn- 
nuini), an old man. SeAn"oume does not mean an old person, 
much less an old woman. But peAn -oume (two words and 
■o pronounced) = an old person (male or female). The plural of 
peAn "oume is peAn "OAomi. 
SeAnj, lean, thin : niop peAn$A, leaner, thinner ; Aip botj peAn£, 
on an empty stomach. VOCABULARY. Ill 

Sean-fiAx), m., gen. id., pi. peAn-ftÁi'óue, a proverb. 

SeApib, sour, bitter ; niop p eipbe and niop peaftOA, more bitter ; 

cÁjifi f eAnb, a sour grin. 
Sear- aó : bi f e ua peApAO, he was standing ; ■o ? éi|ii5 p e tia peAp«.\-o, 

he stood up ; bi me mo p e^p aó, I was standing. 
Séi-oim, I blow ; A3 péioeA-ó. blowing. 
Seo x)uic ! here ! here's for you ! peo, peo ! come, come ! 
Seofiu. m., gen. peoipr, kind, species: acad psApAipe eile oe mo 

p eopu, every other youngster like me. 
SepeAn, emphatic form of pe, he. 
SSApAifie, m., g. id., pi. p5ApAi|ti, a sprout of a chap, a bouncing 

fellow, a youngster ; acati psApAifte eile oe mo peopc, every 

other youngster like me. 
S£4it,/.j gen. psÁile, pi. id., a shadow, a shade. 
S5AIPU15 : p5Aittcim, I call ; a$ pSAipuiJ, calling ; cij Uac pjAip- 

U15 opm, you can call to me. 
S^aIIua, scalded, miserable, paltry. 
S3A0IAÓ : a P5A0IAÓ, to loose, to untie. 
S5Áftftui5eAc, terrifying, terrible. 
SjeADA, pi. of pjeAn, /., gen. pseme, a knife. The eA in p^eAn, 

pjeAnA, is obscure and pronounced somewhat like the i in skin. 

the other stereotyped spelling, P5i^n, pgiAnA, should not be 

encouraged. 
SseAt,/., gen. pseite, a white-thorn, a hawthorn. Also written 

P5eAC, gen. p^eice : ctoióe pjeAÚ (not p^eite), a hedge, i.e., a 

fence of hawthorn bushes. 
S^eut, m.y gen. p^éit, pL pjeutuAÍ, a story : le p^eul pa-oa a 

•óeÁUAÓ 5Aipix), to make a long story short. 
S$eutA, 77i., indec, a message, a word ■ cmp pe pjeulA Annpopm, he 

sent me word, he sent for me. 
Sjilmn, /., gen. and pi. p^ilne, a shilling. 
SjiobAÓ, was snatched, plucked. 
SjiobtA : ac An puo p^iobÚA p^uAbcA, everything in apple-pie 

order, everything as neat as a new pin. 
S51UP me riA pjeAtiA, I cleaned (scoured) the knives. 
S51UHAÓ: A5 psiupAÓ. scouring, cleaning. 
S5UÁUA, m.,gen. id., pi. pjtÁUAÍ, a slate : reAc pstÁrAÍ, a slate house. 112 VOCABULARY. 

S^oit, /., gen. rgoite, pi. fgotcACA, a school : Ajt An r^oit, at 
school ; cuifieAT) ua f^oite me, I was sent to school. 

S^oitu : 511 n tubAifi jujt r^oitc An rreAnbeAn, till the old woman 
was near splitting ; 45 f^oitueAX), splitting. 

S^oitupeA téir tiA 5Á1P5, you would split with the laughing. 

S^óji, m., a score : aiji r^ofi Afi bit, at all events. 

Ssfuor "DeAfi^, red destruction ; a regular slaughter. 

S5pr ce : -oeÁn t»o r^pp^ rest yourself; CAitpeAmm-o f^n'fre 
be^s a tAbAinx t>ó, we must give him a little rest. 

S^juAb, /., gen. r^uAibe, pi. r^uAbA, a besom, a broom. 

S5UAbtA, swept: f^iobcA f^uAbtA, trimmed and swept, as neat as 
a new pin. 

SiAbAT) -oe'n cAjifiAic é, it was swept off the rock. 

SiAbj?Ai-óe AtnAc f a cr jiut me, I would be swept out into the stream. 

SiAji, over (provided the direction is towards the west). 

Sip'n cocAm, a stalk of straw, a blade of straw. 

Sit pAT) 3\ifi ri05Ai"ó, they thought it was a weasel ; nior ni^inne 

ua fit me, tougher than I thought. 
SiteAnn SeA^An nAc "01:15 te "oume aiji bit iAr3Ai|teACU a -óeÁnAT) 

acc é-fém, John thinks that nobody can fish but himself ; An 

f íteAnn cú ? do you think ? do you imagine ? 
Siteos,/., gen. r iteoi^e, pi. pteojAi, a spittle. 
SitpeA, you would think, one would imagine. 
Sitpnnre 5Ufi mAit An fitm pittioc, / think a pillioc would be 

a good thing. 
Siti'oe, m., gen. id., pi., pli-oi, a snail. 
Sitim, I think, I imagine, I fancy. 
Smn, we ; pnne, we ; pnn-pém, ourselves. 
Sinn, stretch, draw out, extend ; ^ínn teAC ! be off with you ! 
SínneA-ó : A^ur -oa p'nneAX) Annfojim-fém, and handing it to myself. 
Sínnmm-o pnn-pém, we stretched ourselves. 
Sinnce, stretched, extended. 
Sioc : ni tuj ofim An poc nA An peAfipn, I hate that man as I hate 

the devil ; r iocAn is the popular word for frost, poc being used 

principally as verb ; cÁ r e a 5 poc, it is freezing ; in the above 

expression, however, r iocau would not do. 
SÍ05AIT), m., gen. id., a weasel. VOCABULARY. 113 

S1OTTIA1X) ( = ip ioitiai-6~ : fiom<M-ó u^ip, many a time ; pomai-ó 

ÁpcuJA-ó, many a change; piorru\i-ó cúpp*.\ be^5 5pinn, many a 

funny little joke. 
Siopa, m., gtn. id., a .shop. 

Si op, continual, everlasting : le pi op pei^5, with pure anger. 
Síoppui"ó, eternal : ptóiT) píoppui-ó, an eternal plague. 
Siop, down : piop liom, down I go ; p iop leip , down he goes ; piop- 

^■oaí, down yonder ; cuip piop ueine, put on a tire ; cuip piop 

■An ceuet, put on the pot. 
Sife, the empliatic form of pi, she. 

S1C-5Á1P13 : 45 T^-É^V^ laughing mockingly ; giggling. 
S1U041I, walk, come : piubdit te^u ! come along ! piub<\iLi5i-ó lib ! 

come (ye) along ! rm^ip a p iubdit fe, when he walked, advanced, 

proceeded. 
SiubAilpinn, I would walk, advance. 
Siubóili5i-ó lib ! come along! (pi.) 
SiubóitmuiT) linn, we walked on. 
Siub^l : ^ip piub^l lev\c ! away you go ! aiji p iubdL liom, away I 

go ; 4ifi pub^t da b^ile leif, away he goes home ; p U4ip pe 

Aifi fm&dt, he got away ; 45 piub^t liom-péin, walking with 

myself, i.e., walking alone. 
Siuc|iA, m.. fjtn. id.., sugar. 
SIau, /., gen., pt^iue, a rod, a yard ; cupl^ tUau, a few yards ; 

f Iau 30 teit ; a yard and a half. 
SlAC-iAf5Ai|teAcuA,/., gen. id., a fishing-rod. 
SteamAin, slippery ; plíocÚA pteAtriAin, sleek and slippery. 
SlusfAi-ó fí tú, she will swallow you ; Le mo plu^X), to swallow 

me ; plu^tA, swallowed. 
SlupApnAis-ptApApruMJ, flip-flapping. 
SmAOinjim, I think, ponder, meditate ; 45 pmAOiciusA-o m-Afi peo 

■oatti, <*as I was thus pondering ; 51^1 mupsAit me Ap mo 

pm^oiuijte, till I awoke from my meditations ; acau uAip a 

pmAOicéoc-Ainn, every time I thought, every time I would think. 
SmiT), a jot, a breath of wind ; -óeAmAn prm-o bpéi$e Ann, the deuce 

a lie in it ; ní béix> prmx) Aift mAToin A^Ainn, we won't have a 

breath (of wind) in the morning. 
Sn-dtA-o, /., yen. pnAtA-me, pi. pnAÚA-OAÍ, a needle ; pnAÚAT) rhóp or 

pnAtxVO 5^pb, a large or coarse needle ; pnAtAT) rhin, a fine needle. 

I 114 VOCABULARY. 

Sníom, a 5 rníorh, spinning. 

Soc, m., gen. foic and roc a, pi. rocA, a snout. 

Socaifi, easy, quiet, calm : 30 rocAifi teAU ! easy with you ! gently ! 

Socnu^A-ó : a rmiAi-o f ocjiu^a-ó, after settling. 

Soc|i«i5im, I steady, I settle down, I fix, I become quiet. 

Soittfe, m., rplAnnc roittpe, a flash of lightning, a thunderbolt. 

Soillriu^A-o : A5 roitLriuJA-ó, shining. 

Som : ó fom, since ; pA-o ó fom, long ago, of old, in ancient times; 

ua r e nA 5^f ú}\ triAit ó f oin, he is a good boy (ever) since. 
SomeAnuA, simple, soft, innocent. 
Soiji, over (if the direction is towards the east) : at pin auiac poiji 

50 x)ui'n gubAn, from that right over to the Guban. 
Son, sake : Aip "oo p on, for your sake ; pm a pAb AjAm Aip a pon, 

that is all I had for it. 
SojinuijA-o, 7)i., gen. poppui^te, observation: niop cin|i mire puim 

nA póppu^A-ó mncí, I did not heed her in the least ; ré An ceA"o 

|\vix) Aft cuifi me poppujA-o Ann, the first thing that attracted 

my attention was. 
Sóppuis pé, he observed, he remarked. 
SójtfUJi^eAC, remarkable, wonderful ; iAp$Aipe poppin^eAC a bi 

Ann SeA5An, John was a wonderful fisherman. 
SpÁt),/., gen. ppÁi-oe, pi. p pÁT)AÍ, a spade. 
SpADAnuA, sluggish, slow, lazy. 
SpÁ^, /., gen. ypÁ^e,pl. fpÁ$A, a big, flabby foot. 
SpAirceAjiAcc ; a$ ppAipueApAcu, sauntering. 
SpAjiAn, m., gen. ppApAm,^?Z. id., a purse. 
Spéi|i,y., gen. ppéipe, pi. fpéi|icí, ppéipí and ppéApcA, a sky; ni 

pvnt, p ior A^Am pAoi'n ppéip, I doirt know under heaven ; uÁ 

ppéiptí An tAe Ann, it is clear daylight. 
SpeirealuA: 50 ppeipeAÍCA beAn n«A*ó, especially a red haired 

woman. 
SplAnnc, /., gen. pplAmnce, pi. p plAnncA, rptAnncACA, a spark, a 

thunderbolt ; p plAnnc p 01 tire, a spark or flash of lightening, a 

thunderbolt ; pit p í nAC pAb p plAnnc A^Am, she thought I had 

not a spark of sense. 
SpucAp, m., gen. ppuuAip, trepidation, confused hurry. 
SjiAt, in., gen. p \\aía, pi. ppAÚAnnAÍ, flat meadow land on either side 

of a river, a holm : An SpAt CAm, the Crooked Holm. VOCABULARY. 115 

Spuú, m., gen. ffiotd, a current, a stream. 
Sput^n, m., gtn. ppuÚAm, p?. id., a brook. 
Suacad, ///., gen. fCAOAiti, a block, a .stump, an old root : puACAn 

jitjif, a block of fir. 
Scat), w. 3 gen.fKAtX), rust (in horses): £L^c pe An pcA-o, he took the 

rust, he got sulky. 
ScADAim, 1 stop, desist : níop puA-o me, I did not stop ; 311-ft ccnp 

■oúmn pcA-o, that we should stop (leave off )j puA-omuit), we 

stopped, ceased, left off. 
ScAT)Aipe {pr. pcAepe), m. } gen. id., pL puA"ÓAipí, a stairs : cuavó fe 

puAp ^n puA-ó.Mp e, he went up the stairs. 
See Alt at> : ci fe a 5 pceAÍtA-ó, it is pouring. 
Sci«jlb ■*., gen. pciAitt, jrf. pciAlluAi, a slice, a steak, a stripe. 
StiAltuA. torn, rent, Btriped. 
ScócaiJ, pi. of pcócAc, //i., a young man, a youth : bi-óe.\x) cuid -oe 

fi4 pcócAii; eile -oa caúa-ó puAp leif, ^oiiie of the other b 

used to be casting it up to him. 
Sep acaiIc : -oa pup aúaiIu, hauling him, it. 
Sep ocAim, I tear, I rend ; n^\ pcpocA-ó An meAnAc ApAm, that my 

bowels were not torn out ; a pcpócpAX) An -oomAn, that would 

tear the whole world ; pepoe teAU, a CAitleAc ! fire away, my 

hearty ! tear away, my lad ! uÁ mo cóua ptpócxA, my coat is 

torn. 

Scu^mA: 30 pcuAmA puui-oeApAc, cleverly and carefully. 

Scui-oeApAC, studious, careful. 

SuAimneAC, peaceful, tranquil. 

SuAirhneAp, m., gen. puAimmp, peace, ease, tranquility : Aip mo 
puAirhneAp, at my ease. 

Suap-at)aí ; up yonder, above yonder. 

Suit) : pint) me piop, I sat down. 

Suix>e : An bpuAc a p^b me mo pui-oe Aip, the bank on which I was 

sitting ; bi do puvóe ! up with you ! rise ! 
Sui-ómvn-o piop, we sat down. 
Suit,/., gen. puiLe, pi. put a and puite, an -up a -óá fóit 

\iip5e, and his two eyes in the water, i.e., and he staring into the 

water. 
Sunn,/., heed ; niop cuip rrnpe puim nA póppu^AX) mntí, I did not 

heed her in the lea-:. 116 VOCABULAKY. 

SvnpeAfi, rn. } gen. rtnpeAfiA, a supper. 

Sul, before: acu rut a bpuAiji piA"o fAX> tiom, but before they got 
as far as me ; rut Afi pÁ^ me, before I left ; rut a -oeACAmuix) a 
tuii;e, before we went to bed ; fuU pAt p ior A^Am, before I 
knew ; rut a •ocoipjmi'o, before we begin ; -put a nx>eAnAim 
reo, before I do this ; rut Aft tiuncuig re, before he turned. 

Sutu, m., (/era. ruitu, gusto, pleasure : $An rutc, insipid, without 
pleasure. 

SumACAn, m., a lusty fellow. 

CAbAiji, give ; ua CAbAi|i Aiffo Aijt, don't heed (or believe) him. 
CAOAitif eA-ó (or uAbA|tpAT)) : 50 -ouAbAijipeA-ó rí iA|t|iAi"ó onm, that 

she would attack me. 
CAbAifirmn (or uAbAftfAmn) : ni cAbAinrmn oifieAT) t>e f Árui;A"ó -o©, 

I would not satisfy him. 
CAOAi-pim (or CADAftAim) ; ni tAbAijum Ái-|ro, I don't heed. 
CAOAifiu : ia"o a ÚAbAifiu, to take them ; a cAbAijiu -oó = í a tAOAinx 

T)ó = to give it to him; A5 UAbAinx rAi-oeAft mAfi, observing 

how, noticing how ; A5 UAbAinu m' A5Ai"óe aiji, making for, 

facing for. 
CÁbtA, m., gen. id., pi., uÁbtAÍ, a table. 
Cacua-ó : te ha úaccax), to choke him. 
CAcuAun An c-uirge ia*o, the water chokes them. 
ÚA1U1C : nuAiji a ÚA1U1C re Ann mo ceAnn atúajic AfueAc, when I 

took it into my head to look in ; co rAiciteAC Af ÚAimc tiom, 

as cautious as I could; 30 -oé'n mí-Á'ó a ÚAimc oyc ? what 

misfortune came over you ? 
CÁi-jineAc, m., gen. ■cÁifimg, thunder. 
CAice, excellent, tip-top. 
CAiueAn, pleased : ^ufi cAiceAn mo cocAifieAcc teir, that my 

cooking pleased him. 
CAicneAf: 50 "oe mAji ÚAiuneAf An CAe teAu ? how does the tea 

please you ? 
CAtt, beyond : Aifi An cAoib tAtt, on the far side. 
CAmAtt, m., gen. CAtnAitt, a while. 
CAnAic, saw : cauaic me bfiA*OAn, I saw a salmon. 
CAUAiceAf "OAm, methought, it seemed to me. VOCABULARY. 117 

CAob b'f iof, below, on the lower side ; te uAob mo óeAnn-r a, com- 
pared with mine ; a "ouaoib nA n5eAtos, as for the fry ; UAob 
Afflviij A^ur CAob Afu\ji5, outside and inside. 

CAom, in., a fit, an attack : CAom "oe'n "oéi"oeA"ó, an attack of tooth- 
ache ; uAom cAomue, a fit of crying. 

CApAi-o, quick ; 50 UApAix), quickly ; A5 cuft 0|im 50 UApAix), dress- 
ing (myself) quickly. 

C Aft Am, past me, over me. 

CAfiAir, over him, over it. 

CAftb, m., gen. and^j>/. cui^b, a bull. 

CajiIa, it happened, it chanced : mqi ÚAjttA T>Am, as it happened 
to me ; ó úajiLa 50 bpuil re, as he is, seeing that he is ; nuAiji 
a -o'mnif me -ouice m&\\ ÚAfttA -oatú, when I related to her 
what happened me. 

UÁfinocuA, naked, stripped. 

CAfiftAinn : cAft ÚAfi-fiAinn re atiaI, lie did not halt (draw breath). 

CAfijiAinc : A5 uAftjiAinc, pulling ; -oa CAnjtAinu, pulling him ; A5 
uAjijtAinc Aifi, approaching him ; Ajur me A5 uAjiftAmu nA 
h-AbnA, and I approaching the river. 

CAjiftAinceAji : mÁ ÚAtifiAinueAji é, if it is drawn. 

CAjitineocAT) : 50 -ocAfijineocA-ó re ai|\ ati mit rm, that he would 
approach (or make for) that honey. 

CAfijineocAi-óe : tubAiji 50 -ouA|i|ineocAi-óe me-£éin A^tif í-pém, 
myself and itself were ver} T near being pulled. 

Cajic Ai|i ACAn UAOib, round on every side ; tAftu p a "ouAob "oiom, 
round about me. 

CeAcu : A5 ueAcr, coming ; A5 ueAcc íia bAite "OAm-f éin, on 
myself coming home. 

CéA5AT> : a 5 uéA^A-ó, warming, heating, boiling ; -oa "oueA^A-o, 
warming them ; being warmed. 

CeAn^Ai"ó,/. gen. id. a tongue, language, speech. Also ueAn^A, gen. 
id. and ceAn^An, which is used for the most part in poetry. 

CeAnn, tight, firm, strong ; 50 ceAnn ueiu, unstintedly ; te ueAnn 
AÚAif, with the dint of gladness ; A^uf é aiji ueAnn a ctufip 
A5 cujt -oeire Ai|t flAir, and he fixing a rod with all his might, 

CeAnn, ueAnn, a unncAil ! tighten, tighten (or press, press), uncle ! 

CeAnn a-ó : A5 ueAnn ax> Aifi, tightening upon him, pressing or forcing 
him. 118 VOCABULARY. 

Céi*óim, I go ; mA úéiTMm Ann ropAij;, if I advance. 

CéiT>miT> : rut a ■ouéiT)miT), before we go. 

Ceini,y., gen. ueme-AX), pi. ceince, a fire. 

Cemí-*óeAfi3, fiery red. 

Ceir emu : A3 reiremc, showing ; te reiremc, to show. 

Ci"óim, I see : mA ci"ó rí iú, if she sees you. 

CireAf : n«Ai|i a uif eAf cú, when you see. 

Cirmn : cé nrmn jiomAm acc, who should I see before me but. 

C13, it comes (impersonal) = £13 tiom, it comes with me, it comes 

easy forme, i.e., I can; C15 tmn bfieiú ofitu, we can catch them ; 

30 "OU13 nif5e-beACA a bAmu, that whiskey can be extracted ; 

nAc "OC15 te -onme, that a person cannot. 

Ú1I/Ó13 ! halloo ! 

dnn, sick ; niop umne, sicker. 

C10CAX), tiocAT) tiom, it would come (easy) with me, i.e., I could : 30 

•oui 30 "OC10CA-Ó tiom, till I could ; tiocAX) teAC a peiceAt, } T ou 

could see ; tiocAX) teAU t>o Viaua a cjiocat) aiji, } t ou could hang 

your hat on it; a "ouiocat) a "oeAnAT), that it could be done. 
C10CAIX), will come. 
CiocAmn : biix) nntiic nAc "OUiocAmn nA bAite, many a time I would 

not come home. 
Cijiim, dry ; nior cifiime, drier. 

dum : rm a tium a 3C0mnui"óe, that is his tune always. 
CmncA : A3*ir iat> A3 uivmuA,and they turning ; *oa tmncA, turning 

him. [The iu is short]. 
CitmcocA, you would turn. 
Cmnuui3 re, he turned: rut aji tmnutn3 re, before he turned. 

[The m is pr. short hunzuii^]. 
Cmt, thick, close, quick : co ciuc teir An f enn, as thick as midges. 

co nut Af tAimc tiom, as quickly as I could. 
CobACA, m., gen. id., tobacco. 
CobAnn, sudden : 50 robAnn, suddenly. 
CobAfi, m., gen. cobAifi,_pZ. trobfiACA, a well. 
CocAinu : A3 cocAirx, winding, rolling. 
C03, lift ; CÓ3 me é, I lifted it, I took him ; C03 teAU Af m' 

AmA|tc é ! take it away out of my sight ! t>a -ocÓ3rAinn mo 

f útA Airci, if I stopped looking at her. VOCABULARY. 119 

CÓ5A1I : 05 uó^Ait a cinn, raising his head ; tiAfi bpm a -ouó^aiI, 

that the3 T were not worth lifting. 
CÓ5P at) : cé ÚÓ5PAT) An ceAT) b|teAc, who would take the first trout. 
CÓ5F Ainn : "oa "ouó^^Amn mo f úIa Airui, if I stopped looking at her. 
Coil,/., gen. uoIa, the will, a wish ; rrxvr- é T)o toil é {pr. rapidly 

as if written, mAire-oo úoite), if yon like, if 3^011 wish ; le do 

toil, if yon please, please. 
Com, /., gen. róna, a bottom, rump ; aiji coin ah ptntt, on the 

bottom of the pool ; nA f ui*oe aiji a torn, sitting on his nether 

extremity. 
Coijic ; "o'éiiti^ An uoinx món "oub, the huge, black bulk arose ; the 

big, black thing aroáe ; cuifi me riop coinu bfiéAÍ; uemeA-ó, I 

put on a fine lump of a fire. 
CoireocAmuix>, we shall commence. 
Coip5 r e, he commenced. 
CoirijmiT) (or toir i^min-o), we commenced. 
Coiu "oe'n piopA, a smoke of the pipe. 
Com, m., gen. uuim,ji/. id., a bush. 

Cof A13 ; a 5 ceAcu Ann uof A15 T>Am, on my coming forward. 
Cof u : bi t)o toru ! hold yonr tongue ! 
CtiÁécAit : a 5 ufiÁccAit Ai|t, referring to, mentioning ; nA rfiÁcuAit 

Aiji bjtADAn, than to speak about a salmon. 

CfiA-ÓAn (pr. cjiAen), m., gen. ufiAx>Ain, a corn-crake. 

C-fAAÚnónA, m., gen. id., an evening: -ojiaúa An ujtAÚnónA, towards 

evening. 
CjiimA-o, third: An u|n'mAX) tub, the third egg. 
CfnubtoiT) (m short), /., gen. ufiiubtoi-oe, trouble, difficulty. 
CftocAifi, /., gen. cjiocAifie, mercy, compassion. 
Cjio-oa, gen. of ujun-o, /., fighting, fight, a fight ; nAc \\ao ponn cjio"oa 

Ai|t, that he was not in a fighting mood. 
Z J \\o^^5,f.,4en.■c]\o^^5te f pl. id., & foot (in measure); occ "ocfioi^te 

■oeu5, eighteen feet ; pice ^015 A1 r V AX) , twenty feet long. 
CtiorjA-ó, m., gen. ujior^AiT) and cnoifse, fast, abstinence ; uÁ re 

nA ú|tof5AT), he is fasting, i.e., he has not eaten anything yet ; 

cÁ f e A5 ujiorsAT), he is fasting, i.e., he is observing the rules of 

fasting. 
CfiuAiJe, /., a pity : ir móft An cjiiiAi^e é, it (or he) is a great pity ; 

ir mó-p An cjiuAiJe nAc bptnt uú 05, it is a great pity that you 

are not yonng. 120 VOCABULARY. 

CuAipim : j?a uuAijum, about : pA z. plAu 50 Leit, about a yard and 

a half. 
CubAip muz:, 3'ou were very near, you had almost; tubAip 50 

•ocjmcpeA-ó p í a lui^e, she was very near fainting ; úubAip 50 

mvnppmn tú, I was very near killing you. 
CV15 me, I gave : tt>5 tne m'AJAi-ó Aip An AbAmn, I made for the 

river ; tu^ me An rptAC 50 ceAnn ueit "oó, I gave him the rod 

thoroughly, I pressed against him very hotly. 
Cu^at) : a "ouu^at) fiAT> CpAnn SéAmuip1Tlóip Aip, on which they 

gave (the name) Big James's Tree, i.e., which they used to call 

Big James's Tree. 
CU5ÚA1' : a "OUU5ÚAÍ Cpó ua mbpAT)An Aip, which used to be called 

the Salmon Pen. 
Cvj^Ann ■ a -ouu^Ann piAT) toe nA mbpeAC t)ui-oe Aip, which is 

called the Lake of the Yellow Trout. 
C1115, gen. and dat. sing, of ueAc : a 5CÚI An c«i£, behind the house ; 

a -ocuiij SéAmtnp, in James's house. 
Cui^e : ca uuije ? why ? ca utuje fin ? why so ? 
Unite, m., gen. id., pi. cuilce, a flood. 
Cvnm, gen. and^. of com, ra., a bush. 

Cvnnnre, m. ■ nAp pÁ$ uuinue, that did not leave a stitch. 
Ctiir pe a n$fiAX), he fell in love. 

CvnupeAX) : tubAip 30 -ocuicf eA-ó pi a lui5e, she almost fainted. 
Cvnupmn, I would fall. 
Ctiiuim (or uiuim), I fall ; A5 cuiuim, falling : A3 cmuim ua co"oIa"Ó, 

falling asleep. 
Cu pp A 5 m., gen. id., fatigue, weariness. 
Cupp ac, fatigued, tired. 

Uupuoj;,/., gen. rup^oi^e, a hag, or dry spot in a bog. 
Cup : Aip -or up, at first. 

UAccAfi, m., gen. uAÓUAip, the uppsr part of anything, cream. 

tiAisneAc, lonely. 

tlAifi, /. gen. UAipe, pi. iiAipeAnnAÍ, an hour, a time: tjAip AmÁm, 

once, once upon a time ; cop uAip, sometimes, occasionally ; 

pice uAip, twenty times ; An uAip-A-OAÍ, yon time ; -ÓÁ uAip, 

twice. 
UAm (or tiAim) r from me ; tiAmpA, from me. VOCABULARY. 121 

UAfAiT), /. gen. uApAi-oe, use ■ nuAijt dac "oui^ uAfAi-o a -óeÁnA-ó -oe 

cuiteo^AÍ, when use cannot be made of flies ; when we cannot 

u>e flies. 
UAf aidcac, useful. 

iU\f aL, noble ■ 50 Ii-uataI deftAc, nobly and airily. 
llib, /., gen. mbe, pi. uibeACA, an egg. 
UibeAÓ, gen. pi. of tub, an egg. 

Uile, all, every ; -oúbAn, piuAim A5up uile, hook, line and all. 
Uip^e, m., gen. id. water; inpje-beACA, whisky ; mp^e ^aIac, hot 

water, boiling water. 
UttiaI, humble, obedient; co h-utriAt te h-uAn cao|iac, as quiet as 

a lamb, as quietly as a lamb. 
UnncAt, ?n.,gen. urmcAil,/>/. id., an uncle. 
UnnpA, m. j gen. id., pi. unnpAi, and with a numeral, unnpA, an 

ounce ; tmnpA 50 leic, an ounce and a half. 
U^cA|i, m., gen. ujicaiji, a cast, a shot, a throw ; leip An uficAji a 

cinp me leip, with 'on account of) the shot I put with it. 
t1filA|t, m., gen. and pi. tiplAip, a floor. 
UfinAip, /., gen. upnAipe, implements ; upnAip iAp5AipeACUA 3 fishing 

tackle. WORKS BY J. P. CRAIG. MODERN IRISH GRAMMAR, Revised and 

Enlarged. . , . 3? 

MODERN IRISH COMPOSITION 2/- 

MODERN IRISH TEXTS (Notes and Vocab.) : 

1. CtAtin LlR ... -/9 

2. ctAiin uumeArm . . . i/- 

3. ctAnn vnsmg . . 1/- 

4. lAsgAmeAcu séAtnms G15 1/6 bACtO^AÍ t)eOt)A, containing four 

Original Songs, with Piano Accompaniments . I / All CeOtCÓm, containing fourteen Irish 
Songs, some of which are original. This col- 
lection includes very readable versions of 
CaúxVó A\n 5^ i r> ^ > OorrmAill Abú, 'Sa 
tíluifmín T)ílir% AiUn a 1\ún, Cv\f\fVAic T)onn, 
and the four Songs in " t)^ól05<M X)eot>& " ©pinions. THE GRAMMAR. 

Ara Cceli, Armagh, 

31st Tanuary, 1900. 
My Dear Mr. Craig, 

I am very grateful for the copy of your Irish Grammar which you 
have kindly sent me. I have just looked over it, and I like it very much. 
While it is sufficiently full to give the learner a good sound knowledge 
of the structure of the language, it is simple, well-arranged, and prac- 
tical. It will make the study of Irish easy for those who undertake it 
for the first time, while it contains all the principles which will enable 
those who already know a little about Irish to acquire a fuller and more 
accurate knowledge of the Language. I, therefore, sincerely congratu- 
late you on having contributed such a useful help to the promotion of a 
work in which every Irishman is now so deeply interested, the pre- 
servation and cultivation of our mother tongue. 

Wishing you every blessing, 

I am, dea Mr. Craig, 

Yours gratefully, 

* Michael Cardinal Lqgue. " In form and arrangement, and in the quantity of useful and prac- 
tical matter it contains, this book is by far the best Irish Grammar that 
has yet appeared." — An ClAi-oeArh Sot*nr\ 

1 ' Mr. Craig, in the work before us, is the first, as far as the writer is 
aware, who has essayed to construct a modern Irish Grammar in accord- 
ance with the colloquial language. He has in many instances thrown 
light on subjects that are entirely passed over by other writers." — An 
Sao-óaI. 

" A work to which many an eager student will turn with expectancy 
and profit. It is a meritorious work, of great scope and vastness of 
detail." — Deny fouriial. 

u Mr. Craig's Grammar, written for the spoken language, containing OPINIONS. 

the beauties of Irish expression and thought, will recall students from 
the corrupt, unidiomatic Irish, of which there is so much in current 
literature in the language. His work is admirably arranged to help the 
student forward, and to interest him in his progress to a knowledge of 
the language. The explanations are simple and clear. . . . Much 
that has been obscure is made clear. 5 ' — Freeman's Journal. THE COMPOSITION. 

Ara Cceli, Armagh, 

20th October, 1901. 
My Dear Mr. Craig, 

I am very grateful for your volume, " Modern Irish Com- 
position." Though I have only had time to glance over it, I have 
convinced myself that it is a very valuable aid to those who wish to 
master modern Irish. In order, simplicity, and accuracy, it could 
hardly be surpassed. It bears clear evidence that your experience in 
teaching has enabled you to appreciate and smooth over the difficulties 
with which beginners are beset. I believe that anyone who does the 
exercises in your book conscientiously, with the help of your Grammar, 
cannot fail to acquire a veiy full knowledge of modern Irish. 

Wishing you every blessing and success in your patriotic work, I am, 

Dear Mr. Craig, 

Yours faithfully, 

* Michael Cardinal Logue 11 Its aim is to enable the student to speak and write the language as 
it still lives, and from its remarkable clearness we believe it is admir- 
ably calculated to achieve this end. The book is really an attempt — 
and, to a large extent, a successful one — to do for Irish what ' Bradley's 
Arnold' and similar works do for Latin and other languages." — Irish 
Weekly Independent. 

"Mr. Craig's arrangement in the way of exercises is simply perfec- 
tion." — The Shdmrock. 

" Mr. Craig has established a repute for good practical work in the OPINIONS. 

development of the revived study of the Irish language, His book 
grips the student mind the moment it is opened." — Derry Jotirnal. 

" It is really a serviceable book, in which the rules of composition 
and the idioms of the language are set out clearly and intelligibly 
by one who is a teacher of uncommon skill. The vocabulary appended 
is admirable." — Daily Independent* ct^nn tm. 

" It would be difficult to find in any language a more beautiful little 
story than Mr. Craig's ' Ct^nn Liji.' It is a little story only in the 
sense of being short. The theme is a subject for a great Epic or a 
Tragedy, and in a small compass this brief narration reads like a 
summary of either one or the other. In Mr. Craig's arrangement the 
Irish is idiomatic, concise, and easily followed. It is well no trans- 
lation has been added for either prose or verse. The verse itself is 
both varied and pleasing. It contains four simple lines that voice 
human woe only as the Sacred Scriptures or the Greek Tragedians can 
express it. The cry for good Irish text-books to suit the Intermediate 
Schools was perfectly just. Mr. Craig's book is a sample of what we 
need." — Most Rev. Dr. O'Donnell. 

" Mr. Craig has done a great service to Irish-speaking children by 
putting the beautiful story of the ' Children of Lir' into modern Irish. 
The language of the older version is too stiff for young readers, and by 
the time they have waded through it the enjoyment of the story is spoilt 
for them and their interest is gone. ' ClAtin Lifi' would make an 
excellent text-book for the Intermediate, and would be welcomed by 
many poor children who are now groaning over the difficulties of read- 
ing works the language of which is hundreds of years older than the 
Irish they know." — The Leaaer. 

Mr. Craig's 'CtAnn Lift' will make an excellent text-book for schools 
and colleges, as well as a suitable reader for branches of the Gaelic 
League. There is a very full vocabulary appended, and each page is 
furnished with copious notes, brief and to the point, which do not 
weary the student by interminable discussion of matters unnecessary to 
the right understanding of the text." — Irish News. 

" Mr. Craig has told the beautiful story of the ' Children of Lir' in a 
style that leaves nothing to be desired. There are many students of OPINIONS. 

Irish who can find little pleasure in reading the old text, but the 
greatest pleasure will be derived from reading Mr. Craig's modern 
version." — Daily hide pendent. 

" His version is very clear, and, though idiomatic, is so simple that it 
can be easily understood by any speaker of Irish, to whatever district 
he may belong." — Weekly Free?nan. 
SHiblin 
SEALY, BRYERS, & WALKER, 

Middle Abbey Street, 

AND FROM ALL BOOKSELLERS. 

Date 


Due 

180381 BOSTON COLLEGE 
3 9031 01161768 5 180381 Oi-Pijg- Jamfis P. Author 

T^^irfi.o^ bfíarrmi s big, le Title 

omn o L.CX Pnf.q p» BOSTON COLLEGE LIBRARY 

UNIVERSITY HEIGHTS 
CHESTNUT HILL, MASS. 

Books may be kept for two weeks and may be 
renewed for the same period, unless reserved. 

Two cents a day is charged for each book kept 
overtime. 

If you cannot find what you want, ask the 
Librarian who will be glad to help you. 

The borrower is responsible for books drawn 
on his card and for all fines accruing on the same.